Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 je od konce října přerušeno

Zdroj: 
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí oznámily, že přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících.

Nyní je nutné překontrolovat správnost všech údajů u dosud podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Tyto informace budou známy do počátku února 2011. Podle posledních údajů SFŽP bylo podáno přes 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností.

„Program Zelená úsporám se stal u široké veřejnosti velmi oblíbeným a používaným nástrojem pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Do budoucna ročně program přinese úsporu emisí ve výši více než 1 mil. tun CO2 a to po dobu více než 30 let. Jak vyplývá z aktuální studie EU, spotřeba energie v budovách tvoří téměř 40% celkové spotřeby energie v rámci EU a je tak jedním z největších primárních zdrojů emisí, a tím i možných úspor energie,“ uvedla Rut Bízková, náměstkyně MŽP a dodává: „Kvůli výraznému růstu počtu žádostí v posledních měsících je program Zelená úsporám do konce roku 2010 pozastaven. Vzhledem k vysokému počtu přijímaných žádostí je nutné překontrolovat jejich správnost a úplnost, vše vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že žádosti budou řádně posouzeny a údaje zkontrolovány. Někteří žadatelé, i přesto, že mají dotaci schválenou, realizaci z různých důvodů nezahájí, a proto je potřeba celou situaci vyhodnotit a upřesnit skutečnou sumu disponibilních prostředků.“

Program bude znovu pokračovat od 1. února 2011. MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejichž výnos bude vložen do programu Zelená úsporám a v roce 2013 a dále počítáme také s využitím části povolenek prodaných v aukcích.

Chybovost žádostí

U těch žádostí z panelových domů, jejichž analýza byla provedena v uplynulých týdnech, se chybovost pohybovala okolo 50%. Čtvrtina žadatelů nepodala žádosti řádně - obsahovaly chyby nejen technického rázu ale i ve věcné správnosti - nelze je tedy zodpovědně připravit k projednání a odsouhlasení. Obdobné zkušenosti má Fond i z administrace žádostí k rodinným domům a zejména u solárních systémů. Také jsou velmi četné žádosti o změny u typů podporovaných technologií a výrobků. Z toho je zřejmé, že investiční akce nebyla žadatelem připravena dostatečně pečlivě.

Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly doposud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail