pracovní zátěž

08.04.2024
Zdroj:
Současný dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií se promítá i do oblasti pracovněprávních vztahů, v nichž dochází ke vzniku dosud neobvyklých forem práce. Jednou z nich je práce, která je zprostředkována prostřednictvím digitálních platforem. Práce je zprostředkována pomocí digitální (online) platformy, která prostřednictvím specializované aplikace propojuje zákazníky a pracovníky nabízející svou pracovní činnost. BOZP se zde prosazuje obtížněji.
04.04.2022
Tato zpráva shrnuje hlavní zjištění nejnovějšího výzkumu agentury EU-OSHA v oblasti práce prostřednictvím digitálních platforem.
31.12.2018
Reprezentativní šetření „Kvality pracovního života 2018“ obsahovalo široké spektrum otázek. Tento článek se zaměřuje na dva bloky otázek a z nich na vybraná tvrzení, která se týkala zejména interpersonálních vztahů, komunikace i některých negativních dopadů a zátěží respondentů v rámci současného zaměstnání a vykonávané práce.
21.11.2016
Článok obsahuje informácie o systéme CAPTIV. Toto technické riešenie slúži pre efektívny a kvalitný zber dát s cieľom analýzy psychofyziologického zaťaženia pracovníka v pracovnom procese. V článku je možné nájsť najvýznamnejších fyziologických charakteristík,  ktoré je potrebné analyzovať a eliminovať pre zníženie psychofyziologického zaťaženia vplývajúceho na človeka pri danej činnosti. Tiež celého systému CAPTIV s charakteristikami jednotlivých senzorov využívaných v rámci zberu dát. Následne sú popísané oblasti, v ktorých je možné senzorický systém využiť. V rámci pilotného testovania systému CAPTIV už boli zozbierané mnohé výstupy a skúsenosti.
21.11.2016
Ideálne – zdravé pracovisko – bez rizika je len teória. Na každom reálnom pracovisku nájdeme menšie či väčšie ergonomické riziká. Väčšinou sú spojené s jeho naprojektovaním, pracovnými podmienkami alebo pracovným procesom. Všetky riziká majú vzájomnú väzbu a rad rôznych faktorov, čo potom následne vytvára zvýšené riziko poškodenia zdravia pracovníkov, a to najčastejšie z dôvodu nefyziologických pracovných polôh, ručnej manipulácie s bremenom, opakovaných cyklických pohybov, a podobne. Sumárne hovoríme o celkovej fyzickej a psychickej záťaži pracovníkov.
24.07.2007
Práce přesčas není riziková pro všechny zaměstnance, vyšší riziko vzniku onemocnění nebo pracovních úrazů se váže při přesčasové práci pouze na jisté typy zaměstnanců a určité druhy práce.
04.07.2007
Již od dubna je v platnosti nařízení č. 561/2006, které upravuje dobu řízení a odpočinku řidičů a výrazně mění systém kontroly evidence pracovní doby řidičů.
07.06.2007
Nový zákoník práce měl původně přinést zásadní omezení přesčasové práce. Nakonec ponechal stávající úpravu bez větších změn. Přesto řada firem stále chybuje.
02.01.2007
Zdroj:
Určitá míra stresu je potřebná a člověk bez ní nemůže existovat, mírné napětí většinou pomáhá zvýšit výkon organizace. Vysoká úroveň stresu je však pro organizaci nebezpečná.
20.09.2005
Zdroj:
Odpověď na dotaz byla publikována v týdeníku Sondy.
19.09.2005
Pokud mají vaši zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou ještě za rok 2004, musí ji nastoupit povinně k 1. listopadu. Teprve podruhé se tak letos uplatňuje novelou upravený § 109 odst. 2 zákoníku práce, který zužuje dosavadní možnost nechat si zbylou dovolenou proplatit. Cílem zákonodárců bylo motivovat zaměstnance i zaměstnavatele ke skutečnému čerpání celého rozsahu volna na zotavenou a regeneraci sil.
14.09.2005
Pokud organizace ignoruje symptomy ADT - ztráty pozornosti u svých zaměstnanců, může očekávat pokles výkonnosti, chyby z nedbalosti, nevyužití jejich duševního potenciálu. Jestliže nároky na zaměstnance dále rostou, vytváří se na pracovištích nepříznivá atmosféra plná napětí. Jejím produktem je růst absence a fluktuace.
17.02.2005
Dlouhodobé psychické přetěžování je vysokým rizikovým faktorem při úrazovosti. Příčinami jsou zejména nedostatky v přidělování úkolů, chyby v podnikovém odměňování, špatné informování a nedostatky u výkonnostních předpokladů.
02.12.2004
Dlouhotrvající nebo nadměrné pracovní zatížení může být příčinou syndromu vyhoření. Jak se únavě z práce bránit?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail