Výzva pro podávání žádostí o podporu na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

MŽP vyhlásilo XXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5.

MŽP vyhlásilo XXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5. Žádosti o podporu projektů s celkovými náklady do 25 mil. eur jsou přijímány od  16. srpna 2010 do 15. října 2010. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:

  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
  • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:

  • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
  • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.),
  • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence závažných havárií.

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy

Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout 200 mil. Kč.

Text XXII. výzvy a hodnotící kriteria si můžete přečíst ZDE.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail