Předávání cen v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví

Dne 20. října 2009 se v Praze v Kaiserštejnském paláci tradičně předávaly ceny v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví za účasti významných osobností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka poděkoval všem oceněným podnikům, které se zasloužily, že stav bezpečnosti práce, úroveň pracovního prostředí a pracovních podmínek je u nich dlouhodobě vynikající. Vyjádřil přesvědčení, že BOZP už není „popelkou“. Právě díky programům jako je Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví se její úroveň stále zlepšuje.  Stále více zaměstnavatelů a zaměstnanců chápe, že bezpečnost práce a zlepšování pracovního prostředí je v jejich zájmu, že se nejedná o prázdné fráze nebo jen o splnění povinnosti na základě nějakého právního předpisu. Bezpečná práce není samoúčelná, ale přispívá k větší spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, k lepší produktivitě a konkurenceschopnosti. Letošní rok byl pro ČR velmi významný. Zvládli jsme velmi dobře předsednictví v Radě Evropské unie a během předsednictví se konala řada akcí i z oblasti BOZP. Byly zdařilé a přesvědčili jsme jiné evropské orgány, že u nás je úroveň BOZP velmi vysoká a že patříme k evropské špičce. „Poděkování patří nejen zaměstnavatelům z oceněných podniků, ale i zaměstnancům a také inspektorům práce. A přeji oceněným, aby jim snaha vydržela co nejdéle,“ řekl ministr.

Ocenění Bezpečný podnik společně s ministrem Šimerkou předával generální inspektor ze Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. „Jsem rád, že můžeme ukázat přívětivější tvář orgánů inspekce k zaměstnavatelům a veřejnosti. Že naše činnost není pouze kontrolní, sankční a hodnotící. Činnost související s Bezpečným podnikem děláme rádi a jsme potěšeni, že se těmto aktivitám dobrovolně věnuje mnoho firem. Od roku 1996, kdy byl Bezpečný podnik poprvé vyhlášen, je držitelem certifikátu 53 společností. Některé z nich již poněkolikáté. Chtěl bych požádat zaměstnavatele – držitele certifikátu, aby o tomto programu hovořili, například mezi obchodními partnery, abychom získali další zájemce a mohli předat další osvědčení,“ řekl. Kromě oceněných generální inspektor také poděkoval svým kolegům z oblastních inspektorátů a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce za velice dobrou organizaci této akce.

Informace k programu Bezpečný podnik najdete na www.suip.cz.

Ceny v programu Podnik podporující zdraví předávala Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví, která stála u zrodu této akce, propagovala ji a podílela se na jejích kritériích. Vyjádřila potěšení nad tím, že soutěž, která se letos konala již popáté, je úspěšná a mnohé podniky titul obhájily již poněkolikáté. „Zdraví zaměstnanci tvoří zdravý podnik a zdravý podnik je podnik výkonný,“ říká.

Další ročník (pro rok 2010) bude jako letos ve 2 kategoriích:
1. pro velké podniky s více než 250 zaměstnanci,
2. pro malé a střední podniky.

Získaný titul je stejně jako u Bezpečného podniku udělován na dobu 3 let. Podmínky soutěže zájemci najdou na stránkách Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu. Přihlášky se odevzdávají do 31. března 2010.

Česká republika se zapojila i do dalších celoevropských aktivit. Dvouletá kampaň Evropa v pohybu (Move Europe) se zabývá snižováním kuřáctví, stresu, pohybem na pracovišti, zdravějším způsobem života. Ceny v tomto projektu přebíraly podniky v Kaiserštejnském paláci již v loňském roce.

Novou aktivitou je mezinárodní projekt, který probíhá pod heslem Práce v souladu se životem a zabývá se duševním zdravím a pohodou na pracovišti. Vyhlásila ho Evropská síť podpory zdraví na pracovišti pro r. 2009 – 2010. Cílem projektu je najít správné postupy snížení stresu v zaměstnání. Soutěž bude pro české podniky spuštěna v listopadu 2009. Informace najdete na www.menthealthwork.cz.

Závěrečné slovo patřilo ministru Šimerkovi. „U oceněných podniků se mnohdy nejedná o jednoduchá pracoviště (chemický, automobilový průmysl atd.), což by mělo být motivací pro ostatní. Již dlouho se také snažíme dosáhnout pozitivních změn v oblasti BOZP ve školství a nějak se nám nedaří dostat bezpečnost práce do osnov. Proto chválím také akce, které se týkaly BOZP ve školství a výstavy dětských prací na téma BOZP, které pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.“

O těchto akcích jsme na BOZPinfo informovali v dřívějších Tématech týdne.

Podniky, které letos získaly ocenění Bezpečný podnik:
1. Kostelecké uzeniny a.s. (potřetí)
2. SPOLANA a.s. (podruhé)
3. VOKD, a.s. (podruhé)
4. Plzeňská teplárenská, a.s. (potřetí)
5. Energotrans, a.s. (potřetí)
6. Pražská teplárenská a.s. (potřetí)
7. Siemens Elektromotory s.r.o. (poprvé)
8. MP Krásno, a.s. (počtvrté)
9. Biocel Paskov a.s. (počtvrté)
10. SYNTHOS Kralupy a.s. (počtvrté)
11. Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. (podruhé)
12. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (poprvé)
13. Fatra, a.s. (poprvé)
14. KOVOKON Popovice s.r.o. (podruhé)
15. Tractebel Engineering a.s. (poprvé)
16. Isolit-Bravo, spol. s r.o. (poprvé)
17. BIS Czech s.r.o. (potřetí)
18. ČEZ Distribuce, a.s. (poprvé)
19. ČEPRO, a.s. (poprvé)

Podniky, které získaly ocenění Podnik podporující zdraví:

V  kategorii Velké podniky za r. 2009:                                                                                                      
Podnik podporující zdraví 3. stupně (1. místo):

ECK Generating, spol. s r.o. (obhajoba titulu z r. 2006) 
Honeywell, spol. s r.o. (obhajoba titulu z  r. 2006) 
JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., odštěpný závod Česká Lípa, (obhajoba titulu z r. 2006) 
Nestlé Česko, spol. s r.o. (obhajoba titulu z r. 2006) 

Podnik podporující zdraví 2. stupně (2. místo):        
F.X. Meiller Slaný, spol. s r.o.
Krajský úřad kraje Vysočina (obhajoba titulu z r. 2007) 
Pramet Tools, spol. s r.o. 

Podnik podporující zdraví 1. stupně (3. místo): 
LohmannRauscher, spol. s r.o.
T – Mobile Czech Republic, a.s.

V  kategorii Malé a střední podniky za r. 2009:                                                                                                      
Podnik podporující zdraví 3. stupně (1. místo):                                                                
Ferring Léčiva, a.s. (obhajoba titulu z r. 2007) 
Základní škola Vsetín, Luh

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail