Cesta k účinnější celosvětové kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů je volná

Zdroj: 

Před několika dny skončilo na Bali simultánní zvláštní zasedání tří smluv zaměřených na chemické látky a odpady: Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

„Jsem rád, ze více než tříletý maratón jednání o koordinaci naplňování těchto úmluv byl završen úspěchem. Správné nakládání s chemickými látkami a odpady je velmi důležité pro zdraví nás všech; pozornost mezinárodního společenství si nežádá pouze změna klimatu“, říká náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha, vedoucí delegace České republiky a viceprezident Stockholmské úmluvy.

Ochrany lidského zdraví a životního prostředí lze dosáhnout efektivněji, pokud budou státy, které smlouvy ratifikovaly, pracovat na jejich naplnění společně, a to jak na národní, tak na regionální a globální úrovni. Diky rozhodnutím přijatým na Bali se uspoří prostředky vynakládané na administrativu a budou se moci přesunout na podporu praktického naplňování smluv. Státy se shodly na trvalých změnách ve struktuře sekretariátů smluv, jež přinesou kvalitnější služby. Dohodly se také na tom, že operativní provádění smluv bude řídit jeden společný výkonný tajemník. Změna mimo jiné umožní společné plnění úkolů a zajistí jednotné vystupování smluv na mezinárodním poli.

„Věřím, že společný výkonný tajemník bude umět vytvářet povědomí o práci úmluv intenzivněji, než tomu bylo doposud a přiláká tak pozornost donorů, soukromého sektoru a tím i prostředky na praktickou realizaci,“ říká Karel Bláha. „Výstup jednání je prvním, ale velmi praktickým důkazem, že efektivnější správa mezinárodních environmentálních otázek, již Česká republika dlouhodobě podporuje, je cestou správným směrem,“ hodnotí výstupy z jednání ministr životního prostředí Jan Dusík. „Nyní budeme usilovat o to, aby tento příklad efektivnějšího využití finančních prostředků nezůstal ojedinělým.“ Zvláštní zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí bude diskutovat o možnostech, jak synergie mezinárodních úmluv k chemickým látkám promítnout i do dalších oblastí, například ochrany biodiverzity

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail