BOZP méně obvyklých profesí – třídiči odpadu

Zdroj: 

Společnost Pražské služby provozuje třídící centra v Praze v ulici Pod Šancemi a v Chrášťanech. V třídícím centru Pod Šancemi se setkávám s tiskovým mluvčím Radimem Manou a vedoucím provozu třídících center Michalem Šimlingerem. Ročně se zde přetřídí 40 tisíc tun papíru včetně nápojových kartonů, v omezeném množství se třídí také plast. Spíše než vytříděný papír nebo plast mě nyní zajímá profese třídiče odpadu (oficiálně manipulační dělník) a jeho bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pan Šimlinger hned na začátku upozorňuje, že BOZP mají v pořádku. Věnuje se tomu celé oddělení, často sem chodí kontroly. Na příkladu (nutno dodat, že výjimečném), který uvádí pan Mana, vidím, že ani stížnosti z okolí je nenechávají lhostejnými. V době nočních směn dostali stížnost na hlasitý signál v podobě pronikavého pípajícího zvuku, který vydával teleskopický manipulátor z důvodu bezpečnosti při couvání. Šlo o velmi vytrvalého stěžovatele, který v blízkosti areálu bydlel. Nakonec firma pořídila novou signalizaci s regulací, ale nyní už noční směny neprovozuje.

Jdeme kolem velké kupy odpadu, právě se vrací několik zaměstnanců z přestávky. Jde o práci u pásu vestoje, která je přerušována bezpečnostními přestávkami. Pracovní tempo je zde určováno normou spotřeby práce - každý pracovník by měl vytřídit 2 tuny odpadu za 7,5hodinovou směnu, tedy při plné obsazenosti 12 lidí na třídící lince by se mělo vytřídit 24 tun odpadu za směnu. Pracovníci jsou zařazeni do kategorie II. podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

V každém třídícím centru ve dvousměnném provozu pracuje kolem 40 třídičů. „Plný počet 12 lidí se většinou na směně nesejde, bývá jich kolem 8 – 10. Využíváme také agenturní pracovníky a odsouzené, ale i těch je nedostatek. Někdy musí k soudu, pustí je pro dobré chování, nebo naopak mají nějaký problém, a to pak nejdou do práce,“ posteskne si Michal Šimlinger.

Každý pracovník je proškolený, jak se má chovat a pohybovat po vyhrazených trasách v rámci areálu, kde je velký provoz aut a manipulační technika. Pracovníci mohou být ohroženi zvýšenou prašností, z tohoto důvodu jsou jim přidělovány roušky. Dále dostávají ochranné rukavice proti ostrým předmětům, které se v odpadu vyskytují. Z důvodu vyšší viditelnosti při pohybu po areálu používají vesty s reflexními prvky, odsouzení žluté a ostatní pracovníci oranžové. Oba pánové mě nezávisle na sobě upozorňují, že nesmím fotografovat odsouzené, jelikož je k tomu nutný nejen jejich souhlas, ale i speciální povolení od Vězeňské služby.

Jak už bylo uvedeno výše, kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví tady mají často. Pracovníci hygienické stanice měří hluk, prašnost, teplotu. Před renovací třídicí kabiny v mrazivých dnech naměřili vyšší rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků, než má být (3 °C – pozn. redakce). Nyní v horkých dnech je pracoviště klimatizované a funguje odsávání, aby se minimalizovala prašnost. Pracovníci jsou povinně očkováni proti žloutence typu A i B.

Vážnější pracovní úrazy se třídičům stávají výjimečně. U ostatních profesí, jako strojníci obsluhující lisy, vysokozdvižné vozíky, teleskopický manipulátor, by se jich našlo více, hlavně z důvodů nedodržení pracovních postupů. U třídičů jde většinou o drobné oděrky, když se jim protrhne rukavice a zapomenou si ji vyměnit.

V odpadu se nachází všelijaké předměty, které mohou být zdrojem rizika, nebo i nečekané a neobvyklé, které jejich majitelé shání a v pořádku je dostanou zpět. Pracovníci dohledali například tržbu ze supermarketu, důležité spisy nebo omylem vyhozený mobil dítěte. Bohužel se našly i lidské ostatky, které, jak říká pan Šimlinger, objeví tak jednou ročně v obou třídících centrech. Proti tomuto šoku pracovníka těžko může chránit nějaký osobní ochranný pracovní prostředek. Jde většinou o lidi bez domova, kteří nocují v kontejnerech, ale našly se i části těla z trestné činnosti. Dobře zmapované svozy však jasně určí, z jaké oblasti obsah pochází, a to pak velmi usnadní policii vyšetřování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail