Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2023 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ zaměřil na otázky zvýšení povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích.

Plakáty ke stažení:

1 Bezpečnostní rizika ve stavebnictví;

2 Riziko pádů z výšky a do hloubky;

3 Riziko zavalení ve výkopu;

4 Prach oxidu křemičitého na staveništích;

5 Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého;

6 Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.

Kampaň v oblasti bezpečnostních rizik se zaměřila na práce ve výšce, jelikož druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů jsou budovy, konstrukce a povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. V oblasti zdravotních rizik se kampaň soustředila na expozici respirabilnímu prachu krystalického křemene. Odhaduje se, že působení krystalického oxidu křemičitého je vystaveno asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii. Prach oxidu křemičitého je klasifikovaný jako karcinogen 1. skupiny, což znamená, že je považovaný za jednoznačnou příčinu nádorových onemocnění.

Osvěta a mediální kampaně mohou výrazně ulehčit zaměstnavatelům v boji proti negativním důsledkům krizí a zároveň napomoci k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Pouze masivní a cílené vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných v této oblasti může sloužit jako významný preventivní nástroj. Cílem je ušetřit finanční náklady, které by zaměstnavatelé museli vydat na řešení následků spojených s nedodržováním BOZP na staveništi.

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Předchozí kampaně zaměřené na zaměstnavatele:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail