Kontroly ČIŽP prokázaly nadlimitní množství chloroformu u vteřinového lepidla

Zdroj: 

ČIŽP dostala v průběhu roku 2011 několik oznámení ze systému RAPEX, která upozorňovala na nadlimitní koncentrace nebezpečných látek u vteřinového lepidla Super Glue dováženého z Číny.

Tato vteřinová lepidla jsou často cílem kontrol dozorových orgánů v celé EU a  nejčastěji se v nich analyzuje množství nebezpečných látek toluenu, benzenu nebo chloroformu. Na tyto látky  se pak vztahují omezení, pokud jsou uváděny na trh pro běžného spotřebitele.

Na základě kontroly dovozce, společnosti PPT Global, s.r.o., odebrali inspektoři vzorky lepidla Super Glue. Výsledky rozborů potvrdili nadlimitní obsah chloroformu.

Chloroform může mít vliv na zdraví člověka. Při nízkých koncentracích způsobuje např. únavu, závratě, nevolnost a bolest hlavy. Při vyšších koncentracích má anesteziologické účinky s vlivem na dechovou a srdeční frekvenci, způsobuje zvracení, ovlivňuje játra a ledviny. Příliš vysoká dávka může způsobit smrt. Dlouhodobé požívání nebo vdechování této látky může vést k poškození jater, ledvin, kůže a centrální nervové soustavy. Kožní kontakt vyvolává výskyt vyrážky a pocit popálení. Chloroform má také pravděpodobně karcinogenní účinky a může způsobovat vrozené vývojové vady plodu.

Inspekce nařídila dovozci zastavení prodeje lepidla, protože nesplňuje požadavky legislativy EU, konkrétně nařízení REACH. Dovozce dále zajistil změnu  složení lepidla přímo u výrobce z Číny tak, aby splňovalo požadavky legislativy. Nové složení doložil testem u akreditované laboratoře.

Vzhledem k tomu, že bylo lepidlo uvedeno na trh i v jiném členském státě EU, bylo nahlášeno do systému RAPEX – notifikace č. 1361/11, report 49–2011 na webových stránkách RAPEX (rychlý evropský výstražný informační systém o nebezpečných nepotravinářských spotřebitelských výrobcích).

lepidlo

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail