SQAS pro zásilky nebezpečných věcí

Zdroj: 

SQAS - Systém posuzování bezpečnosti a kvality - je ověřovací systém, který byl vypracován a zaveden evropskou skupinou velké chemie a poskytovatelů logistických služeb pod vedením Svazu evropského chemického průmyslu CEFIC. Systém je určen převážně pro spedice, dopravce a částečně pro sklady.

"Safety and Quality Assessment System" (SQAS - Systém posuzování bezpečnosti a kvality) je ověřovací systém, který byl vypracován a zaveden evropskou skupinou velké chemie a poskytovatelů logistických služeb pod vedením Svazu evropského chemického průmyslu CEFIC.

Platí převážně pro spedice, dopravce a částečně pro sklady. SQAS je systém posuzování s cílem zajistit jakost v souladu se systémy managementu kvality, bezpečnosti, zdravotní ochrany a životního prostředí. SQAS jde nad požadavky podle ISO 9001 a pokrývá se svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby.

U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá nejméně dva dny a je třeba zodpovědět kolem 500 otázek. Svaz CEFIC zastupuje přes 8 tis. evropských výrobců chemie. Jeho iniciativa SQAS je odvozena od nové filozofie chemiků "Odpovědná péče" (Responsible care). Existuje systém standardů a komisařů, kteří velmi podrobně nastávající partnery prověřují.

9 SEKCÍ SQAS

V současnosti existuje devět druhů ověřování SQAS podle odborností. SQAS Silniční doprava, SQAS Železniční doprava, SQAS Čisticích stanic pro cisterny, SQAS Integrátorů zboží, SQAS Distributorů zboží, SQAS Operací balení námořního, SQAS Námořních lodí pro hromadné zboží, SQAS Terminálů skladujících v tancích, SQAS Říčních člunů.

Režim SQAS Silniční doprava se od 1. ledna poněkud zpřísnil. Od tohoto data ověřují komisaři v rámci SQAS, zda podniky provádějí školení řidičů na základě systému BSS - "Behaviour Based Safety" (Bezpečnosti založené na chování). Jde o tzv. interaktivní trénink, při kterém instruktor sleduje řidiče z povolání při jízdě a manévrech s cílem zhodnotit individuální silné a slabé stránky a navrhnout zlepšení řidičských schopností. Pořád mějme na paměti, že jde o řidiče, který má mít za zády i desítky tun nebezpečné chemie. Podle šetření sekretariátu SSL nepožádal dosud o získání ověření SQAS žádný český autodopravce.

ZDROJ:
SQAS pro zásilky nebezpečných věcí. In EnviWeb [online]. Brno: EnviWeb, 2006 [cit. 04-01-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/56678>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail