Projekt TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

Cílem projektu je zmapování potenciálních dopadů Průmyslu 4.0 na současné pracovní pozice Operátorů 3.0 v průmyslu a v návaznosti na problematiku terciárního vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství.

Anotace: Cílem projektu je zmapování potenciálních dopadů Průmyslu 4.0 na současné pracovní pozice Operátorů 3.0 v průmyslu a v návaznosti na problematiku terciárního vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství. První část projektu bude zaměřena na aktuální stav implementace Průmyslu 4.0 na trhu práce v České republice a ve světě, kdy budou zpracovány analýzy, provedeno vyhodnocení stěžejních aspektů a nastíněny možné prognózy dalšího vývoje. V návaznosti bude pozornost věnována otázkám dalšího vzdělávání, jehož rozvoj a účast v něm je nezbytným předpokladem pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Tento projekt významně přispěje k rozvoji vědomostního potenciálu v oblasti nových výzev a požadavků na pracovní pozice.

Klíčová slova: průmysl 4.0, operátor 4.0, BOZP, analýza rizik, bezpečnost
Řešeno: 2/2018 – 1/2021
Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Další uchazeč projektu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

 

VÝSTUPY
  • Vsouhrn – Souhrnná zpráva s přílohami, která bude obsahovat výsledky analýz dopadů Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v českém průmyslu, potřeby zvyšování bezpečnosti práce a návrhy změn systému vzdělávání v oblasti bezpečnostního inženýrství
  • W – Workshop implementace Průmyslu 4.0 z hlediska bezpečnosti v ČR
  • D – Odborný příspěvek analýzy dopadů Průmyslu 4.0 na bezpečnost průmyslu v ČR
  • J – Odborný článek analýzy dopadů zaměřenou na nově vznikající pracovní úrazy a nemoci z povolání u budoucích Operátorů 4.0

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail