Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

Zdroj: 

U příležitosti světového dne bezpečnosti práce 28. 4. 2015 se konal seminář, který pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími organizacemi. Účastníci se dozvěděli informace nejen na téma řízení stresu, ale i novinky z BOZP, a seznámili se se zajímavými judikáty ohledně uznávání pracovních úrazů.

Část 1.

Část 1.

I v letošním roce pokračují akce věnující se tématu stresu a psychosociálním rizikům pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a spolupracujícími organizacemi v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2014 - 2015 s názvem „Zdravé pracoviště zvládne i stres“.  

28. dubna každoročně u příležitosti světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzpomínáme na oběti pracovních úrazů. Konají se různé akce k posílení povědomí o BOZP. V hotelu DAP v Praze se konal, letos již 4. rokem, seminář, který pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími organizacemi.

Po krátkém úvodním slovu Antonína Rady, náměstka pro řízení Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany, seznámil Radek Tolar, ředitel Odboru státního dozoru, účastníky s analýzou pracovní a služební úrazovosti a Jitka Jochová, koordinátorka BOZP, se systémem hlášení a evidence úrazů v rezortu Ministerstva obrany. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k výraznému poklesu služebních i pracovních úrazů.

Daniela Kubíčková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pozitivně zhodnotila celoevropskou kampaň pro léta 2014–2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a prozradila, že tématem příští kampaně bude BOZP u starší generace. Rovněž se připravuje nový film s oblíbenou postavičkou NAPO zaměřený na BOZP při práci s elektrickým zařízením.

Petra Vávrová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upozornila ve svém příspěvku „Psychohygiena - nutnost nebo heslo ve slovníku?“ na základní chyby, kterých se dopouštíme v souvislosti se stresem. Neposloucháme tělo, neodpočíváme, nekomunikujeme, ale naznačujeme a očekáváme. Jako prevence stresu může pomoci dodržování zásad psychohygieny - sebepoznání; životospráva, jejíž součástí je přirozený pohyb; efektivní komunikace (aktivně naslouchat, být asertivní, dávat najevo emoce); pozitivní myšlení a koncepce naučeného optimismu. Je možné se naučit vnímat věci, které nás potkávají, pozitivně.

Důležité je sebepřijetí, od kterého se odvíjejí vztahy s jinými lidmi; relativizace těžkostí a životních událostí - všímat si, že i ostatní nemají lehký život, musí se potýkat s náročnějšími situacemi apod.; diskutovat o problémech a hledat řešení; přeladit se na tzv. naučený optimismus ("diplomová práce bude v září výborná") - jde to.

Člověk by měl dodržovat vyváženost mezi svojí prací, svým seberozvojem (koníčky, vzdělávání), rodinným životem a přáteli, tzv. stát na čtyřech nohách židle. K psychohygieně neodmyslitelně patří také humor.

Čas od času je potřeba si „naordinovat“ tzv. informační embargo - vypnout a nechat odpočívat všechny zdroje informací.

Článek Petry Vávrové na téma „Psychohygiena jako prevence pracovního stresu“ byl zveřejněn v časopisu JOSRA 4/2014.

Seminář DAP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail