Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závažných havárií

  Poslední aktualizace: 01.10.2010 - 17:21

   odpovídajícím způsobem na ně reagovat. V této souvislosti OECD vypracovala a doporučila dva materiály. Jedná se o: Základní principy OECD pro prevenci závažných havárií, havarijní připravenost a zásahy. Návod pro průmysl, správní úřady, obce a.... V této souvislosti OECD vypracovala a doporučila dva materiály. Jedná se o: Základní principy OECD pro prevenci závažných havárií, havarijní připravenost a zásahy. Návod pro průmysl, správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty (OECD

 2. Správná praxe ve firmě Alcoa Fujikura Czech s. r. o.

  Poslední aktualizace: 28.05.2009 - 09:06

  průmysl. K závodu patří ještě vývojové centrum v Plzni. Politika společnosti Alcoa je pracovat bezpečně po celém světě, zodpovědným způsobem, který respektuje životní prostředí a zdraví našich zaměstnanců, našich zákazníků a společností, kde pracujeme... nadnárodní společnost, která působí ve 34 zemích a má 87 tisíc zaměstnanců. Jedním z jejích závodů je Alcoa Fujikura Czech s.r.o. ve Stříbře s 679 zaměstnanci, kde se zabývají výrobou kabelových svazků pro automobilový průmysl. K závodu patří ještě vývojové

 3. Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

  Poslední aktualizace: 03.02.2014 - 11:00

   aplikací nevyžadující špičaté hrany a špičky čepelek. Výhodou těchto čepelek je nejen snížení rizika zranění, ale i ochrana obsahu krabice při jejím otevírání. Pro potravinářský průmysl a tam, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost, jsou dodávány... hrany a špičky čepelek. Výhodou těchto čepelek je nejen snížení rizika zranění, ale i ochrana obsahu krabice při jejím otevírání. Pro potravinářský průmysl a tam, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost, jsou dodávány neodlamovací čepele ve všech

 4. Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti... kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá... právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny... se vyvíjejí v rozporu s naší předchozí představou. Zde se projevují chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti... složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního... průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/04

  Poslední aktualizace: 10.08.2023 - 11:19

   - příčiny - odpovědnost - faktory rizikové - průmysl automobilový CHEN, LONG: When work support does not work : investigating the joint moderating effect of challenge stressors and hindrance stressors on safety compliance Když pracovní podpora nefunguje... na Západě se zaměřili na řízení únavového rizika. klíčová slova:  bezpečnost procesní - ukazatele - indikátory - průmysl zpracovatelský - fuzzy logika SEDLAR, NEJC: A qualitative systematic review on the application of the normalization of deviance... zanedbávány. To vede ke zhoršení kvality CA pro ropný a plynárenský průmysl. Aby se vyřešila stávající omezení výzkumu, navrhuje tento článek sestavit stupnici ztrát pověsti pro odvětví ropovodů a plynovodů, která by měřila nehmotné ztráty způsobené... - úrazy pracovní - příčiny - odpovědnost - faktory rizikové - průmysl automobilový CHEN, LONG: When work support does not work : investigating the joint moderating effect of challenge stressors and hindrance stressors on safety compliance Když pracovní... odborníci na Západě se zaměřili na řízení únavového rizika. klíčová slova:  bezpečnost procesní - ukazatele - indikátory - průmysl zpracovatelský - fuzzy logika SEDLAR, NEJC: A qualitative systematic review on the application of the normalization of... zanedbávány. To vede ke zhoršení kvality CA pro ropný a plynárenský průmysl. Aby se vyřešila stávající omezení výzkumu, navrhuje tento článek sestavit stupnici ztrát pověsti pro odvětví ropovodů a plynovodů, která by měřila nehmotné ztráty způsobené haváriemi

 6. Priority a cíle Rady vlády pro BOZP v oblasti prevence pracovních rizik

  Poslední aktualizace: 29.11.2017 - 15:20

  inspekce práce; k řešení věcné problematiky pracovních podmínek - zejména u pracovníků v riziku, agenturních zaměstnanců, poskytování OOPP apod. Nové specifické oblasti Průmysl 4.0, resp. Práce 4.0 – vliv na  bezpečnost a zdraví při práci – možná... podmínek - zejména u pracovníků v riziku, agenturních zaměstnanců, poskytování OOPP apod. Nové specifické oblasti Průmysl 4.0, resp. Práce 4.0 – vliv na  bezpečnost a zdraví při práci – možná rizika; uplatňování zásad ergonomie BOZP v systému člověk

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/2

  Poslední aktualizace: 02.03.2009 - 11:39

  , rozšířila systém sledování ergonomie ve výrobě a připravila další projekty.         klíčová slova: ochrana zdraví - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33... shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory and field testing of sampling methods for inhalable and respirable.... EEER poskytuje doporučení a specifikaci zařízení pro ochranu zdraví.         klíčová slova: průmysl chemický - úniky látek - látky chemické - chemikálie - expozice pracovníků - doporučení 50 Systematic literature review of uses and... širokou odbornou lékařskou veřejnost s novinkou na českém trhu, a to systémem zvlhčování vzduchu pro výrobní podniky.         klíčová slova: prach dřevný - prašnost - vzduch - vlhkost vzduchu - chlazení - průmysl dřevozpracující 67 HAJDUKOVÁ... - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33 LANGL OIS , E. - MORÉLE, YVES - LHUILLIER, F.: Performances des pompes de prélevement individuel. Výkon... poskytuje informace pro diskusi o současných potřebách v průmyslu v oblasti shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory

 8. Předávání cen v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví

  Poslední aktualizace: 23.10.2009 - 15:23

  www.menthealthwork.cz. Závěrečné slovo patřilo ministru Šimerkovi. „U oceněných podniků se mnohdy nejedná o jednoduchá pracoviště (chemický, automobilový průmysl atd.), což by mělo být motivací pro ostatní. Již dlouho se také snažíme dosáhnout pozitivních změn... Šimerkovi. „U oceněných podniků se mnohdy nejedná o jednoduchá pracoviště (chemický, automobilový průmysl atd.), což by mělo být motivací pro ostatní. Již dlouho se také snažíme dosáhnout pozitivních změn v oblasti BOZP ve školství a nějak se nám nedaří

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/4

  Poslední aktualizace: 05.05.2008 - 18:10

  před kapalnými chemikáliemi.         klíčová slova: chemikálie nebezpečné - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko... společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily významné zdroje, které byly tímto získány. Je... nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy průmyslové 44... - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko 31 Protection from steam at high pressures : development of a test device and protocol. Ochrana proti...         anotace: Velké západní chemické a ropné společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily... významné zdroje, které byly tímto získány. Je nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/07-08

  Poslední aktualizace: 05.09.2016 - 14:15

  zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na Slovensku za... odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie podává ucelený... prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a nápojovém... - poškození zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na.... Mezi průmyslová odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie... - rizika prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail