Je umístění tlakové nádoby do kanceláře se zaměstnanci v souladu s BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Simona Zajícová ze Státního úřadu inspekce práce.

Chtěl bych se zeptat na tlakovou nádobu v kanceláři. Zaměstnavatel uvažuje o rekonstrukci místnosti s velkou tlakovou nádobou se zkapalněným argonem (100 l nebo víc), kde by mělo být nově také sezení pro zaměstnance. Tlaková nádoba by měla být ohrazena příčkou. Argon sice není jedovatý, ale není ani dýchatelný. Je takové řešení bezpečné a v souladu s normami?

Z Vašeho dotazu není zřejmé, o jaké tlakové nádoby by se jednalo. Obecně jsou například požadavky pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem větším než 0,5 bar uvedeny v normě ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Tato norma mimo jiné stanoví i požadavky na zacházení s nádobami, skladování nádob či požadavky na obsluhu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vzhledem k tomu, že argon je těžší než vzduch, bezbarvý, bez chuti, nehořlavý, netoxický, a zkapalněný plyn při kontaktu s kůží může způsobit omrzliny, je velmi důležité správně vyhodnotit všechna rizika týkající se jeho používání na pracovišti. Při skladování či používání jakékoliv tlakové nádoby s plynem je důležité dbát na zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům, a rovněž je důležité vycházet i z návodu výrobce dané tlakové nádoby, případně z bezpečnostního listu daného plynu, který blíže obsahuje komplexní informace o bezpečném zacházení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail