Osobní překážky v práci

Zdroj: 

Zákoník práce, a to v ustanoveních § 191 až 206,. stanoví, kdy zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání důležitých osobních překážek v práci.

Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku. Okruh jiných důležitých osobních překážek v práci je upraven nařízením vlády číslo 590/2006 Sb.

VÝČET PŘEKÁŽEK:

1. Vyšetření nebo ošetření, kdy se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na dobu nezbytně nutnou s provedením ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, pokud nebylo možné vyšetření nebo ošetření mimo pracovní dobu.

2. Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce v souladu s příslušnými zvláštními předpisy. Zde jde o zcela novou překážku a zaměstnanci náleží pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, ale protože nařízení vlády neřeší náhradu mzdy nebo platu, náleží zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku ve výši průměrného výdělku či jiná náhrada dle § 103 odst. 1, písmeno e) zák. práce.

3. Při přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků se pracovní volno poskytuje bez náhrady mzdy nebo platu na dobu nezbytně nutnou, pokud se zaměstnanec nemohl dostavit včas na pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

4. Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních vlivů nehromadným dopravním prostředkem, kterého těžce zdravotně postižený zaměstnanec používá. Zde jde o poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na dobu nezbytně nutnou nejdéle na 1 den.

5. Svatba - pracovní volno se poskytuje na 2 dny u vlastní svatby, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu a náhrada mzdy nebo platu náleží za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy či platu náleží na 1 den i rodiči k účasti na svatbě dítěte a bez náhrady mzdy dítěte ke svatbě rodičů.

6. Narození dítěte, kdy se poskytuje pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět s náhradou mzdy nebo platu, a bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky nebo družky.

7. Úmrtí, kdy pracovní volno s náhradou mzdy či platu se poskytuje pro 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob a 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče, a sourozence jeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den u dalších příbuzných.

8. Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému ošetření, vyšetření, léčení, pokud byl doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Nově se poskytuje pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu bez náhrady mzdy či platu k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte .

9. Pohřeb zaměstnance, kdy zaměstnancům, kteří se dle výběru zaměstnavatele nebo v dohodě s odborovou organizací účastní pohřbu, náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu.

10. Přestěhování - jde-li o přestěhování zaměstnance s vlastním bytovým zařízením, náleží zaměstnanci nejvýše 2 dny bez náhrady mzdy či platu.

11. Vyhledání nového zaměstnání - zaměstnanci náleží pracovní volno bez náhrady mzdy či platu po dobu 2 měsíců před ukončením pracovního poměru, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle jeden půlden v týdnu. Toto pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele sloučit.

Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem dle § 52 písmeno a) až e) zákoníku práce nebo dohodou ze stejných důvodů.

Kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis může stanovit delší pracovní volno nebo náhradu mzdy či platu i v jiných případech či náhradu mzdy nebo platu tam, kde je zákon či nařízení vlády neurčují.

ZDROJ:
Holubcová, Jana. Osobní překážky v práci. HRM, č. 4, 2007.

Autor článku: 

Komentáře

Zamknute okna

06.06.2007 - 23:26 Adriana
<P>Dobry den.</P> <P>Zamestnavatel nam v praci zamkol okna, resp. daju sa otvorit len na vetilacku. Je to vyrobna hala, v ktorej su aj stroje, ktore salaju teplo. Zamestnavatel zamknutie okien odovodnuje tym, ze aby sa neprasilo. V letnych mesiacoch byva na hale cez 30st. celzia. Klimatizacia nikde. Nesmieme mat hole ramena a kalhoty musia byt pod kolena, kratsie nie. Chcem sa spytat, ci je konanie zamestnavatela spravne.</P> <P>Dakujem.&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail