Výsledky vyhledávání výrazu "chemický průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Průmysl 4.0 - tematický speciál časopisu JOSRA

  Poslední aktualizace: 16.01.2018 - 09:32

  , běžně užívané zkratky či zavedeného označení pro rozbíhající se revoluci „Průmysl 4.0“ (včetně na ni navazující problematiky jako je Práce 4.0, Vzdělání 4.0 a Společnost 4.0 apod.). První článek uvádí do problematiky a seznamuje čtenáře s obsahem tohoto... speciálu. Druhý článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům... těšit na spolupráci. Přehled publikovaných článků Recenzovaná část Průmysl 4.0 - nová „čtvrtá“ průmyslová revoluce s dopady na naši společnost – úvodník – Ing. Lenka Svobodová Jaké dopady přinesou nové technologie a nové společenskoekonomické... Průmysl 4.0 - tematický speciál časopisu JOSRA Napsal uživatel ulmanova dne 16. Leden 2018 - 9:32. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... bude jistě důležitější obsah, proto autoři příspěvků zůstávají u srozumitelné, běžně užívané zkratky či zavedeného označení pro rozbíhající se revoluci „Průmysl 4.0“ (včetně na ni navazující problematiky jako je Práce 4.0, Vzdělání 4.0 a Společnost 4.0 apod....). První článek uvádí do problematiky a seznamuje čtenáře s obsahem tohoto speciálu. Druhý článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv...Průmysl 4.0 - tematický speciál časopisu JOSRA

 2. Šéf SCHP: Chemický průmysl nezůstane bez pomoci

  Poslední aktualizace: 06.02.2007 - 10:31

  "Chemický průmysl v České republice zaměstnává více než 100 lidí a vytváří 13% HDP, je to třetí největší průmysl v naší zemi. A to už má sílu," říká Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR. Spouštíte projekt "Adaptabilita a posílení... střední management. Konečně je určen i jednotlivým podnikatelům. Potřebuje vůbec český chemický průmysl podporu? Já se domnívám, že ano, obzvláště bereme-li do úvahy, že převážná část průmyslu patří do tzv. "malých a středních podniků", které se jeví jako..., jednu oblast při zachování podpory dalších, zhoršujeme její konkurenční schopnost. Chemický průmysl v České republice zaměstnává více než 100 lidí a vytváří 13% HDP, je to třetí největší průmysl v naší zemi. A to už má sílu. Jak konkrétně chcete podnikatelům... Šéf SCHP: Chemický průmysl nezůstane bez pomoci Napsal uživatel admin dne 6. Únor 2007 - 10:31. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.eulátky chemickélátky nebezpečnélegislativareach"Chemický průmysl v České republice zaměstnává více než 100 lidí a vytváří 13% HDP, je to třetí největší průmysl v naší zemi. A to už má sílu," říká Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR. Spouštíte..., podniků. Dále pro zaměstnance, tím míníme střední management. Konečně je určen i jednotlivým podnikatelům. Potřebuje vůbec český chemický průmysl podporu? Já se domnívám, že ano, obzvláště bereme-li do úvahy, že převážná část průmyslu patří do tzv. "malých a...Šéf SCHP: Chemický průmysl nezůstane bez pomoci

 3. Průmysl 4.0 - Nová „čtvrtá“ průmyslová revoluce s dopady na naši společnost - úvodník

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 16:52

  Abstrakt Úvod a vstupní informace k souboru článků tohoto monotématického čísla časopisu JOSRA, který se zaměřuje na průmysl 4.0. Klíčová slova: průmysl 4.0 Abstract Introduction and input to the monothematic volume of JOSRA journal, which... jistě důležitější obsah, proto autoři příspěvků zůstávají u srozumitelné, běžně užívané zkratky či zavedeného označení pro rozbíhající se revoluci „Průmysl 4.0“ (včetně na ni navazující problematiky jako je Práce 4.0, Vzdělání 4.0 a Společnost 4.0 apod..., autorem bestselleru „Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce“. Proč je pozornost zaměřena právě na Průmysl 4.0? Nastupující průmyslová revoluce představuje novou filozofii, globální celospolečenskou změnu zasahující do všech... Úvod a vstupní informace k souboru článků tohoto monotématického čísla časopisu JOSRA, který se zaměřuje na průmysl 4.0. ... průmysl 4.0 Abstrakt Úvod a vstupní informace k souboru článků tohoto monotématického čísla časopisu JOSRA, který se zaměřuje na průmysl 4.0. Klíčová slova: průmysl 4.0 Abstract Introduction and input to the monothematic... změny. Pro čtenáře bude jistě důležitější obsah, proto autoři příspěvků zůstávají u srozumitelné, běžně užívané zkratky či zavedeného označení pro rozbíhající se revoluci „Průmysl 4.0“ (včetně na ni navazující problematiky jako je Práce 4.0, Vzdělání 4.0... futuristou Martinem Fordem, autorem bestselleru „Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce“. Proč je pozornost zaměřena právě na Průmysl 4.0? Nastupující průmyslová revoluce představuje novou filozofii, globální celospolečenskou změnu...Průmysl 4.0 - Nová „čtvrtá“ průmyslová revoluce s dopady na naši společnost - úvodník

 4. Kolik skleníkových plynů loni vypustil český průmysl?

  Poslední aktualizace: 07.05.2009 - 11:38

  Kolik skleníkových plynů loni vypustil český průmysl? Napsal uživatel admin dne 7. Květen 2009 - 11:38. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační...Kolik skleníkových plynů loni vypustil český průmysl?

 5. EU zpřísňuje "chemický zákon"

  Poslední aktualizace: 12.10.2006 - 15:27

  Chemický průmysl utrpěl na evropské půdě vážnou porážku. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu totiž včera zpřísnil znění kontroverzní chemické legislativy, která mění podmínky pro výrobce v celé unii. Vítězství naopak slaví ekologové. Podle..., podle jiných až dvojnásobku.Evropské společnosti nové znění zákona zklamalo. "Jde o vážný problém pro chemický průmysl," uvedl vlivný průmyslový svaz UNICE. "Zákon nesmyslně zvyšuje byrokracii a ohrožuje průmyslové procesy, aniž by přinášel výhody pro... postupně zavádět, se odhadují na až 16 miliard korun. O práci by totiž kvůli zákonu mohlo přijít až 15 tisíc Čechů, z toho asi 4500 zaměstnanců chemických podniků. ZDROJ:Honzák, Radek. EU zpřísňuje "chemický zákon". In technik.ihned.cz [online]. Praha... až dvojnásobku.Evropské společnosti nové znění zákona zklamalo. "Jde o vážný problém pro chemický průmysl," uvedl vlivný průmyslový svaz UNICE. "Zákon nesmyslně zvyšuje byrokracii a ohrožuje průmyslové procesy, aniž by přinášel výhody pro ochranu zdraví a... EU zpřísňuje "chemický zákon" Napsal uživatel admin dne 12. Říjen 2006 - 15:27. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.Chemický... průmysl utrpěl na evropské půdě vážnou porážku. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu totiž včera zpřísnil znění kontroverzní chemické legislativy, která mění podmínky pro výrobce v celé unii. Vítězství naopak slaví ekologové. Podle nového znění...EU zpřísňuje "chemický zákon"

 6. Z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

  Poslední aktualizace: 29.11.2011 - 13:39

  Dne 29.11.2011 byl v částce 122/2011 Sb. zveřejněn zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.... Z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) Napsal uživatel admin dne 29. Listopad 2011 - 13:39. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář.Dne 29.11.2011 byl v částce 122/2011 Sb. zveřejněn zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního...Z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  .: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

  Poslední aktualizace: 09.02.2018 - 12:48

   oblasti procesní bezpečnosti a sítě pro spolupráci v oblasti bezpečnosti procesů.klíčová slova: události mimořádné - bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - programy bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti - školení - praxe - průmysl chemický - USAJAMES... tools.klíčová slova: průmysl chemický - scénáře - havárie chemické - modelování - důsledky - příčiny - prevence závažných havárií - funkce probitováAITAO, ZHOU - LINGPENG, FAN: A new insight into the accident investigation / Nový pohled na vyšetřování nehod... řízení krizových situací.klíčová slova: procesy chemické - průmysl chemický - řízení rizik - systémy řízení bezpečnosti - nehody průmyslové - bezpečnost procesní - analýzy rizik - školení - řízení krizovéSUN, FENG: A technique to control major hazards of... - praxe - průmysl chemický - USA JAMES, MICHAEL - SKELTON, DAVID: Consequence modeling at the Eastman Kingsport site / Modelování následků ve společnosti Eastman Kingsportanotace: Záměrem tohoto článku je přezkoumat metody používané v lokalitě a... BakerRisk's Explosion Risk Cooperative tools.klíčová slova: průmysl chemický - scénáře - havárie chemické - modelování - důsledky - příčiny - prevence závažných havárií - funkce probitová AITAO, ZHOU - LINGPENG, FAN: A new insight into the accident... bezpečnosti, analýza rizik procesů, školení a řízení krizových situací.klíčová slova: procesy chemické - průmysl chemický - řízení rizik - systémy řízení bezpečnosti - nehody průmyslové - bezpečnost procesní - analýzy rizik - školení - řízení krizové SUN, FENG

 9. Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy

  Poslední aktualizace: 16.05.2008 - 19:03

  úsilí, donášet do domácnosti vodu. Část populace, zpravidla ženy, když přimějí muže, aby domů nosil balenou vodu, mají hřejivý pocit, že muž konečně dělá také něco pro rodinu a nechodí jen do práce a do restaurace. Šance pro chemický průmysl Chemický průmysl.... Šance pro chemický průmysl Chemický průmysl využil problém k vytvoření nového odvětví, kterým je výroba PET láhví. Důsledky používání PET láhví na životní prostředí jsou samozřejmě negativní. Nezodpovědní občané láhve pohazují v životním prostředí. Láhve

 10. Chemické látky na pracovišti - legislativa

  Poslední aktualizace: 20.01.2012 - 15:35

   uzamykatelných prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale...S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon, z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  Tímto zákonem byla zrušeno několik vyhlášek – vyhl. č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 279/2005 Sb., č. 139/2009 Sb., č. 265/2010 Sb. Nová...S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon a vyhláška č. 402/2011 Sb. V souvislosti s nařízením CLP se připravuje novela § 44a a § 44b z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.... uzamykatelných prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale... látkylegislativanebezpečné látkyS účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon, z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  Tímto zákonem byla zrušeno několik vyhlášek – vyhl. č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 279/2005 Sb., č. 139

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail