Práce přesčas a zdraví zaměstnanců

Práce přesčas není riziková pro všechny zaměstnance, vyšší riziko vzniku onemocnění nebo pracovních úrazů se váže při přesčasové práci pouze na jisté typy zaměstnanců a určité druhy práce.

Limity práce přesčas vadí mnoha evropským i americkým výrobním firmám ve snaze konkurovat rivalům ze zemí s levnou pracovní silou.

Výzkum prokázal, že paušální limity práce přesčas nejsou dobrým řešením. Výsledky výzkumu, který autoři článku prováděli ve společnosti ITEC (International Truck and Engine) - výrobce nákladních vozů a motorů - naznačily, že pouze jisté typy zaměstnanců, vykonávající jisté druhy práce v určitém prostředí, vykazují vyšší riziko vzniku onemocnění, pracovních úrazů nebo poklesu produktivity. A to vše až od určité úrovně počtu hodin přes čas. Důležitější jsou zpravidla faktory, které jsou ve hře již před první hodinou práce nad stanovenou dobu. Jde například o zdravotní stav zaměstnanců, demografické charakteristiky a způsob odměňování. Tyto faktory působí na vznik pracovních úrazů, onemocnění a produktivitu mnohem významněji, než samotná délka pracovního týdne. Pokud chtějí podniky udělat něco pozitivního pro zdraví zaměstnanců a produktivitu, měly by uplatnit systematický management zdraví a prevence nemocí, který by umožnil včas identifikovat problémy a jejich příčiny.

Ve společnosti ITEC byl pro průzkum rizik práce přesčas vytvořen multiprofesní tým se zastoupením externích odborníků, vedený externím konzultantem. U zaměstnanců, kteří pracovali 60 nebo více hodin týdně byla zjištěna vyšší míra nemocnosti a pracovních úrazů zejména ve skupině starších zaměstnanců honorovaných měsíčním platem a také ve skupině žen odměňovaných hodinovou mzdou. Ostatní skupiny zaměstnanců pracujících 60 a více hodin týdně nic takového nevykazovaly. Zaměstnanci, kteří pracovali v rozmezí 41 až 59 hodin týdně, nevykazovali žádné problémy duševního nebo fyzického zdraví, sníženou pracovní výkonnost nebo růst pracovních úrazů a onemocnění.

Práce přes čas umožňuje podnikům pružně reagovat na vývoj poptávky na trzích a snížit mzdové náklady na jednotku výroby. V racionálně uvažujících firmách se snaží vyvážit užitek práce přesčas a potenciální rizika. Výsledky průzkumu ukazují, že převážná většina zaměstnanců je s to pracovat přes čas, aniž by bylo v ohrožení jejich zdraví a produktivita.

ZDROJ:
Práce přesčas a zdraví zaměstnanců. Moderní řízení, č. 7, 2007.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail