Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2008

Zdroj: 
V roce 2008 provedla ČIŽP celkem 14 255 kontrol (15 791 kontrol v roce 2007, 16 649 kontrol v roce 2006, 17 254 kontrol v roce 2005).

Počet kontrol na jednoho inspektora v roce 2008 byl 34  ( 38 v roce 2007, 39 v roce 2006, 40 v roce 2005). Mírný pokles počtu provedených kontrol oproti roku 2007 je důsledkem vzrůstající náročnosti prováděných kontrol i následných správních řízení po stránce právní i odborné. Odráží se zde také snaha ČIŽP zaměřovat se zejména na případy s velmi významným vlivem na stav životního prostředí, což dokládá rostoucí objem uložených pokut i rostoucí průměrná výše pokut. ČIŽP vydala  v roce 2008 celkem 13 778 správních řízení, z toho 13 595 pravomocných  ( do uvedeného počtu je zahrnuto 2 071 vydaných rozhodnutí o poplatcích za vypouštění odpadních vod a  8 253 vydaných rozhodnutí o poplatcích za odběr podzemních vod).

ČIŽP uložila celkem 2 684 pokut, z toho 2 501 bylo  v tomto roce pravomocných ( 2 547  pokut, z toho 2 469 pravomocných v roce 2007,  2 393 pokut, z toho 2 248 pravomocných v roce 2006). Celkový počet uložených pokut oproti předcházejícímu roku mírně vzrostl  (2 547 v roce 2007,  2 393 v roce 2006, 2 861 pokut v roce 2005).  Celkový  objem  pokut se snížil  na  142 921 818, důsledkem je nelegální přeshraniční přeprava odpadů, která v tomto roce téměř ustala (161 513 741 Kč  v roce 2007,  141 415 397 Kč v roce 2006, 92 724 736 Kč v roce 2005 ). Snížení pokut zaznamenal především úsek odpadového hospodářství, a to na   64 472 750 Kč ( 76 429 000 Kč, 63 756 000 Kč v roce 2006, 29 840 000 Kč v roce 2005). Snížení souvisí především s případy prokázané nelegální činnosti, kterých bylo v roce 2008 méně než v roce 2007. Dalším důvodem bylo snížení celkové výše pravomocně uložených pokut způsobené částečně strategií inspekce šetřit problematické případy, ve kterých se často přistupuje k ukládání vysokých pokut. Část těchto případů je v současné době ve fázi odvolání a inspekce čeká na rozhodnutí odvolacího orgánu. Z oblastních inspektorátů největší objem pokut uložily  OI Praha 29 188 900 Kč  a  OI Brno 23 040 863 Kč, tedy v oblastech s vyšší koncentrací průmyslu a environmentálních problémů.

Rozhodnutí nápravného charakteru tvoří po sankcích druhou skupinu rozhodnutí, která jsou reakcí správního orgánu na zjištění rozporu se zákonem. Opatření tohoto typu  se vydávají samostatně nebo spolu s  rozhodnutím o sankci. V roce 2008 bylo vydáno 427 rozhodnutí o opatření k nápravě (503 v roce 2007, 634 v roce 2005) a 51  rozhodnutí o zastavení provozu (66 v roce 2007). Počet případů odebrání živých nebo neživých exemplářů správním rozhodnutím ( dle Úmluvy CITES) vzrostl na  84 (68 v roce2007).

Odebrání nedovoleně držených exemplářů, omezení nebo zastavení škodlivé činnosti či provozu je krajní možností odpovědi správního orgánu na zjištěný rozpor se zákonem. Tomu odpovídá i jejich podíl na celkovém počtu rozhodnutí.

Úsek odpadového hospodářství udělil v roce 2008 nejvíce pokut ze všech složek ŽP:

Téměř 80 pracovníků OOH ČIŽP provedlo v roce 2008 celkem 3 320 kontrol u 2 658 subjektů. Za zjištěné správní delikty bylo v roce 2008 zahájeno 776 správních řízení, právní moci nabylo  celkem 759 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 64 472 750 Kč.

Jedním z hlavních problémů v roce 2008, který  OH  řešilo a řeší, bylo nezákonné ukládání odpadu do terénu a nedovolené nakládání se stavebním odpadem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail