Kontroly chemických přípravků a látek – žíraviny a bazénová chemie

Zdroj: 

Na základě negativních zkušeností z předchozích let pokračovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i v roce 2011 v kontrolách výrobků, které představují chemické riziko pro spotřebitele.

Zejména žíravých přípravků určených k čištění v domácnosti a bazénové chemie.  Po celé České republice inspektoři náhodně zkontrolovali 57 výrobků a uložili 12 pokut v celkové výši  280 000 Kč.

Při kontrolách zjistili především chyby v označování chemických látek a přípravků.  Kontrolované společnosti nesprávně uváděly výstražné symboly, které označují nebezpečnost výrobku. Dalším nejčastějším porušením bylo chybné znění standardních vět, které označují specifickou rizikovost, tzv. R-věty a chybné znění standardních pokynů pro bezpečné zacházení, tzv. S-věty. V mnoha případech tyto věty na označení výrobků chyběly, nebo nebyly uvedeny v českém jazyce, případně jejich znění nebylo v souladu s předpisem k chemickému zákonu. Inspektoři také zjistili chyby při zpracování bezpečnostních listů a v provedení uzávěrů některých obalů, které měly být odolné proti otevření dětmi.

Ze zjištěných skutečností mohu říci, že lepších výsledků, co se týče správného balení, značení a klasifikace chemických látek a přípravků, dosáhly kontroly výrobků ze sortimentu bazénové chemie. Odpovědné osoby, které je uvádějí na trh v České republice, více dohlížejí na správnost zejména balení a značení těchto výrobků i z toho důvodu, že se často jedná o biocidní přípravky, na které se  vztahují další specifické požadavky na označování“, říká Petr Havelka, náměstek ředitele ČIŽP.

Kontroly ČIŽP na jedné straně odhalily neznalost chemického zákona a nařízení REACH, na druhé straně vedly k osvětě subjektů v distribuční síti a přispěly tak ke správnému způsobu balení a značení nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou uváděny na trh běžnému spotřebiteli.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail