Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

  Poslední aktualizace: 06.02.2009 - 11:18

  Sb., stavební zákon Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon Je bezpečnostním předpisem dle § 102 odst. 1 a 2 a výkladu pojmů v § 349 zákoníku práceZ 262/2006 Sb. povinnosti stavebníka - § 152 povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru...., zákoník práce Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce § 102 1) příjímání opatření k předcházení rizikům 2) tj. opatření z právních a ostatních předpisů (viz § 349 odst. 1) 3) vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 4) neodstranitelná... Úvod Úvod Je uvedeno vzájemné spolupůsobení a ovlivnění zákonů, a stavební zákon jako bezpečnostní předpis. Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce § 6 odst. 1 písm. e) působnost inspektorátu se... Téma týdne reviduje vzájemné spolupůsobení právních předpisů a rozdělení účastníků výstavby z hlediska inspekce práce. ... Napsal uživatel admin dne 6. Únor 2009 - 11:18. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovištěstavební zákonzákon o inspekci prácezákoník práce...? 09.02.2021 - Opatření MZ v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění 04.02.2021 - Světový den boje proti rakovině 2021: prevence rizik rozvoje nádorových onemocnění při...Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

 2. Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 14.04.2020 - 09:40

  povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci..., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel... povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu?  V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a... Odpovědi na nejčastější dotazy z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti související s pandemií koronaviru, se kterými se na Státní úřad inspekce práce obrátila veřejnost. ... nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Neexistuje zde ale... pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel povinen... zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu?  V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních...Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

 3. Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

  Poslední aktualizace: 12.08.2002 - 12:39

  S první historicky doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel postaví pro někoho dům, který... trestní zákon č.117 říšského zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227/1859 ř.z., novelizovaný v r... pak vznikla z podnětu Masarykovy akademie práce dobrovolná společnost, která se normalizací začala zabývat rovněž. Tento vývoj završil v roce 1928 vznik Československé normalizační společnosti, která kromě činností uvnitř republiky začala rozvíjet i... Historický vývoj, současnost a budoucnost technické normalizace a její význam nejen z pohledu bezpečnosti práce. ... Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace Napsal uživatel slaich@vubp-praha.cz dne 12. Srpen 2002 - 12:39. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... registrační formulář.předpisy právní S první historicky doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel... život zaměstnanců, nebo trestní zákon č.117 říšského zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227...Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

 4. 10 největších chyb při práci z domova

  Poslední aktualizace: 08.08.2008 - 13:35

  zaměstnanců. Může se stát strategickým nástrojem k dosažení dlouhodobých cílů. Problémy, které bývají s touto formou práce spojeny, vyplývají často ze špatně promyšlené a nedostatečně zajištěné práce na dálku. Zdroj: 10 největších chyb při práci z domova, Moderní řízení červenec 2008, s. 63... možná úskalí a nalézt jejich řešení. 5 chyb zaměstnavatelů Zapomínají vzít na vědomí, že práce na dálku už začala fungovat. Myslí si, že je to náročnější, než to ve skutečnosti je. Zaujímají postoj: „ Když vás nevidím, určitě nepracujete....“ Neodkáží pochopit, že práce na dálku může vyžadovat i určitý osobní kontakt buď v kanceláři, nebo mimo kancelář. Chápou práci na dálku pouze jako zaměstnanecký benefit; nedokáží si uvědomit, že práce na dálku může přinést výhody firmě, například tím, že...Chyby jsou jak na straně zaměstnanců pracujících z domova, tak i na straně zaměstnavatelů, kteří práci na dálku umožňují, stanovují pravidla a podmínky.... nástrojem k dosažení dlouhodobých cílů. Problémy, které bývají s touto formou práce spojeny, vyplývají často ze špatně promyšlené a nedostatečně zajištěné práce na dálku. Zdroj: 10 největších chyb při práci z domova, Moderní řízení červenec 2008, s. 63 Také si... 10 největších chyb při práci z domova Napsal uživatel admin dne 8. Srpen 2008 - 13:35. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.domácnost5 chyb... jejich řešení. 5 chyb zaměstnavatelů Zapomínají vzít na vědomí, že práce na dálku už začala fungovat. Myslí si, že je to náročnější, než to ve skutečnosti je. Zaujímají postoj: „ Když vás nevidím, určitě nepracujete.“ Neodkáží pochopit, že práce na dálku...10 největších chyb při práci z domova

 5. Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti

  Poslední aktualizace: 07.10.2019 - 10:45

  Lze mít za to, že tímto rizikem může být například střet zaměstnance s motorovým vozíkem, přejetí dolních končetin zaměstnance motorovým vozíkem, pády motorových vozů z otevřených ramp nebo pády nestabilních břemen z vidlic nebo přídavného zařízení... motorového vozíku. Z pohledu pracovních úrazů evidujeme za rok 2018 mezi jinými i smrtelný pracovní úraz, který se stal ve skladovém provoze, kdy při pádu motorového vozíku z otevřené rampy došlo k vypadnutí zaměstnance z obslužného stanoviště řidiče pod... postižený (23 let, délka pracovního zařazení 2 týdny) z motorového vozíku za jízdy seskočil. Následně došlo k přejetí dolní končetiny, a tím k její amputaci. Další příklad pracovního úrazu, který se stal ve skladovém provozu, dokládá případ při vykládání... Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti Napsal uživatel hrubak dne 7. Říjen 2019 - 10:45. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... registrační formulář.manipulační vozíkymanipulaceskladovánískladyřidičipracoviště Lze mít za to, že tímto rizikem může být například střet zaměstnance s motorovým vozíkem, přejetí dolních končetin zaměstnance motorovým vozíkem, pády motorových vozů z otevřených... ramp nebo pády nestabilních břemen z vidlic nebo přídavného zařízení motorového vozíku. Z pohledu pracovních úrazů evidujeme za rok 2018 mezi jinými i smrtelný pracovní úraz, který se stal ve skladovém provoze, kdy při pádu motorového vozíku z otevřené...Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti

 6. Práce doma z pohledu BOZP

  Poslední aktualizace: 21.09.2007 - 16:23

  , telefon, mobil apod.). Teleworking představuje alternativní možnost zaměstnání, která na jedné straně snižuje náklady zaměstnavatele na zaměstnance a na druhé straně umožňuje pracovat i lidem, kteří nemohou docházet do práce z různých důvodů – např. pro... náhrady mzdy za dobu, po kterou nemohli z tohoto důvodu sjednané práce pro zaměstnavatele vykonávat.  Možnost teleworkerů přizpůsobovat si pracovní dobu, pokud jde o její rozvržení, podle svých potřeb a možností, nečiní nutným, aby se i těmto zaměstnancům.... 2 zákoníku práce výslovně uvádí, že vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele. Z toho důvodu je v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných...V našem dnešním článku se společně podíváme na právní úpravu práce zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale pracuje doma; tito zaměstnanci jsou běžně označováni jako domáčtí zaměstnanci.... Práce doma z pohledu BOZP Napsal uživatel admin dne 21. Září 2007 - 16:23. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.domácnostipráce domaV našem..., mobil apod.). Teleworking představuje alternativní možnost zaměstnání, která na jedné straně snižuje náklady zaměstnavatele na zaměstnance a na druhé straně umožňuje pracovat i lidem, kteří nemohou docházet do práce z různých důvodů – např. pro tělesné... mzdy za dobu, po kterou nemohli z tohoto důvodu sjednané práce pro zaměstnavatele vykonávat.  Možnost teleworkerů přizpůsobovat si pracovní dobu, pokud jde o její rozvržení, podle svých potřeb a možností, nečiní nutným, aby se i těmto zaměstnancům...Práce doma z pohledu BOZP

 7. Skladování z pohledu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:35

  Téma: Skladování z pohledu bezpečnosti práce Motto semináře: Porušování bezpečnostních předpisů tvoří nejčastější příčinu závažné úrazovosti a dalších nežádoucích událostí vykazovaných při skladování, které pro zaměstnavatele vedle ekonomických...          Výměna zkušeností účastníků semináře   Seminář navazuje, doplňuje a dále rozvíjí problematiku bezpečnosti práce publikovanou v knize: "Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů", kterou vydalo...: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, přednášková místnost, 2. patro Kontaktní osoba: Blanka Neumannová, tel.: 221 015 891, neumannovab@vubp-praha.cz;  www.vubp.cz Přihláška a další informace na http://www.vubp.cz/index.php/prednasky-a-akce... Skladování z pohledu bezpečnosti práce Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Skladování z pohledu bezpečnosti práce

 8. Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná?

  Poslední aktualizace: 25.09.2019 - 13:45

  Zaměstnanec (dále žalobce) dostal výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, neboť dne 11. 7. 2013... nealkoholické pivo. Okresní soud rozhodl, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. S poukazem na ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce vycházel z tohoto názoru. Aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění... pozitivní zjištění neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu § 52 písm. g) zák. práce. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je správný. Článek vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4733/2015. ... Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu zjištění, že vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno velmi malé množství alkoholu, u soudu se tedy domáhal neplatnosti této výpovědi. Jak rozhodly soudy? ... Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná? Napsal uživatel hrubak dne 25. Září 2019 - 13:45. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační.... Krátce před směnou vypil k večeři pouze nealkoholické pivo. Okresní soud rozhodl, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. S poukazem na ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce vycházel z tohoto názoru. Aby mohla přítomnost alkoholu v těle... správný závěr odvolacího soudu, že pozitivní zjištění neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu § 52 písm. g) zák. práce. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je...Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná?

 9. Zemní práce – současný stav z hlediska SOD nad bezpečností práce.

  Poslední aktualizace: 16.09.2004 - 16:45

  práce se zúčastňují vyšetřování příčin všech smrtelných úrazů a při svých šetřeních zjistily, že ani v jednom případě nebyly stěny výkopů zajištěny proti sesutí. Zaměstnanci v těchto výkopech pracovali buď s vědomím zaměstnavatele a nebo i z vlastní iniciativy... dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat. Cílem příručky je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví... 3 závažné pracovní úrazy, v roce 2003 bylo inspektorátům bezpečnosti práce hlášeno 8 smrtelných a  5 závažných úrazů, tzn. úrazů s hospitalizací delší než 5 dní. V letošním roce bylo hlášeno již 6 závažných úrazů a 1 smrtelný. Inspektoráty bezpečnosti... Zemní práce – současný stav z hlediska SOD nad bezpečností práce. Napsal uživatel admin dne 16. Září 2004 - 16:45. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a...  špatně   4 při dopravě materiálu do výkopu pomocí stroje pro zemní práce a při strojním hloubení se zaměstnanci zdržují v „nebezpečném dosahu stroje“,  špatně špatně chybějí bezpečné výstupy z výkopů, neprovádí se... předpisů, inspektoráty bezpečnosti práce. Dozor musí být zahájen v souladu se zákonem o státní kontrole. To znamená, že základní povinností inspektorátu, před zahájením dozoru je, oznámit kontrolované osobě zahájení dozoru. Z důvodu vyrozumění organizace před...Zemní práce – současný stav z hlediska SOD nad bezpečností práce.

 10. Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 18.05.2022 - 11:15

  Ochrana osobních údajů je jednou z nepominutelných součástí právní regulace pracovněprávních vztahů. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se... Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ... dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ochrana osobních údajůprávní... nařízení zachovává základní strukturu regulace, přineslo řadu změn, které se nutně dotýkají i pracovněprávních vztahů. Soubory ke stažení Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce(319.16... 19.05.2022 Zdroj: VÚBP Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a...Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail