Objasnění politik a postupů v oblasti BOZP prostřednictvím digitálních platforem

Tato zpráva shrnuje hlavní zjištění nejnovějšího výzkumu agentury EU-OSHA v oblasti práce prostřednictvím digitálních platforem.

Odhaluje výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako je časová tíseň při výkonu práce a vysoká pracovní zátěž, ale zaměřuje se také na příležitosti pro pracovníky platforem, například větší míru samostatnosti a flexibility. Zpráva představuje příslušné předpisy, politiky a postupy. Poskytuje také klíčové poznatky pro tvůrce politik a činitele s rozhodovací pravomocí.

Zpráva vychází z přezkumu literatury a podrobných případových studií a jsou do ní zapracovány rovněž konzultace se sítí kontaktních míst agentury EU-OSHA a rozhovory s odborníky.

Přečtěte si zprávu Práce prostřednictvím digitálních platforem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: přehled předpisů, politik, postupů a výzkumu a její shrnutí.

Další informace o práci prostřednictvím digitálních platforem a BOZP.

Foto: Paul Hanaoka - Unsplash

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail