Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 15:09

   úředníci. Mezi fyzicky nejnáročnějšími obory jsou zemědělství, myslivost a lesní hospodářství, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování a v menší míře i odvětví zdravotní a sociální péče či veterinární činnost. Méně fyzicky namáhavé sféry..., zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Nejexponovanější věkovou kategorií této oblasti byla skupina osob ve věku 28 – 35 let. Ti z dotázaných, kteří si mají psychicky namáhavější profesi, si své práce váží více. Tempo práce bylo u mužů naměřeno vyšší... řídící pracovníci. Na opačné straně spektra, které charakterizuje poklidnější tempo práce, se nacházejí úředníci. Náročnými obory z hledisky vysokého tempa práce jsou zpracovatelský průmysl, ubytování a stravování a dopravu, skladování, poštu a..., zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování a v menší míře i odvětví zdravotní a sociální péče či veterinární činnost. Méně fyzicky namáhavé sféry jsou bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí... telekomunikací, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ubytování a stravování. Méně psychicky náročné jsou obory zemědělství, myslivosti a lesní hospodářství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Nejexponovanější věkovou kategorií této oblasti byla skupina osob... úředníci. Náročnými obory z hledisky vysokého tempa práce jsou zpracovatelský průmysl, ubytování a stravování a dopravu, skladování, poštu a telekomunikace. Naopak klidné tempo mají v oborech vzdělávání a školství a ostatních veřejných, sociálních a

 2. Chemická legislativa dnes a zítra - nová evropská chemická politika REACH

  Poslední aktualizace: 08.12.2005 - 11:33

  záběrem zasahuje návrh Nařízení REACH nejenom průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných... vládními odbornými úředníky z 25 členských zemí jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro... průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných povinností vyplývajících z tohoto návrhu se... jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). S Evropskou komisí

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

  Poslední aktualizace: 09.02.2018 - 12:48

  náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017)KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0 / Průmysl 4.0: aspekty... bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při porušení světelné bariéry). Je... budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018)ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r. o., vyvíjí a vyrábí skříně... jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017) KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0... / Průmysl 4.0: aspekty bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při... koncept průmyslu 4.0 v budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018) ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r

 4. Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

  Poslední aktualizace: 16.04.2013 - 18:14

  , rybářství - 35 35 B. Těžba a dobývání - 15 15 C. Zpracovatelský průmysl 4 78 82 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie... 10 116 126 C. Zpracovatelský průmysl 12 724 43 665 56 389 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 57 437 494 E. Zásobování vodou; činnost... další. Zaměstnání u žen to bylo především „Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice“ (37 %). Smrtelná pracovní úrazovost mužů se projevila v rizikových odvětvích (Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví) a v rizikových zaměstnáních. Největší

 5. Informace z XVI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na... linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management – tedy životní cyklus výrobku od jeho plánování až po recyklaci. Tento proces... Škoda v Shanghai s částečným řízením z České republiky. Strategie Průmysl 4.0 je zatím nejvíce realizována v automobilovém průmyslu, kde je nejvyšší stupeň automatizace. Řečník uvedl, že nevýhodou je psychicky náročná pásová výroba o čemž svědčí fluktuace... nadprůměrným létem. Následovala přednáška, kterou vedl Juraj Sinay ze Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie... Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na požadavky zákazníků kdekoliv ve světě. Například, zákazník bude chtít na autě zlatou kličku, továrna na auta ihned zařadí tento podnět – individuální požadavek do výroby. Výsledkem je... okamžité splnění požadavku a po uplynutí doby výroby sjíždí z výrobní linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management

 6. Výsledky činnosti SÚIP za duben 2016

  Poslední aktualizace: 30.05.2016 - 12:10

  , plastikářských aj. provozech. Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů..., plastikářských aj. provozech. Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů, především

 7. REACH se dotkne všech

  Poslední aktualizace: 14.02.2007 - 13:56

  chemických látek pouze v rámci Evropské unie, nikoli globálně, " tvrdí Michaela Lagronová. MYŠLENKU PROVĚŘÍ AŽ BUDOUCNOST Z mnoha stran se ozývají názory, že směrnice REACH, ve svém důsledku poškodí evropský chemický průmysl, který je významnou... Evropské unie, nikoli globálně, " tvrdí Michaela Lagronová. MYŠLENKU PROVĚŘÍ AŽ BUDOUCNOST Z mnoha stran se ozývají názory, že směrnice REACH, ve svém důsledku poškodí evropský chemický průmysl, který je významnou součástí ekonomiky EU. Také se míní, že

 8. AIHA ročník 2000

  Poslední aktualizace: 08.01.2002 - 15:21

  5, 7, 55 prostředí pracovní 28 proud elektrický 15 proud vzdušný 29 průmysl... 73 průmysl dřevařský 76 průmysl petrochemický 35 průmysl textilní 53... - hodnocení - průmysl petrochemický - odběr vzorků - benzen - uhlovodíky - hodnoty mezní 36Communication using a telephone while wearing a respirator. Používání telefonu pro komunikaci při nošení respirátoru. s. 264-267... prostory vnitřní 5, 7, 55 prostředí pracovní 28 proud elektrický 15 proud vzdušný 29 průmysl 73 průmysl dřevařský 76... průmysl petrochemický 35 průmysl textilní 53 pryskyřice 56 předpisy bezpečnostní 46 předpisy hygienické 46 přístroje 6, 27, 68... a aby byly přísně sledovány doby expozic.         klíčová slova: expozice pracovníků - plynárenství - hodnocení - průmysl petrochemický - odběr vzorků - benzen - uhlovodíky - hodnoty mezní 36 Communication using a telephone while wearing

 9. Projekt TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

  Poslední aktualizace: 20.04.2018 - 09:43

  . Klíčová slova: průmysl 4.0, operátor 4.0, BOZP, analýza rizik, bezpečnostŘešeno: 2/2018 – 1/2021Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaOdpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkDalší uchazeč projektu: Výzkumný ústav... pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Tento projekt významně přispěje k rozvoji vědomostního potenciálu v oblasti nových výzev a požadavků na pracovní pozice. Klíčová slova: průmysl 4.0, operátor 4.0, BOZP, analýza rizik

 10. Projekt THESEIS - 2. koordinační schůzka

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky Abstract This paper presents further course of international project in.... “environmental industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail