Práce ve výškách z pohledu kontrolní činnosti oblastního inspektorátu práce v Plzni

Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů.

Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů. Všechny oblastní inspektoráty práce se každoročně setkávají s celou řadou nesmyslně vzniklých pracovních úrazů v důsledku pádu z výšky, protože nebyla dodržena základní bezpečnostní pravidla a základní principy pro práci ve výšce. Jedná se často nejen o pochybení v oblasti osobní nebo kolektivní bezpečnosti, ale mnohdy jde o chyby v systému řízení BOZP ze strany zaměstnavatelů.

Oblastní inspektorát práce v Plzni (dále „OIP“) se v roce 2007 zaměřil mimo jiné na provádění namátkových kontrol fasádních lešení hojně používaných pro výstavbu zateplování objektů, přestože zkušenosti z roku 2006 naznačovaly jednoznačně stoupající trend kvality lešení po prováděných kontrolách.
Tímto neohlášeným postupem bylo zkontrolováno více jak 18 konstrukcí lešení na území Plzně a Karlových Varů. Prakticky ve všech případech byla uložena pokuta. Kromě vlivu takto uložených sankcí se částečně projevil i efekt bleskového šíření zpráv mezi podnikateli, v jehož důsledku zřejmě docházelo k operativnímu zlepšování stavu používaných lešení.

Za zmínku pak stojí případ jedné kontroly prováděné za přítomnosti televizního štábu: V pátek byly práce na demontáži lešení ze strany OIP ústně zakázány a než OIP stačil vydat písemný zákaz činnosti, lešení se s „podnikavci“, kteří se do demontáže pustili ihned po odchodu inspektorů, v sobotu zřítilo. Sami lešenáři, kteří lešení demontovali, po této havárii přiznali, že pokud by lešení spadlo v pátek a nikoli v sobotu, bylo by v okolí lešení, tedy v  prostoru jím ohroženém, mnohem více lidí, než v sobotu, kdy se v inkriminované době u lešení nikdo jiný krom lešenářů nepohyboval. Přestože škoda dosáhla téměř 500.000,- Kč, nedošlo k žádnému zranění. Celá záležitost byla důsledkem naprosto špatné koordinace a organizace práce na stavbě. Nejen lešení však bylo předmětem zájmu inspektorů při kontrolní činnosti OIP Plzeň v roce 2007. Pozornost byla dále věnována i dalším rizikovým činnostem, kterých je ve stavebnictví díky rozmanitosti profesí více než v jiných oborech.

Za jeden z největších problémů je pak možno považovat nedostatečné provádění kontroly zaměstnanců na staveništích, zda vůbec a jakým způsobem používají přidělené nezbytné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Tento nešvar je zakořeněn zejména u menších firem. V roce 2007 šetřil OIP celkem 12 závažných pracovních úrazů v souvislosti se stavební výrobou či montáží. Z toho se ve 3 případech jednalo o smrtelné úrazy a v 8 případech o pády z výšky.
Stále častěji se projevuje absence zkušených odborníků v jednotlivých profesích, kteří jsou nahrazováni neodbornou levnou pracovní silou ze zahraničí. Zaměstnavatelé hledí spíše na ekonomický přínos výkonu práce a zanedbávají pracovní podmínky, které zaměstnancům vytvářejí. Z kontrol prováděných mimo ohlášení je pak jasně patrné, že dodržování BOZP je postaveno až na samý okraj zájmu a pracovních povinností. 

Závěrem je nutné připomenout, že před ČR stojí úkol EU snížit do roku 2012 pracovní úrazovost o 25 %. Cesta k jeho naplnění bude velmi složitá a oblastní inspektoráty práce na ní musí sehrát významnou úlohu. Největším hříšníkům na poli úrazovosti bude ze strany OIP v Plzni věnována trvale zvýšená pozornost, včetně využívání sankcí v citelné poloze.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail