ČIŽP

28.12.2011
Zdroj:
ČIŽP dostala v průběhu roku 2011 několik oznámení ze systému RAPEX, která upozorňovala na nadlimitní koncentrace nebezpečných látek u vteřinového lepidla Super Glue dováženého z Číny.
22.12.2011
Zdroj:
Na základě negativních zkušeností z předchozích let pokračovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i v roce 2011 v kontrolách výrobků, které představují chemické riziko pro spotřebitele.
11.06.2010
Zdroj:
S ohledem na rostoucí nároky společnosti na ochranu životního prostředí, rostou požadavky na kontrolu a řešení porušení zákonů v oblasti životního prostředí.
20.04.2010
Zdroj:
Nejcitelnější finanční postihy v Libereckém kraji za rok 2009 byly zaznamenány v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se o částku téměř 4 milionů korun. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka oblastního inspektorátu Ing. Hana Kolářová za účasti ředitelky inspekce Ing. Evy Tylové.
19.02.2010
Zdroj:
Soukromý podnikatel z Babic na Zlínsku podrtil v areálu bývalého JZD v obci Snovídky stavební odpady, které obsahovaly úlomky azbestocementové střešní krytiny. K této činnosti však podnikatel neměl platný souhlas příslušeného KÚ. Za nezákonné nakládání s uvedeným odpadem mu brněnský oblastní inspektorát vyměřil pokutu ve výši 1 000 000 Kč.
24.07.2009
Zdroj:
V roce 2008 provedla ČIŽP celkem 14 255 kontrol (15 791 kontrol v roce 2007, 16 649 kontrol v roce 2006, 17 254 kontrol v roce 2005).
21.04.2009
Zdroj:
Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona o odpadech.
27.03.2009
Zdroj:
Vstupem do Evropské unie a podpisem mezinárodních dokumentů - Arhuské úmluvy a Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, se ČR zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí (ŽP), které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Týká se shromažďování a šíření informací o ŽP a  umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím. Byl vytvořen registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Ke splnění těchto závazků bylo nutné doplnit legislativu v ČR o nové právní nástroje, které by uvedené procesy umožnily.
24.03.2009
Zdroj:
Aleje kolem dopravních komunikací mohou letos dostat opět drtivou ránu. Správní organizace, které se zabývají údržbou silnic a dálnic na dotaz České inspekce životního prostředí, kolik mají v úmyslu pokácet stromů, došly k číslu 8961 a to řada organizací své údaje neposkytla. Je tedy možné, že výsledné číslo bude ještě vyšší.
28.10.2008
Zdroj:
Technologie výroby bioplynu je známá již celá desetiletí a spočívá v procesu anaerobní fermentace, kdy dochází, za nepřístupu vzduchu a přítomnosti mikroorganismů, k rozkladu organické hmoty a k uvolnění bioplynu, který je možno dále využívat ke spalováním v kogeneračních jednotkách za současné produkce elektrické energie a tepla.
04.09.2008
Zdroj:
Česká inspekce životního prostředí provedla na prodejnách některých obchodních řetězců sérii kontrol zaměřených na bezplatný zpětný odběr použitých výrobků – především baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a odpadních motorových olejů. Kontroly byly provedeny v celé ČR.
26.06.2008
Zdroj:
V rámci tohoto centrálně stanoveného složkového úkolu byla kontrolována zařízení k odstraňování odpadů. Předmětem kontrol bylo především fyzické prověření provozovaných zařízení, se zaměřením na dodržování platných provozních řádů, vedení evidence o odpadech, ale i jiných povinností plynoucích z legislativy.
07.03.2008
Zdroj:
Ohlašovací povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – souhrnná provozní evidence za rok 2007.
25.01.2008
Zdroj:
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail