Správná praxe ve firmě Alcoa Fujikura Czech s. r. o.

Zdroj: 

V tomto Tématu týdne Vám představíme společnost, pro kterou je prioritou bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Se svým ergonomickým projektem Posviťme si na břemena zvítězila v roce 2007 v mezinárodní soutěži Správná praxe a získala i jiné ceny.

Společnost Alcoa je americká nadnárodní společnost, která působí ve 34 zemích a má 87 tisíc zaměstnanců. Jedním z jejích závodů je Alcoa Fujikura Czech s.r.o. ve Stříbře s 679 zaměstnanci, kde se zabývají výrobou kabelových svazků pro automobilový průmysl. K závodu patří ještě vývojové centrum v Plzni.

Politika společnosti Alcoa je pracovat bezpečně po celém světě, zodpovědným způsobem, který respektuje životní prostředí a zdraví našich zaměstnanců, našich zákazníků a společností, kde pracujeme. 

S tímto heslem vstoupila v roce 2001 i na české území. „My jsme se museli přizpůsobit a teď bereme všechna ta opatření bezpečnosti a ochrany zdraví za samozřejmost“, říká s úsměvem Lukáš Hronek, ředitel závodu ve Stříbře. Oddělení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí (dále EHS) má několik pracovníků včetně samostatného referenta pro oblast ergonomie a tvoří skvělý tým. O tom, že tento program stále zdokonalují, svědčí i několik cen, kterou za bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí dostali. Jednou z nich je ocenění v soutěži Správná praxe v roce 2007, kterou každoročně pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s projektem Posviťme si na břemena.

Vzhledem k tomu, že výroba podniku je založena z velké části na manuální práci (ruční kontaktování vodičů, kompletování pouzder a omotávky kabelových svazků), je hlavním cílem ergonomického programu identifikovat, vyhodnotit a snížit ergonomická rizika na pracovištích. V podniku působí dva ergonomické týmy. Strategický, který je složen z členů managementu, závodní lékařky a členů oddělení EHS a operativní, který je složen průřezově ze zástupců různých oddělení (výroba, technologie, kvalita, EHS, údržba, logistika).

Pro hodnocení rizik zde používají různé metody. Jednou z nich je AD Little Checklist pro fyzickou zátěž, který zahrnuje kombinaci pozorování výskytu četnosti pohybů jednotlivých oblastí těla u pracovních úkonů. Podobná je metoda KIM – hodnocení činností ruční  manipulace na základě klíčových ukazatelů. Podstatný význam mají také dotazníky, které vyplňují zaměstnanci. Měření EMG – měření silové zátěže na horní končetiny - je prováděno při výskytu větší zátěže a vždy před kategorizací prací. Proces PEHSR (Project Environmental Health and Safety Review) vyhodnocuje všechna potenciální rizika na pracovišti a případném strojním zařízení. Po vyhodnocení rizik se hodně přemýšlí, jaká opatření se zavedou k jejich odstranění nebo minimalizaci. Vede se statistika, jaká rizika se podařilo odstranit, minimalizovat a jaká přetrvávají.

Zaměstnanci jsou o všech rizicích a preventivních opatřeních informování. Kromě pravidelných školení jim slouží ke vzdělávání také nástěnky, kde jsou zpracována různá témata, například prevence bolesti zad, cviky pro pracovníky s počítači. Seznámili se s pravidly pro ruční manipulaci. Sami mohou podávat návrhy, jak situaci zlepšit. Mnohé jejich podněty byly realizovány. „Žádná pracovní poloha trvalá po celou směnu pracovníka zde není. Pracovník, který dlouho sedí, je nucen jít si například pro materiál, aby polohu změnil. Osvědčilo se, že se zaměstnanci po nějaké době na pracovištích střídají. Nejdříve nechtěli, protože byli pro určitou pozici zaučeni, ale po nějaké době, roce nebo dvou letech, sami přišli s tím, že se dají vystřídat. Nebo když jsme zjistili, že při práci vsedě na předvýrobě je špatná organizace na pracovní desce, celé pracoviště se reorganizovalo. Vyměnilo se některé zařízení z manuálního na technické, pracovníci dostali ergonomické židle, i když ze začátku říkali, že chtějí ty své staré měkoučké. Náklady na jedno pracoviště byly 20 – 30 tisíc. Rovněž nějakou dobu trvalo, než se zaměstnanci naučili pravidelně používat ochranné brýle. Ti, kteří špatně vidí, dostávají ochranné brýle dioptrické“, popisuje situaci ve firmě Pavel Cihlář, referent ergonomie.

Vzhledem k charakteru provozu (práce ve vnuceném taktu, nepřirozené polohy rukou a těla při jednotlivých pracovních operacích, např. prsty v poloze špetky) se i při všech opatřeních na ochranu zdraví občas vyskytují nemoci z povolání. Týkají se přetížení svalových skupin horních končetin nadměrnou četností pohybů nebo sil. Například syndrom karpálního tunelu. „Jde o to zachytit první příznaky přetížení. Dříve (než zde působila společnost Alcoa) nám přišly informace o již přiznané nemoci z povolání klinikou nemocí z povolání, teď se je snažíme řešit, ještě než vzniknou. Takový systém péče o zaměstnance není v žádné jiné firmě“, říká sebevědomě závodní lékařka Lenka Polívková, které tato společnost dává velký prostor realizovat různá preventivní opatření.

Kromě jiných firma spolupracuje se  Státním zdravotním ústavem Praha, jehož Národní referenční laboratoř pro fyziologii a psychologii práce zajišťuje měření svalové zátěže.

V podniku je zaveden program zdraví. Kromě běžných preventivních prohlídek (1 x ročně) jsou zdejší specialitou navíc ještě prohlídky po sedmidenní pracovní neschopnosti. Zaměstnanci zdarma využívají různé sportovní aktivity (např. plavání, fitness centrum), mají zdarma očkování proti chřipce, 2 x ročně vitamíny, ženám, které se rozhodnou jít na mamograf a ještě nemají věk na bezplatné vyšetření, ho hradí firma. Na základě doporučení závodní lékařky jsou zaměstnancům v pracovní době k dispozici také masáže, magnetoterapie (druh rehabilitace) a speciální ortéza pro zabránění ohybu ruky. Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mají možnost se se svými problémy poradit s psycholožkou. Ročně firma vynaloží na program zdraví 1 200 000 Kč. Investice do zdraví se firmě vrací!

Článek byl napsán na základě podkladů a osobní návštěvy ve firmě Alcoa Fujikura Czech, s.r.o. Stříbro. Pokud i Vy byste se chtěli s námi podělit o Vaše zkušenosti s BOZP, ať pozitivními nebo negativními, a představit nám svou firmu, napište nám: bozpinfo@vubp-praha.cz.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail