Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. 10 největších chyb při práci z domova

  Poslední aktualizace: 08.08.2008 - 13:35

  spokojenosti zaměstnanců. Může se stát strategickým nástrojem k dosažení dlouhodobých cílů. Problémy, které bývají s touto formou práce spojeny, vyplývají často ze špatně promyšlené a nedostatečně zajištěné práce na dálku. Zdroj: 10 největších chyb při práci z domova, Moderní řízení červenec 2008, s. 63 ... všechna možná úskalí a nalézt jejich řešení. 5 chyb zaměstnavatelů Zapomínají vzít na vědomí, že práce na dálku už začala fungovat. Myslí si, že je to náročnější, než to ve skutečnosti je. Zaujímají postoj: „ Když vás nevidím, určitě nepracujete....“ Neodkáží pochopit, že práce na dálku může vyžadovat i určitý osobní kontakt buď v kanceláři, nebo mimo kancelář. Chápou práci na dálku pouze jako zaměstnanecký benefit; nedokáží si uvědomit, že práce na dálku může přinést výhody firmě, například... Chyby jsou jak na straně zaměstnanců pracujících z domova, tak i na straně zaměstnavatelů, kteří práci na dálku umožňují, stanovují pravidla a podmínky. ... strategickým nástrojem k dosažení dlouhodobých cílů. Problémy, které bývají s touto formou práce spojeny, vyplývají často ze špatně promyšlené a nedostatečně zajištěné práce na dálku. Zdroj: 10 největších chyb při práci z domova, Moderní řízení červenec 2008, s. 63.... 5 chyb zaměstnavatelů Zapomínají vzít na vědomí, že práce na dálku už začala fungovat. Myslí si, že je to náročnější, než to ve skutečnosti je. Zaujímají postoj: „ Když vás nevidím, určitě nepracujete.“ Neodkáží pochopit, že práce na... dálku může vyžadovat i určitý osobní kontakt buď v kanceláři, nebo mimo kancelář. Chápou práci na dálku pouze jako zaměstnanecký benefit; nedokáží si uvědomit, že práce na dálku může přinést výhody firmě, například tím, že zákazníci jsou obsluhováni v...10 největších chyb při práci z domova

 2. Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

  Poslední aktualizace: 14.06.2018 - 14:06

   řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení pracovní doby; bezpečnost práce; ochrana zdraví; řízení úloh; práce na dálku Abstract The article... the specifics of working from home and bleeds into the lives of people employed in this way. Keywords: safety; health; job demands; job control; telework Úvod Jedním ze specifik práce z domova je to, že pracovní dobu nerozvrhuje zaměstnavatel, ale... zaměstnance méně než 48 hodin. Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, má být nepřetržitý odpočinek v týdnu stanoven tak, aby do něho spadala neděle. Jelikož se podle § 317 zákoníku práce [1] na zaměstnance pracujícího z domova nevztahuje úprava rozvržení... Článek se zabývá vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku formou home office a legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. ... podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení pracovní doby; bezpečnost práce... právních předpisů Rozvržení pracovní doby při práci z domova není na bedrech zaměstnavatele, ale na zaměstnanci samotném a to v souladu se zákoníkem práce [1], konkrétně s § 317: Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti... pracujícího z domova nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, tedy Hlava II Část čtvrtá zákoníku práce, není ani stanovena maximální délka pracovní směny. Při individuálním rozvrhování pracovní doby zaměstnancem je tak omezením pouze požadavek na minimální...Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

 3. Kontrola při práci z domova

  Poslední aktualizace: 08.07.2019 - 11:28

  posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z domova jako určitý... zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto prací. Pokud pak... zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti počítá i zákoník práce...? Domnívám se, že při posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z... skutečnost si zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto... prací. Pokud pak zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti...Kontrola při práci z domova

 4. Zaměstnanci na home office jsou přinejmenším stejně výkonní jako v kanceláři. Práce z domova je na vzestupu

  Poslední aktualizace: 27.10.2021 - 08:16

   neziskových organizací. Řada zjištění z loňského roku se potvrdila také v aktuálním šetření. Jedním z nich je, že míra využívání práce z domova oproti situaci před pandemií výrazně vzrostla. Nárůst byl nejvýraznější ve státní správě. Přes 80 % vedoucích... zaměstnanců ve státní správě potvrdilo, že k nárůstu došlo, v obcích a neziskových organizacích totéž uvedlo přes 60 % respondentů. Téměř 95 % vedoucích pracovníků je s fungováním práce z domova spokojeno. Totéž platí pro spokojenost s komunikací se... zaměstnanci si přes 40 % myslí, že jsou na home office výkonnější, a stejný podíl, že stejně výkonní. Většina zaměstnanců se dále domnívá, že si dokáže práci doma lépe zorganizovat a dokáže se při ní lépe soustředit. Největšími pozitivy práce z domova z... Zásadní změny v oblasti využívání práce z domova, které v loňském roce odstartovala epidemie koronaviru, mají trvalý přesah do běžného fungování na pracovištích. Ministerstvo práce a sociálních věcí zmapovalo situaci už druhým průzkumem o míře využívání... tzv. home office, o hlavních výhodách a limitech a o celkové spokojenosti zaměstnanců i vedoucích pracovníků. Jasná většina oslovených hodnotí práci z domova pozitivně. ... organizací. Řada zjištění z loňského roku se potvrdila také v aktuálním šetření. Jedním z nich je, že míra využívání práce z domova oproti situaci před pandemií výrazně vzrostla. Nárůst byl nejvýraznější ve státní správě. Přes 80 % vedoucích zaměstnanců ve státní... správě potvrdilo, že k nárůstu došlo, v obcích a neziskových organizacích totéž uvedlo přes 60 % respondentů. Téměř 95 % vedoucích pracovníků je s fungováním práce z domova spokojeno. Totéž platí pro spokojenost s komunikací se zaměstnanci na home... 40 % myslí, že jsou na home office výkonnější, a stejný podíl, že stejně výkonní. Většina zaměstnanců se dále domnívá, že si dokáže práci doma lépe zorganizovat a dokáže se při ní lépe soustředit. Největšími pozitivy práce z domova z pohledu zaměstnanců...Zaměstnanci na home office jsou přinejmenším stejně výkonní jako v kanceláři. Práce z domova je na vzestupu

 5. Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 28.07.2020 - 14:52

  Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v aktualizovaném přiloženém letáku.   ... Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v aktualizovaném přiloženém letáku.   Soubory ke... Napsal uživatel hrubak dne 28. Červenec 2020 - 14:52. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce z domovahome officehomeworkingbezpečnost práce... stažení:  Leták - Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domovaTaké si můžete přečíst 23.02.2021 - Odraz GDPR v oblasti BOZP a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance...Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

 6. Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

  Poslední aktualizace: 16.11.2020 - 10:38

  Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené pracovní místo, které by po ergonomické stránce splňovalo veškeré parametry, aby jejich záda netrpěla. Jsou mezi námi i tací, kteří mají k... Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. Tipy, jak zabránit následkům nevhodné sedavé práce, najdete v tomto článku ... onemocněníochrana zdraví Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené pracovní místo, které by po ergonomické stránce splňovalo veškeré parametry, aby jejich záda netrpěla. Jsou mezi námi i... pro celé tělo. Také si můžete přečíst 17.07.2023 - Jak se chovat v horkých dnech 04.07.2023 - Znalost zásad první pomoci podle Bozpíka– nezbytnost pro každého 29.06.2023 - Poslanci dali zelenou novele zákoníku práce. Upravuje...Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

 7. Práce doma z pohledu BOZP

  Poslední aktualizace: 21.09.2007 - 16:23

  , internet, telefon, mobil apod.). Teleworking představuje alternativní možnost zaměstnání, která na jedné straně snižuje náklady zaměstnavatele na zaměstnance a na druhé straně umožňuje pracovat i lidem, kteří nemohou docházet do práce z různých důvodů... teleworkeři domáhat náhrady mzdy za dobu, po kterou nemohli z tohoto důvodu sjednané práce pro zaměstnavatele vykonávat.  Možnost teleworkerů přizpůsobovat si pracovní dobu, pokud jde o její rozvržení, podle svých potřeb a možností, nečiní nutným, aby se... nevznikla. Proto § 199 odst. 2 zákoníku práce výslovně uvádí, že vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele. Z toho důvodu je v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh... V našem dnešním článku se společně podíváme na právní úpravu práce zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale pracuje doma; tito zaměstnanci jsou běžně označováni jako domáčtí zaměstnanci. ... dálku 27.10.2021 - Zaměstnanci na home office jsou přinejmenším stejně výkonní jako v kanceláři. Práce z domova je na vzestupu 13.11.2020 - Pátek 13. - Den požární bezpečnosti a důležitost požárně bezpečnostních zařízení 14.05.2020....). Teleworking představuje alternativní možnost zaměstnání, která na jedné straně snižuje náklady zaměstnavatele na zaměstnance a na druhé straně umožňuje pracovat i lidem, kteří nemohou docházet do práce z různých důvodů – např. pro tělesné postižení, z důvodu péče o... kterou nemohli z tohoto důvodu sjednané práce pro zaměstnavatele vykonávat.  Možnost teleworkerů přizpůsobovat si pracovní dobu, pokud jde o její rozvržení, podle svých potřeb a možností, nečiní nutným, aby se i těmto zaměstnancům zajišťovala náhrada mzdy...Práce doma z pohledu BOZP

 8. Bezpečnost práce z pohledu globalizace

  Poslední aktualizace: 17.02.2003 - 11:24

  tohoto pojištění se bude významně podílet na podpoře prevence pracovních rizik zejména v malých a středních podnicích.   ZDROJ: Paleček, M.: Bezpečnost práce z pohledu globalizace. Sociální politika č. 2 (2003), s. 9-10. ... sociální systémy. Tyto změny mají vliv i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vytvářejí řadu nových situací a příležitostí, přinášejí i nová rizika a mění strukturu a četnost pracovních rizik. Jedním z velice významných současných trendů je rychle... struktury stávajících podniků, uplatňování nestandardních vztahů novými podniky a ke změnám pracovních činností, které jsou provázeny nedostatkem zkušeností i nárůstem rizik vyplývajících z pracovních činností. Na druhé straně však vznikají i nové možnosti a... zejména v malých a středních podnicích.   ZDROJ: Paleček, M.: Bezpečnost práce z pohledu globalizace. Sociální politika č. 2 (2003), s. 9-10. Autor článku: Paleček M.Také si můžete přečíst 01.11.2023 - Sedmý ročník národní soutěže... Napsal uživatel admin dne 17. Únor 2003 - 11:24. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.bezpečnost práce První polovina minulého století byla... bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vytvářejí řadu nových situací a příležitostí, přinášejí i nová rizika a mění strukturu a četnost pracovních rizik. Jedním z velice významných současných trendů je rychle rostoucí počet malých a středních podniků...Bezpečnost práce z pohledu globalizace

 9. Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 24.01.2018 - 08:58

  Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl zaměstnavatel využít při plnění svých povinností a požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ... Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova Napsal uživatel hrubak dne 24. Leden 2018 - 8:58. práce z domovahome officehomeworkingVkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář. Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl... 15.07.2019 - Kontrola při práci z domova 07.08.2017 - Moderní formy práce 01.11.2016 - Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office25.01.2018Zdroj: VÚBP, v.v.i.Ke stažení Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

 10. Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

  Poslední aktualizace: 24.04.2020 - 08:52

  rizika související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres... zátěž budou prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay ... V aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi... Nová databáze praktických nástrojů a pokynů týkajících se muskuloskeletálních poruch vám umožňuje snadno získat více informací o řadě rizik muskuloskeletálních poruch a způsobech jejich zvládání, včetně těch spojených s prací z domova. ... související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres. Naše... prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay Také si můžete přečíst... aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi rizika...Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail