Projekt THESEIS - 2. koordinační schůzka

Project theseis – 2nd coordination meeting

Alena Horáčková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek představuje další průběh mezinárodního projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky

Abstract

This paper presents further course of international project in the field of education in eco-industry called THESEIS (Training on the Health & Safety for Workers in the Industrial Sector Environmental). Its aim is to prepare, test and disseminate occupational safety and health educational program for employee in the industry focused on ecology, environment, waste management, so-called "environmental industry" or "eco-industry". It describes the course of 2nd coordination meeting which was held in June in Prague, and organized by the Occupational Safety Research Institute.

Keywords: education, educational programs, environmental industry, occupational safety and health, international projects, coordination meetings

Ve dnech 7. a 8. června 2012 hostil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., v Praze na Novotného lávce zástupce 8 účastnických zemí, které společně pracují na naplňování aktivit projektu THESEIS.

Projekt THESEIS “Training on Health and Safety for workers in the Environment Industrial Sector” (Vzdělávání BOZP pro pracovníky v eko-průmyslu”) je součástí celoživotního vzdělávání programu LEONARDO DA VINCI “Multilateral Projects for Development of innovation“.

Vedoucím a koordinátorem projektu je SIGMA Consultants Ltd (dále SIGMA) z Řecka a spolu s ním na projektu THESEIS spolupracuje dalších 10 partnerů z 8 zemí (Řecka, Belgie, Německa, České republiky, Finska, Švédska, Polska a Bulharska).

Cílem projektu je vytvoření, otestování a diseminace nového vzdělávacího modelu BOZP pro pracovníky zaměstnané v oblasti znečišťování v rámci eko-průmyslu.

Sektor znečišťování životního prostředí v eko-průmyslu zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklací, čištěním odpadních vod, ovzduší, půdy a podzemních vod, hlukem, vibracemi apod. Podle nedávné studie EU-25 je v tomto odvětví zaměstnáno na plný úvazek více než 2,5 miliónů lidí, přičemž toto číslo se zvyšovalo zejména v posledních několika letech. V roce 2008 činil obrat v tomto odvětví 200 miliard eur. V evropském eko-průmyslu dochází mimo dalších trendů ke zvyšování poptávky po nových dovednostech a vyšší kvalifikační úrovni pracovníků vzhledem k technickému vývoji v tomto odvětví. Také roste znepokojení veřejnosti v souvislosti s nebezpečnými látkami, kvalitou vodních zdrojů, znečištěním půdy a vzduchu. A spolu s novými právními úpravami zde vzniká potřeba zlepšit kvalifikaci zaměstnanců v eko-průmyslu.

V rámci programu THESEIS se v návaznosti na tuto situaci bude vytvářet odpovídající e-learningový vzdělávací model pro BOZP určený pro pracovníky eko-průmyslu v oblasti znečišťování. K dosažení rámcového cíle programu THESEIS bude třeba splnit řadu dílčích úkolů. Mezi jedny z prvních aktivit, které spadají do pracovního balíčku č. 3 (tzv. „workpackage“, dále „WP“), jehož vedoucím a koordinátorem je VÚBP, v.v.i., patří:

  • posouzení nedostatků v odborné přípravě předmětné oblasti na reprezentativním vzorku cílových skupin a realizace dotazníkového šetření (zvolena dvě odvětví, tedy byly připraveny dva dotazníky, a to pro problematiku odpadních vod a pevného odpadu),
  • zjištění, jaké existují národní kvalifikační rámce pro pracovníky v eko-průmyslu,
  • zpracování národní zprávy ČR a souhrnné zprávy na základě národních zpráv ostatních účastnických zemí.

Právě těmito aktuálními aktivitami se 2. koordinační schůzka projektu zabývala. Za VÚBP, v.v.i., se schůzky zúčastnil kompletní realizační tým, a to PhDr. Irena Kuhnová, Mgr. Alena Horáčková a Hana Hlavičková. Členky týmu VÚBP, v.v.i., schůzku kompletně organizačně zajistily, řídily jednání a také připravily přednášku, ve které byly shrnuty nejdůležitější aspekty námi řízeného WP a zpracovány návrhy na strukturu národních zpráv i souhrnné zprávy. Tento příspěvek byl v diskusi hodnocen jako velice kvalitní a návrhy byly přijaty.

Dále budou práce na této části projektu, za kterou VÚBP, v.v.i., nese zodpovědnost, pokračovat až do konce září tohoto roku, kdy má uvedený WP konečný termín předání požadovaných dokumentů. Poté naváží další aktivity projektu, který trvá až do listopadu roku 2013.

Vzorová citace

HORAČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS : 2. koordinační schůzka. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/theseis-2.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail