Největší pokuty v Libereckém kraji jsou za odpady

Zdroj: 
Nejcitelnější finanční postihy v Libereckém kraji za rok 2009 byly zaznamenány v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se o částku téměř 4 milionů korun. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka oblastního inspektorátu Ing. Hana Kolářová za účasti ředitelky inspekce Ing. Evy Tylové.

Novelizací zákona o odpadech byly upraveny některé povinnosti provozovatelům zařízení ke sběru a výkupu odpadů, proto se inspekce zaměřila mj. také na jejich plnění. Např. u stacionárních sběren kovů byly kontroly zaměřeny na sběr a výkup odpadů, které provozovatel zařízení nesmí vykupovat od fyzických osob a provádět hotovostní úhradu, např. umělecká díla, pietní předměty, elektrozařízení, el. akumulátory. Při kontrolách těchto zařízení zjistili inspektoři porušení v každém 3 případě a  uložili pokuty  v celkové výši  1 135 000 Kč (např. Kovošrot Group CZ, spol.Autokov-OK s.r.o. , spol. H-Recyccling ).

„Na základě vlastních poznatků a přijatých podnětů bylo nejvíce problémů spatřováno u zařízení ke sběru a výkupu odpadů a u zařízení na úpravu nebo odstraňování odpadů,“ řekla v Liberci Ing. Hana Kolařová a pokračovala: „ například v devadesáti procentech se u pokutovaných provozovatelů zařízení jednalo o provozování schváleného zařízení v rozporu s provozním řádem, provozovatelé vykupovali odpady, které nebyly uvedeny v seznamu, nejčastěji se jednalo o součástky znečištěné ropnými látkami, autovraky a dokonce i díly vodárenského zařízení.“

Legislativním nedostatkem, se kterým se pracovníci ČIŽP setkávají nejenom při kontrolách zařízení ke sběru a výkupu odpadů je skutečnost, že zákon nepředpisuje povinnost mít důležité doklady o odpadovém hospodářství trvale k dispozici přímo v  kontrolované provozovně. Při kontrolách provozovatelé často neměli u provozovaného zařízení jeho provozní řád ani průběžnou evidenci odpadů za delší  období. V současné době nemusí mít podnikající subjekt na provozovně ani výpis z obchodního rejstříku, ani živnostenská oprávnění, což znemožňuje orgánům státní správy provádět neohlášené kontroly a prodlužuje dobu kontrol.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail