Je výpověď zaměstnance z práce vázána na absolvování výstupní prohlídky?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Zaměstnavatel odmítl převzít moji výpověď, dokud neprojdu výstupní zdravotní prohlídkou. Má na to právo? Dále by mě zajímala platnost výstupní prohlídky. Už jsem ji totiž absolvoval před 3-4 měsíci, ale zaměstnavatel mě přesvědčil, abych neodcházel. Nyní jsem už definitivně rozhodnut odejít. 

Zaměstnavatel v případě výpovědi z pracovního poměru (předpokládám, že jde o pracovní poměr) ze strany zaměstnance nemůže tuto výpověď odmítnout a nemůže ji ani vázat na provedení výstupní prohlídky. Pokud zaměstnanec podá výpověď (doporučuji se svědkem nebo předáním přes podatelnu s ověřením převzetí), skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (§ 51 zákoníku práce), s výjimkou vyplývající z § 51a zákoníku práce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63 zákoníku práce.

Právní úprava nestanoví platnost výstupní prohlídky. Právní úprava řeší platnost lékařského posudku (§ 44 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů) a jeho uplatnění (§ 44 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb.). V případě výstupní prohlídky se však lékařský posudek nevydává a posuzovaná osoba a zaměstnavatel obdrží pouze potvrzení o jejím provedení. Pokud jste absolvoval před 3-4 měsíci výstupní prohlídku a nakonec jste výpověď z pracovního poměru nepodal (nechápu, proč jste tedy tuto prohlídku absolvoval), při skončení pracovního poměru v případech a za podmínek stanovených právními předpisy budete muset opět tuto prohlídku absolvovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail