Zdravotní prohlídky pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné a obecně prospěšné práce

Zdroj: 

Rád bych se zeptal, zdali máme zajistit vstupní prohlídku, a pokud ano, kdo by ji měl hradit v případě, že u nás budou vykonávat
a) veřejně prospěšné práce „sociálně slabí“ lidé cca 20 hod./měsíc na základě dohody úřadu práce s naší organizací, nikoli mezi pracovníkem a naší organizací;
b) obecně prospěšné práce „potrestaní“ na základě dohody Probační a mediační služby s naší organizací, nikoli mezi pracovníkem a naší organizací.

Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v § 112 odst. 2 hovoří o osobě vykonávající veřejně prospěšné práce jako o zaměstnanci. Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 písm. b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem
1. pracovního poměru,
2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo
3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

O zdravotní způsobilosti odsouzených k trestu obecně prospěšných prací se hovoří v § 64 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že při ukládání trestu obecně prospěšných prací soud přihlédne ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. 

Vy jim sice zajišťujte BOZP, ale podle našeho názoru nebude na vás posílat je na vstupní lékařskou prohlídku. Jejich zdravotní způsobilost byste případně měli konzultovat s dotyčnými organizacemi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail