MŽP

25.11.2010
Zdroj:
Ministr Pavel Drobil zahájil v ČR první inovační soutěž „Chytrá řešení pro životní prostředí“, která má oslovit studenty a mladé vědce.
02.11.2010
Zdroj:
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí oznámily, že přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících.
08.10.2010
Zdroj:
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a ministr životního prostředí Pavel Drobil schválili další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám.
03.09.2010
Zdroj:
Odpovědi na otázky vztahující se k zákonu č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě.
09.07.2010
Zdroj:
Dodatek smlouvy o prodeji emisních jednotek AAU, který podepsali ministryně životního prostředí Rut Bízková a výkonný ředitel Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) Yasuhiro Shimizu, umožňuje rozšířit program Zelená úsporám o investice do veřejných budov.
25.05.2010
Zdroj:
Pod číslem 150/2010 byla dne 21. května 2010 ve Sbírce zákonů publikována velká novela vodního zákona, která přebírá požadavky nejnovější evropské legislativy v oblasti ochrany vod a současně napravuje nedostatky, na něž byla Česká republika upozorněna Evropskou komisí. Na přípravě novely spolupracovalo Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zemědělství.
07.05.2010
Zdroj:
Program Zelená úsporám získal další prostředky, které budou vynaloženy na zateplování rodinných, bytových i panelových domů, výstavbu domů v pasivním standardu a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění. Zároveň se tím vytvářejí i nové pracovní příležitosti.
05.03.2010
Zdroj:
Před několika dny skončilo na Bali simultánní zvláštní zasedání tří smluv zaměřených na chemické látky a odpady: Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.
28.01.2010
Zdroj:
MŽP v pondělí předložilo vládě Zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR. Ze všech 94 stanovených cílů z roku 2003 je 80% splněno. Ostatní úkoly jsou plněny s většími či menšími výhradami.
07.01.2010
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí vydalo Příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2009
10.12.2009
Zdroj:
Zpráva o stavu přírody a krajiny představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny.
18.09.2009
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí rozeslalo ostatním vládním resortům k připomínkám návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který má přinést v příštích letech zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží. Zákon bude vystaven rovněž na stránkách MŽP k připomínkám veřejnosti.
11.08.2009
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí přichází s úpravou podmínek programu Zelená úsporám, která zpřístupní dotace širšímu okruhu žadatelů.
19.05.2009
Zdroj:
Poslanecká sněmovna PČR minulý týden schválila návrh poslanců ČSSD, který předpokládá zavedení „šrotovného“ i v České republice.
12.05.2009
Zdroj:
V Ženevě proběhlo minulý týden 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Do Úmluvy bylo zařazeno devět nových chemických látek, což prosazovala delegace českého předsednictví.
07.05.2009
Zdroj:
České podniky, zapojené do evropského systému emisního obchodování (EU ETS) loni vypustily o 8,5 % méně skleníkových emisí než v roce 2007.
16.04.2009
Zdroj:
Poslanecká sněmovna schválila zvýšení odpovědnosti provozovatele za škody způsobené jadernou havárií.
16.03.2009
Zdroj:
Zásadní zlepšení služeb běžným zákazníkům ve zpětném odběru výrobků přinese nový zákon o odpadech podle návrhu Ministerstva životního prostředí. „Lidé získají mnohem hustší síť míst, kde se budou moci zdarma zbavit starých elektrospotřebičů, pneumatik, baterií i autovraků,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.
05.03.2009
Zdroj:
„Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a nedokáže efektivně zabránit plýtvání surovinami. Na skládkách končí téměř tři čtvrtiny odpadu z českých domácností. Nový zákon lidem usnadní třídění, zvýhodní využití odpadu před jeho skládkováním, zjednodušuje administrativu, aktivněji předchází nelegálnímu nakládání s odpady. Ekologické chování se lidem musí vyplatit – kdo třídí, ušetří,“ shrnuje ministr životního prostředí Martin Bursík hlavní teze nového zákona o odpadech.
24.02.2009
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí připravilo nový nástroj na omezování vysokých koncentrací nebezpečného prachu v ovzduší. Novela takzvané „smogové“ vyhlášky umožňuje krátkodobé omezení významných zdrojů emisí.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail