Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2018

  Poslední aktualizace: 12.02.2018 - 09:28

  normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané... specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/4

  Poslední aktualizace: 05.05.2008 - 18:10

  před kapalnými chemikáliemi.         klíčová slova: chemikálie nebezpečné - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko... společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily významné zdroje, které byly tímto získány. Je... nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy průmyslové 44... - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko 31 Protection from steam at high pressures : development of a test device and protocol. Ochrana proti...         anotace: Velké západní chemické a ropné společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily... významné zdroje, které byly tímto získány. Je nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/8

  Poslední aktualizace: 01.09.2006 - 14:13

  zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - příklady - úrazy - nehody... obsluze dřevozpracujících zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 12:30

  vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK: Hodnotenie vplyvu vibrácií v... na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - seminářeRAMPAŠEK, PETER: Tripartitná konferencia BOZP na Malte... workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném... jednotlivým trendům a požadavkům a dále vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK... pracovních (resp. dopravních) prostředků na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - semináře RAMPAŠEK, PETER: Tripartitná... Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby

 5. Konec „klídku“ v laboratořích

  Poslední aktualizace: 26.05.2008 - 19:24

   většina vědců v těchto oborech má k aplikaci výsledků svého bádání blízko. Bohužel reforma nediferencuje. Všem měří stejně, i když je těžko porovnávat jednotlivé vědní obory mezi sebou. Firmy vynálezy potřebují Pro průmysl je výzkum nutností. Firmy, které... se snaží výstupy prodat firmám za běžnou tržní cenu. „Výzkum na vysokých školách musí přinášet výhody oběma stranám,“ upozorňuje Vladimír Volák, ředitel společnosti Ricardo, která se zabývá výzkumem pro automobilový průmysl. Volák přišel do soukromého... bádání blízko. Bohužel reforma nediferencuje. Všem měří stejně, i když je těžko porovnávat jednotlivé vědní obory mezi sebou. Firmy vynálezy potřebují Pro průmysl je výzkum nutností. Firmy, které tvrdí, že ho nepotřebují, úspěšně pracují na svém.... „Výzkum na vysokých školách musí přinášet výhody oběma stranám,“ upozorňuje Vladimír Volák, ředitel společnosti Ricardo, která se zabývá výzkumem pro automobilový průmysl. Volák přišel do soukromého sektoru z výzkumné sféry, a tak dobře chápe způsob myšlení

 6. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  , reflektovala existující i předpokládaný vliv nových technologií a masové automatizace a digitalizace práce, služeb a procesů označovaných jako Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace... ekonomiky se ovšem nemění jen oblast průmyslu. Změny způsobené čtvrtou průmyslovou revolucí se dotknou i oblasti vzdělávání nebo pracovního trhu. V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce... 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost... Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace odborových svazů společně s pražským zastoupením Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung). Další text seznamuje s hlavním sdělením.... V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která... představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost, která využije technický pokrok v pracovním procesu k tomu, aby zbavil dosavadní pracovní trh některých jeho nespravedlností, mezi nimi i té

 7. Chemické látky na pracovišti - legislativa

  Poslední aktualizace: 20.01.2012 - 15:35

  průmysl, ale chemické látky se vyskytují například v laboratořích, školách, výzkumných ústavech, ale také v úklidových firmách, kde používají čistící prostředky charakterizované jako žíravé. Pro ně také platí povinnosti stanovené v zákoně 258/2000 Sb. S... prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale chemické látky se

 8. Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací

  Poslední aktualizace: 12.05.2011 - 16:29

  bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby... obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní

 9. Předávání cen za bezpečnost práce a ochranu zdraví 2010

  Poslední aktualizace: 21.10.2010 - 16:21

   elektrické energie Telčská strojírenská, a. s. – výroba přesných rotačních dílců a ventilů pro aut. průmysl Teva Czech Industries, s. r. o. – farmaceutický výrobce léčivých přípravků a potravin. doplňků Na prvních třech místech se umístily: 3.... – výroba přesných rotačních dílců a ventilů pro aut. průmysl Teva Czech Industries, s. r. o. – farmaceutický výrobce léčivých přípravků a potravin. doplňků Na prvních třech místech se umístily: 3. místo KOVOCON Popovice, s. r. o.  – CNC obrábění a

 10. Vítězové Správné praxe 2010

  Poslední aktualizace: 12.11.2010 - 11:22

  obráběných dílů pro automobilový, letecký, elektrotechnický průmysl a přesných dílů pro CNC obráběcí stroje. Projekt, který se zabýval eliminací zbytkových energií, představil Kamil Bachánek, který má ve firmě na starost oblast personalistiky a integrovaného... automobilový, letecký, elektrotechnický průmysl a přesných dílů pro CNC obráběcí stroje. Projekt, který se zabýval eliminací zbytkových energií, představil Kamil Bachánek, který má ve firmě na starost oblast personalistiky a integrovaného systému řízení. Firma

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail