Změny dob řízení profesionálních řidičů

Již od dubna je v platnosti nařízení č. 561/2006, které upravuje dobu řízení a odpočinku řidičů a výrazně mění systém kontroly evidence pracovní doby řidičů.

Od 11. dubna 2007 platí nařízení č. 561/2006, které upravuje dobu řízení a odpočinku řidičů a významným způsobem mění systém kontroly evidence pracovní doby řidičů. ČESMAD BOHEMIA upozorňuje, že nová pravidla jsou svázaná s úpravou pracovní doby řidičů dle nařízení vlády č. 589/2006 a se zákoníkem práce. Hlavní změna je ve způsobu kontroly dodržování těchto norem – řidiči nákladních vozů  dosud evidenci jízd prokazovali přímo při silniční kontrole prostřednictvím tzv. kotoučků. Nově jsou dopravci povinni vést záznamy také přímo v sídle dopravce, kde je kontrola, s ohledem na zákoník práce, může také vyžadovat. Uváděné změny jsou součástí nově přijaté legislativy EU a jsou automaticky implementovány do všech legislativ členských států. 

Nové nařízení se vztahuje na silniční přepravu uskutečňovanou výlučně v rámci EU nebo mezi EU, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru a vztahuje se  na  vozidla nad 7,5 tuny hmotnosti, a to i v případě využití pro soukromou potřebu.

„V nařízení je stanovena týdenní doba řízení, která nesmí přesáhnout 56 hodin. Současně ale nařízení určuje, že nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená směrnicí 2002/15/ES. Za období každých dvou po sobě následujících týdnů nesmí celková doba řízení přesáhnout 90 hodin,“ říká Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Podstatná změna se týká autobusové dopravy, kde byla zrušena možnost v případě mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou dopravou  přesunout týdenní dobu odpočinku řidiče na konec dvanáctého dne za předpokladu, že doba řízení za dvanáct dnů nepřesáhla povolené maximum. Mění se také systém dělení přestávek. 45minutovou přestávku je nově možné nahradit maximálně dvěma přestávkami, z nichž prvá musí mít nejméně 15 minut. Po ní musí následovat přestávka v délce nejméně 30 minut.

„Denní doba odpočinku nesmí být za žádných okolností kratší než nepřerušená doba devíti hodin. V případě využití zkráceného denního odpočinku z 11 na 9 hodin odpadá povinnost toto zkrácení  nahradit,“ dodává Felix dále ve výčtu změn.

Při využití režimu osádky dvou řidičů se doba odpočinku prodlužuje o hodinu, ze současných 8 hodin na 9 hodin. Nařízení nově ukládá povinnost, aby oba řidiči byli přítomni ve vozidle po celou dobu s výjimkou první hodiny, kdy přítomnost dalšího řidiče není povinná.

Zkrácený týdenní odpočinek smí být zkrácen na nejméně 24 po sobě následujících hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Již se nerozlišuje mezi možností zkrátit týdenní odpočinek podle místa pobytu řidiče.

V případě využití děleného  denního odpočinku lze rozdělit běžnou denní dobu odpočinku pouze na dvě části, z nichž první musí trvat nejméně tři hodiny a druhá nejméně devět hodin.

Změna je také v čerpání odpočinku u řidiče, který doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici. Jeho běžná denní doba odpočinku může být přerušena nanejvýš dvakrát s tím, že tato přerušení nesmí přesáhnout celkem jednu hodinu.

Řidiči, kteří se přesouvají do místa nebo z místa, kde se ujmou vozidla, a toto místo se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, nesmějí tuto dobu  vykázat  jako odpočinek, pokud ji nestráví na trajektu nebo ve vlaku a nemají k dispozici lůžko nebo lehátko.

Řidič, který řídí vozidlo, jež nespadá do působnosti nařízení a jímž se přesouvá k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti nařízení, vykazuje  tuto dobu jako jinou práci.

Nařízení ve svém článku 13 umožňuje členským státům vyjmout z působnosti další vozidla a přepravy. V Česku se tak ale zatím nestalo, uvedené výjimky by měly být zahrnuty do očekávané novelizace vyhlášky MD č. 478/2000Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Pro základní orientaci si lze nové nařízení přečíst na www.prodopravce.cz.

ZDROJ:
Felix, Martin. Změny dob řízení. In Prodopravce.cz [online]. Praha: ČESMAD BOHEMIA, 2007 [cit. 04-07-2007]. Dostupný z www: <http://www.prodopravce.cz/zprava-i4889.php>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail