Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Kontrola při práci z domova

  Poslední aktualizace: 08.07.2019 - 11:28

  posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z domova jako určitý... zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto prací. Pokud pak... zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti počítá i zákoník práce...? Domnívám se, že při posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z... skutečnost si zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto... prací. Pokud pak zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti...Kontrola při práci z domova

 2. Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

  Poslední aktualizace: 14.06.2018 - 14:06

   řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení pracovní doby; bezpečnost práce; ochrana zdraví; řízení úloh; práce na dálku Abstract The article... the specifics of working from home and bleeds into the lives of people employed in this way. Keywords: safety; health; job demands; job control; telework Úvod Jedním ze specifik práce z domova je to, že pracovní dobu nerozvrhuje zaměstnavatel, ale... zaměstnance méně než 48 hodin. Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, má být nepřetržitý odpočinek v týdnu stanoven tak, aby do něho spadala neděle. Jelikož se podle § 317 zákoníku práce [1] na zaměstnance pracujícího z domova nevztahuje úprava rozvržení... Článek se zabývá vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku formou home office a legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. ... legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení... Jedním ze specifik práce z domova je to, že pracovní dobu nerozvrhuje zaměstnavatel, ale zaměstnanec si ji rozvrhuje sám [1]. I když tato forma nemusí vyhovovat všem zaměstnancům [8]. Zaměstnanec tak má možnost si rozvrhnout pracovní dobu podle svých... zaměstnance. Požadavky právních předpisů Rozvržení pracovní doby při práci z domova není na bedrech zaměstnavatele, ale na zaměstnanci samotném a to v souladu se zákoníkem práce [1], konkrétně s § 317: Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který...Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

 3. Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 24.01.2018 - 08:58

  Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl zaměstnavatel využít při plnění svých povinností a požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ... Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova Napsal uživatel hrubak dne 24. Leden 2018 - 8:58. práce z domovahome officehomeworkingVkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář. Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl... 15.07.2019 - Kontrola při práci z domova 07.08.2017 - Moderní formy práce 01.11.2016 - Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office25.01.2018Zdroj: VÚBP, v.v.i.Ke stažení Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

 4. Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 28.07.2020 - 14:52

  Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v přiloženém letáku.   ... Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v přiloženém letáku.   Soubory ke stažení: ... Napsal uživatel hrubak dne 28. Červenec 2020 - 14:52. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce z domovahome officehomeworkingbezpečnost práce...; leták Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domovaTaké si můžete přečíst 24.07.2020 - Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI - Smrtelné zranění pádem ze žebříku 23.06.2020 - Změny v dodavatelských...Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

 5. Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

  Poslední aktualizace: 24.04.2020 - 08:52

  rizika související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres... zátěž budou prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay ... V aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi... Nová databáze praktických nástrojů a pokynů týkajících se muskuloskeletálních poruch vám umožňuje snadno získat více informací o řadě rizik muskuloskeletálních poruch a způsobech jejich zvládání, včetně těch spojených s prací z domova. ... související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres. Naše... prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay Také si můžete přečíst... aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi rizika...Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

 6. Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

  Poslední aktualizace: 16.11.2020 - 10:38

  Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené pracovní místo, které by po ergonomické stránce splňovalo veškeré parametry, aby jejich záda netrpěla. Jsou mezi námi i tací, kteří mají k... Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. Tipy, jak zabránit následkům nevhodné sedavé práce, najdete v tomto článku ... 18.11.2020 Zdroj: Novinky.cz Ergonomie a lidský činitel Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. Tipy, jak zabránit... následkům nevhodné sedavé práce, najdete v tomto článku. ergonomiebolesti zadhome officemuskuloskeletální onemocněníochrana zdraví Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené... - Nemoci z povolání a home office a jeho legislativní aspekty v souvislosti s covid-19 05.11.2020 - Hygiena rukou 05.11.2020 - Pozvánka na on-line seminář Home office a jeho legislativní a psychosociální aspekty v souvislosti s covid-19...Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

 7. Jak se řeší úraz při práci z domova?

  Poslední aktualizace: 30.07.2015 - 11:46

  Měla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní činnost...? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům apod. V... případ, kdy zaměstnanec z pracoviště, které bylo v podkroví šel na WC a uklouzl na schodech), aby zaměstnavatel mohl vše řádně posoudit. Monitorování zaměstnance se neprovádí.... domapracovní úrazyMěla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní... Jak se řeší úraz při práci z domova? Napsal uživatel admin dne 30. Červenec 2015 - 11:46. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce... činnost? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům...Jak se řeší úraz při práci z domova?

 8. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Témata, na která se konference "Genderový rozměr digitalizace práce" zaměřila... prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé... zabývá mezinárodní výzkum práce? Jako řada dalších společenských procesů dopadá proces digitalizace práce rozdílně na ženy i muže, a to v mnoha různých ohledech. Které z nich identifikoval zahraniční výzkum práce? Jaké se rýsují trendy a z nich... Dne 18. května 2017 se v Braunově domě v Praze uskutečnila mezinárodní konference "Genderový rozměr digitalizace práce". Konference se soustředila na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami... na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k využití změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení. ... Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám, které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak..., …), očekává se propojení fyzické i psychické složky pracovní síly v interakci „člověk-stroj“ nebo zintenzivnění prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba... nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé zastižitelnosti zaměstnanců a z toho plynoucí nedostatek času na odpočinek při stírání hranic mezi pracovním a osobním životem, ale také chybějící systémy...Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce

 9. Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 14.04.2020 - 09:40

  povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci..., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel... povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu?  V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a... Odpovědi na nejčastější dotazy z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti související s pandemií koronaviru, se kterými se na Státní úřad inspekce práce obrátila veřejnost. ... nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Neexistuje zde ale... pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel povinen... zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu?  V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních...Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

 10. Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

  Poslední aktualizace: 12.08.2002 - 12:39

  S první historicky doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel postaví pro někoho dům, který... trestní zákon č.117 říšského zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227/1859 ř.z., novelizovaný v r... pak vznikla z podnětu Masarykovy akademie práce dobrovolná společnost, která se normalizací začala zabývat rovněž. Tento vývoj završil v roce 1928 vznik Československé normalizační společnosti, která kromě činností uvnitř republiky začala rozvíjet i... Historický vývoj, současnost a budoucnost technické normalizace a její význam nejen z pohledu bezpečnosti práce. ... Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace Napsal uživatel slaich@vubp-praha.cz dne 12. Srpen 2002 - 12:39. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... registrační formulář.předpisy právní S první historicky doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel... život zaměstnanců, nebo trestní zákon č.117 říšského zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227...Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail