Šéf SCHP: Chemický průmysl nezůstane bez pomoci

Zdroj: 

Rozhovor s předsedou Svazu chemického průmyslu Ladislavem Novákem o budoucnosti "české chemie" po zavedení směrnice REACH.

"Chemický průmysl v České republice zaměstnává více než 100 lidí a vytváří 13% HDP, je to třetí největší průmysl v naší zemi. A to už má sílu," říká Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.


Spouštíte projekt "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR". Co v sobě tento projekt zahrnuje?

Záměrem projektu je připravit výrobce, zpracovatele a obchodníky v chemickém průmyslu a v navazujících oborech na očekávané změny na evropských a světových trzích, které přijdou se zavedením nové chemické legislativy známé pod zkratkou REACH. Dalším záměrem tohoto projektu je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností jak zaměstnavatelů tak zaměstnanců v oblasti vědy a výzkumu, nových technologií, inovací a efektivní přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Stejně tak rozšíření znalostí o možnostech financování těchto aktivit, a to jak z tuzemských zdrojů, tak i ze zdrojů EU. Konečným cílem projektu je zachování, či dokonce posílení konkurenceschopnosti české chemie. Projekt v sobě zahrnuje tvorbu školicích materiálů a bloky školení pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Pro koho je projekt určen?

Je určen pro zaměstnavatele, tedy pro nejvyšší management společností, firem, podniků. Dále pro zaměstnance, tím míníme střední management. Konečně je určen i jednotlivým podnikatelům.

Potřebuje vůbec český chemický průmysl podporu?

Já se domnívám, že ano, obzvláště bereme-li do úvahy, že převážná část průmyslu patří do tzv. "malých a středních podniků", které se jeví jako nejohroženější. V dnešní Evropě existuje někdy velmi nepřehledný systém podpor a dotací do různých oblastí. Nechám teď stranou oprávněnost a smysluplnost tohoto systému, ale berme v úvahu, že když nepodpoříme, tady nehovořím o přerozdělování či dotacích, jednu oblast při zachování podpory dalších, zhoršujeme její konkurenční schopnost. Chemický průmysl v České republice zaměstnává více než 100 lidí a vytváří 13% HDP, je to třetí největší průmysl v naší zemi. A to už má sílu.

Jak konkrétně chcete podnikatelům pomoci?

V rámci našeho projektu je chceme, znovu zdůrazňuji zadarmo, proškolit, předat maximální množství informací, uvést je do problematiky a pomoci jim se v ní orientovat. Pomoci jim používat získané znalosti. To není málo...

Kromě tohoto projektu připravujeme i další krok. Zakládáme servisní společnost, která bude pro ty, kteří buď nebudou moci anebo nebudou chtít, zajistí přípravu registračních dossierů, pomůže při vyhledávání partnerů pro konsorcia, bude komunikovat s centrální Evropskou chemickou agenturou, atp.

Co by měli podnikatelé udělat, aby se do vašeho projektu mohli zapojit?

To je velmi jednoduché, prostě se u nás přihlásit!

Jaké podmínky musí splnit?

Nemáme žádné zvláštní podmínky. Projekt "Adaptabilita" je určen pro ty, kteří se zabývají chemií a mají sídlo v ČR.

Může váš projekt zmírnit dopad REACH na nezaměstnanost? Pokud ano, jak?

Věřím, že ano. Celý projekt je postaven na tom, že v první fázi tím, že připravíme průmysl na zavedení REACH, zastavíme nebo alespoň snížíme možné ztráty v počtu pracovních míst. V druhé fázi máme dokonce ambici nová místa vytvářet. Ale za 21 měsíců budeme chytřejší. 

Více informací o projektu na stránkách www.schp.cz.

ZDROJ:
Hamplová, Ludmila. Šéf SCHP: Chemický průmysl nezůstane bez pomoci. In Euroskop.cz [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007 [cit. 06-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/20350220/5722/clanek-zpravodajstvi/sef-schp-chemicky-prumysl-nezustane-bez-pomoci/>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail