Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných zaznamenaných v České republice v období 2009–2011 odděleně u žen a mužů a jejich porovnáním.

Část 1. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR

Část 1. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR

Zpráva se zabývá rozdělením a vývojem ukazatelů podle odvětví, zaměstnání zraněného, zdroji zranění a úrazu. Pro porovnání závažnosti případů v závislosti na pohlaví byla zvolena časová řada osmiletá. Součástí analýzy jsou tabulky a grafy s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů komentovaných ve zprávě.

V České republice je průměrný počet nemocensky pojištěných osob přibližně 4,5 milionu. Poměr počtu žen a mužů je 47 : 53. Skladba pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných pracovních úrazů u žen a u mužů v uplynulých letech byla odlišná, neboť se lišila zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Z toho vyplynuly i odlišné zdroje zranění a úrazu. Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně menší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami. Globální ukazatele tedy popisují většinové chování, určené charakteristikami pracovních úrazů mužů.

1 Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR v letech 2004–2011

Analýza smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v České republice, vychází ze souboru dat uložených v databázi smrtelných pracovních úrazů, kterou udržuje VÚBP, v.v.i. Ke stanovení relativních ukazatelů byly použity údaje ze statistického zjišťování Českého statistiského úřadu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ (dále NemÚr). Analýza pracovních úrazů s pracovní neschopností vychází ze souboru dat v systému SÚIP (případy s pracovní neschopností delší než tři dny). Nejsou zde proto obsaženy případy, které se odehrály v odvětví Těžba nerostných surovin (podléhají dozoru systému ČBÚ).

Základními ukazateli pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti jsou: počet nově hlášených pracovních úrazů v daném roce (tab. č. 1.2) a procento případů z příslušného celku (tab. č. 1.1).

Tabulka č. 1.1 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2004–2011, relativní poměr (ČSÚ)

rok pracovní úrazy s pracovní neschopností – graf 1.1 pracovní úrazy smrtelné – graf 1.2
ženy % muži % ženy % muži %
2004 25,1 74,9 4,5 95,5
2005 25,3 74,7 3,6 96,4
2006 24,6 75,4 3,9 96,1
2007 26,8 73,2 5,9 94,1
2008 26,6 73,4 4,6 95,4
2009 28,3 71,7 7,8 92,2
2010 29,0 71,0 9,1 90,9
2011 28,6 71,4 6,4 93,6
průměrný poměr 26,7 73,3 6,0 94,0

Tabulka č. 1.2 Pracovní úrazy a nemocensky pojištěné osoby v ČR v letech 2004–2011 (ČSÚ, VÚBP)

rok nemocensky pojištěné osoby pracovní úrazy s pracovní neschopností smrtelné pracovní úrazy
ženy muži ženy muži ženy muži
2004 2 059 827 2 329 424 20 829 60 859   9 176
2005 2 081 003 2 361 700 21 173 60 869 13 150
2006 2 107 619 2 389 414 21 306 60 990 4 148
2007 2 161 912 2 435 109 19 922 57 311 11 176
2008 2 148 642 2 423 801 18 995 52 286 8 166
2009 2 019 022 2 234 117 14 188 35 985  8 95
2010 2 076 836 2 234 124 14 977 36 701 11 110
2011 2 063 194 2 148 355 13 492 33 619  8 117
průměrný poměr 47,4 % 52,6 % 26,7 % 73,3 %  6,0 % 94,0 %

Tabulka č. 1.3 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2004–2011, relativní poměr (SÚIP)

rok pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny pracovní úrazy závažné, graf 1.3
ženy % muži % ženy % muži %
2004 25,0 75,0 13,8 86,2
2005 25,3 74,7 14,2 85,8
2006 24,6 75,4 13,9 86,1
2007 25,5 74,5 12,4 87,6
2008 26,4 73,6 13,9 86,1
2009 28,0 72,0 13,2 86,8
2010 29,0 71,0 17,8 82,2
2011 29,1 70,9 16,8 83,2
průměrný poměr 26,3 73,7 14,6 85,4

PÚ žen 2011

 

PÚ žen 2011

 

PÚ žen 2011


PÚ žen 2011

Z tabulky 1.1 a 1.2 a příslušných grafů vyplývá, že se dlouhodobě poměr pracovních úrazů u žen a mužů nemění. Je roven přibližně:

1 : 2 u pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti (30,8 % : 69,2 %)

1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností (26,7 % : 73,3 %)

1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny (26,3 % : 73,7 %)

1 : 6 u pracovních úrazů závažných, tj. s hospitalizací nad 5 dní (14,6 % : 85,4 %)

1 : 16 u pracovních úrazů smrtelných (6,0 % : 94,0 %)

Poměr pracovních úrazů u žen a mužů se mění podle závažnosti a délky pracovní neschopnosti (graf č. 1.5).

PÚ žen 2011

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail