Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

Zdroj: 
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a ministr životního prostředí Pavel Drobil schválili další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám.

Na jednání bylo odsouhlaseno 17 tisíc žádostí ve výši přes pět miliard korun, celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 35 tisíc žádostí za více než osm miliard korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. listopadu 2010.

„Jsem ráda, že program Zelená úsporám, i přes počáteční nejasnosti a jeho kritiku z mnoha stran, běží velmi dobře. Mezi občany je o něj enormní zájem, který pozorujeme například i na veletrzích, odborných seminářích či podle množství dotazů přijatých na infolince. Veškeré prostředky získané z prodeje jednotek AAU budou zcela vyčerpány a efektivně vynaloženy na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech a veřejných budovách,“ uvedla Rut Bízková, náměstkyně MŽP.

Majitelé rodinných a nepanelových bytových domů mají stále možnost požádat o dotaci. Více informací a vzory žádostí o dotaci je možno získat na webové stránce www.zelenausporam.cz nebo na bezplatné Infolince 800 260 500. Vyplněné žádosti se podávají na krajská pracoviště SFŽP či na pobočky pověřených bankovních institucí. Po kontrole jejich správnosti a úplnosti jsou pak postoupeny ke schválení do Rady fondu.

Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly doposud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun.

Jednotka AAU (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 2008 – 2012. Přebytek svých jednotek může země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím. Jednotky přiděleného množství představují vlastně „emisní rozpočet“ každé průmyslově vyspělé země, který obdržela na základě svého emisního cíle v rámci Kjótského protokolu.

Jednotky přiděleného množství AAU jsou používány pro počítání závazků v rámci Kjótského protokolu a vytváří tak „mezinárodní měnu“, která může být podle článku 17 Kjótského protokolu flexibilně obchodována mezi státy za účelem dosažení redukčních závazků. ČR disponuje podle kjótského závazku právem vypustit do ovzduší celkem cca 900 mil tun CO2ekv v období 2008 – 2012. Toto právo je vyjádřeno v jednotkách přiděleného množství AAU. Reálné množství vypuštěných emisí bude podle současných analýz o cca 17 % nižší, než jsou naše cíle v rámci Kjótského protokolu. Tento rozdíl může ČR prodat, v podobě jednotek AAU zemím, kterým se Kjótský protokol plnit nedaří.

Rozdíl mezi jednotkami AAU a emisními povolenkami EUA: Často dochází k záměně povolenek EUA s jednotkami AAU. S emisními povolenkami EUA se obchoduje pouze v rámci evropského systému emisního obchodování (EU ETS) a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Od roku 2013 přestanou být firmám přidělovány zdarma a budou si je muset nakupovat rovnou v aukcích. Jednotky AAU jsou součástí celosvětových mechanismů Kjótského protokolu, v jehož rámci ČR musela celkově snížit produkci skleníkových emisí o 8 % vůči roku 1990.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail