Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu

  Poslední aktualizace: 24.03.2006 - 14:37

  přiznat, že ochrana automobilů se za poslední roky rapidně zvýšila.Automobilový průmysl se zlepšuje díky dobré informovanosti, k čemuž slouží i zpětná vazba od uživatelů. I nadále však musí řidiči povinně používat bezpečnostní pásy ve vozidlech, které jsou... poslední roky rapidně zvýšila.Automobilový průmysl se zlepšuje díky dobré informovanosti, k čemuž slouží i zpětná vazba od uživatelů. I nadále však musí řidiči povinně používat bezpečnostní pásy ve vozidlech, které jsou jimi vybaveny. Zlepšení situace pomohlo

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/10

  Poslední aktualizace: 09.11.2018 - 09:39

  jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života německé společnosti, pokud chce člověk... pochopit, co znamená digitální transformace, musíte jít do Silicon Valley, digitalizace je především otázkou technologie).klíčová slova: vedení lidí - manažeři - pracovníci vedoucí - transformace - digitalizace - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du... význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž šance na uvedení nového léku na trh je 1 ku 5... nových modelů vedení. Autor podrobně rozebírá jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života... - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018) GUICHARD, ROMAIN - ROMERO-HARIOT, ANITA - DUBERNET, FRANCOIS: Chantiers de désamiantage sous confinement / Místa odstraňování azbestu v uzavřeném prostoru: vliv větrání na prašnostanotace... bezpečnostanotace: S ohledem na svůj zásadní význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/3

  Poslední aktualizace: 09.04.2018 - 12:26

  : průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and occupational risk assessment for small animal... Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové těžební divize. Nové pravidlo požadovalo, aby... prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podnikySLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré... pro dlouhou pracovní směnu).klíčová slova: průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and... průmyslu prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové... digitalizace a o tom, jak se nové technologie prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podniky SLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a....: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a

 5. Pracovní úrazy u elektrických zařízení

  Poslední aktualizace: 08.09.2011 - 12:57

  se vyskytují i u nízkého napětí. Podíl pracovních úrazů elektrickým proudem dle odvětví, charakteru činnosti: stavebně-montážní činnosti                    27 % zpracovatelský průmysl, výroba              22 % výroba kovů a minerárních výrobků... napětí. Podíl pracovních úrazů elektrickým proudem dle odvětví, charakteru činnosti: stavebně-montážní činnosti                    27 % zpracovatelský průmysl, výroba              22 % výroba kovů a minerárních výrobků       10 % stravování

 6. Kouření v pracovním prostředí aneb kam míří společnost…nejen ta naše

  Poslední aktualizace: 12.08.2005 - 14:22

  nekuřáckého prostředí. Tabákový průmysl však dostal po zveřejnění této studie organizaci EPA před soud s tvrzením, že záměrně používala pouze data, která se jí hodila a záměrně tím překrucovala výsledky ve svůj prospěch. Soud dal tabákovému průmyslu zčásti za... prostředí do skupiny A karcinogenů, který způsobuje u nekuřáků závažné choroby, vedoucí k úmrtí ( viz. bod č. 8 v horní části textu). Zdálo by se, skvělý důvod k zavedení absolutního nekuřáckého prostředí. Tabákový průmysl však dostal po zveřejnění této

 7. Kybernetický útok jako hrozba pro BOZP v podnicích

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 12:27

  situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i... kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v historii v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. ... mimořádných situacích, které lze předvídat. Jednou z takovýchto situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se

 8. Se sexuálním obtěžováním se v práci setkala čtvrtina lidí

  Poslední aktualizace: 19.08.2005 - 09:36

  spolupracovníci. Se sexuálním obtěžováním se ženy setkávají často v oborech, ve kterých dominují muži (zemědělství, průmysl). I přesto česká společnost většinou vnímá sexuální obtěžování nesprávně jako umělý a zbytečně přeceňovaný problém.   Takový je... obtěžováním se ženy setkávají často v oborech, ve kterých dominují muži (zemědělství, průmysl). I přesto česká společnost většinou vnímá sexuální obtěžování nesprávně jako umělý a zbytečně přeceňovaný problém.   Takový je závěr výzkumu, který pro

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/6

  Poslední aktualizace: 29.06.2009 - 18:17

  dřevozpracujícího průmyslu. Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků... komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit a přehodnocovat v souvislosti s dodavateli, a to jak na úrovni kultury.... Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků - měření... bezpečnostních datech?         anotace: V průmyslových odvětvích, jak jsou komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/09

  Poslední aktualizace: 05.10.2015 - 12:47

  praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové - Slovensko GRESSOVÁ... BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty bezpečnosti a... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemníMASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců na řízení...: Prezentace praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové... bezpečnostní služby a BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemní MASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail