Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Kontrola při práci z domova

  Poslední aktualizace: 08.07.2019 - 11:28

  posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z domova jako určitý... zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto prací. Pokud pak... zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti počítá i zákoník práce...? Domnívám se, že při posuzování problému je nutné vzít v potaz jak právní rámec, v kterém se práce z domova, tedy v režimu homeoffice nebo též homeworking, pohybuje, tak stránku morální a etickou. Je nesporné, že většina zaměstnanců chápe možnost pracovat z... skutečnost si zaměstnavatel rovněž uvědomuje. Proto vedle nesporných výhod, které to přináší i jemu, povolí práci z domova pouze takovým zaměstnancům, na které se může plně spolehnout jak co do kvality vykonané práce, tak na dodržení termínů výstupů z těchto... prací. Pokud pak zaměstnanec pokládá práci z domova za výhodnou, objektivně jej to vede k dosažení takové úrovně plnění úkolů, která by tento způsob vykonávání práce pro zaměstnavatele odůvodňovala a neohrozila. Ve své podstatě s touto skutečnosti...Kontrola při práci z domova

 2. Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

  Poslední aktualizace: 14.06.2018 - 14:06

   řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení pracovní doby; bezpečnost práce; ochrana zdraví; řízení úloh; práce na dálku Abstract The article... the specifics of working from home and bleeds into the lives of people employed in this way. Keywords: safety; health; job demands; job control; telework Úvod Jedním ze specifik práce z domova je to, že pracovní dobu nerozvrhuje zaměstnavatel, ale... zaměstnance méně než 48 hodin. Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, má být nepřetržitý odpočinek v týdnu stanoven tak, aby do něho spadala neděle. Jelikož se podle § 317 zákoníku práce [1] na zaměstnance pracujícího z domova nevztahuje úprava rozvržení... Článek se zabývá vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku formou home office a legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. ... legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: rozvržení... Jedním ze specifik práce z domova je to, že pracovní dobu nerozvrhuje zaměstnavatel, ale zaměstnanec si ji rozvrhuje sám [1]. I když tato forma nemusí vyhovovat všem zaměstnancům [8]. Zaměstnanec tak má možnost si rozvrhnout pracovní dobu podle svých... zaměstnance. Požadavky právních předpisů Rozvržení pracovní doby při práci z domova není na bedrech zaměstnavatele, ale na zaměstnanci samotném a to v souladu se zákoníkem práce [1], konkrétně s § 317: Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který...Ideální rozvržení pracovní doby při práci z domova

 3. Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 28.07.2020 - 14:52

  Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v aktualizovaném přiloženém letáku.   ... Práce z domova je jednou z alternativních forem výkonu práce. Co má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, kteří pracují doma nebo na jiném dohodnutém místě než je pracoviště zaměstnavatele, si můžete přečíst v aktualizovaném přiloženém letáku.   Soubory ke... Napsal uživatel hrubak dne 28. Červenec 2020 - 14:52. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce z domovahome officehomeworkingbezpečnost práce... stažení:  Leták - Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domovaTaké si můžete přečíst 23.02.2021 - Odraz GDPR v oblasti BOZP a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance...Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova

 4. Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

  Poslední aktualizace: 24.01.2018 - 08:58

  Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl zaměstnavatel využít při plnění svých povinností a požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ... Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova Napsal uživatel hrubak dne 24. Leden 2018 - 8:58. práce z domovahome officehomeworkingVkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář. Následující dokument (viz příloha) předkládá kontrolní seznamy, které je vhodné využít při hodnocení domácího pracoviště při rozhodování se o tom, zda bude zaměstnanci umožněna práce z domova. Získané poznatky by měl... 15.07.2019 - Kontrola při práci z domova 07.08.2017 - Moderní formy práce 01.11.2016 - Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office25.01.2018Zdroj: VÚBP, v.v.i.Ke stažení Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Kontrolní seznamy pro řízení BOZP při práci z domova

 5. Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

  Poslední aktualizace: 24.04.2020 - 08:52

  rizika související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres... zátěž budou prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay ... V aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi... Nová databáze praktických nástrojů a pokynů týkajících se muskuloskeletálních poruch vám umožňuje snadno získat více informací o řadě rizik muskuloskeletálních poruch a způsobech jejich zvládání, včetně těch spojených s prací z domova. ... související s prací z domova, která by mohla mít dopad na muskuloskeletální i duševní zdraví pracovníků, patří dlouhé intervaly sedavé práce, nedostatek fyzické aktivity, práce v izolaci, nejasná hranice mezi placenou prací a soukromým životem a stres. Naše... prováděny pravidelné aktualizace. Projděte si záznamy v databázi týkající se muskuloskeletálních poruch a práce z domova. Přečtěte si článek na OSHwiki s praktickými tipy pro práci z domova. Obr.: PagDev z Pixabay Také si můžete přečíst... aktuálních podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem zdraví. Mezi rizika...Podívejte se na naše praktické tipy pro práci z domova a chraňte své zdraví

 6. Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

  Poslední aktualizace: 16.11.2020 - 10:38

  Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené pracovní místo, které by po ergonomické stránce splňovalo veškeré parametry, aby jejich záda netrpěla. Jsou mezi námi i tací, kteří mají k... Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. Tipy, jak zabránit následkům nevhodné sedavé práce, najdete v tomto článku ... 18.11.2020 Zdroj: Novinky.cz Ergonomie a lidský činitel Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. Tipy, jak zabránit... následkům nevhodné sedavé práce, najdete v tomto článku. ergonomiebolesti zadhome officemuskuloskeletální onemocněníochrana zdraví Je jedno, zda se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo z nich má doma správně vybavené... - Nemoci z povolání a home office a jeho legislativní aspekty v souvislosti s covid-19 05.11.2020 - Hygiena rukou 05.11.2020 - Pozvánka na on-line seminář Home office a jeho legislativní a psychosociální aspekty v souvislosti s covid-19...Správné sezení při práci z domova aneb Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

 7. Jak se řeší úraz při práci z domova?

  Poslední aktualizace: 30.07.2015 - 11:46

  Měla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní činnost...? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům apod. V... případ, kdy zaměstnanec z pracoviště, které bylo v podkroví šel na WC a uklouzl na schodech), aby zaměstnavatel mohl vše řádně posoudit. Monitorování zaměstnance se neprovádí.... domapracovní úrazyMěla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní... Jak se řeší úraz při práci z domova? Napsal uživatel admin dne 30. Červenec 2015 - 11:46. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce... činnost? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům...Jak se řeší úraz při práci z domova?

 8. Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

  Poslední aktualizace: 07.05.2015 - 10:43

  služebních i pracovních úrazů. Daniela Kubíčková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pozitivně zhodnotila celoevropskou kampaň pro léta 2014 - 2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a prozradila, že tématem příští kampaně bude BOZP u starší... druhém čtení novela zákoníku práce (dále ZP), která je velmi významná z hlediska odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ustanovení § 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se přesunují z přechodných ustanovení do části... (nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi), kategorizace prací (ne příliš významně), budou stanoveny správní delikty za porušování ustanovení zákona podobně jako v z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Do... U příležitosti světového dne bezpečnosti práce 28. 4. 2015 se konal seminář, který pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími organizacemi. Účastníci se dozvěděli informace nejen na téma řízení stresu, ale i novinky z BOZP, a seznámili se se zajímavými judikáty ohledně uznávání pracovních úrazů. ... poklesu služebních i pracovních úrazů. Daniela Kubíčková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pozitivně zhodnotila celoevropskou kampaň pro léta 2014 - 2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a prozradila, že tématem příští kampaně bude... BOZP u starší generace. Rovněž se připravuje nový film s oblíbenou postavičkou NAPO zaměřený na BOZP při práci s elektrickým zařízením. Poučit se v BOZP zábavnou formou s NAPEM na téma letošní kampaně se můžete při sledování tohoto videa. Petra Vávrová z... potýkat s náročnějšími situacemi apod.; diskutovat o problémech a hledat řešení; přeladit se na tzv. naučený optimismus ("diplomová práce bude v září výborná") - jde to. Člověk by měl dodržovat vyváženost mezi svojí prací, svým seberozvojem (koníčky...Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

 9. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Témata, na která se konference "Genderový rozměr digitalizace práce" zaměřila... prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé... zabývá mezinárodní výzkum práce? Jako řada dalších společenských procesů dopadá proces digitalizace práce rozdílně na ženy i muže, a to v mnoha různých ohledech. Které z nich identifikoval zahraniční výzkum práce? Jaké se rýsují trendy a z nich... Dne 18. května 2017 se v Braunově domě v Praze uskutečnila mezinárodní konference "Genderový rozměr digitalizace práce". Konference se soustředila na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami... na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k využití změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení. ... Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám, které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak..., …), očekává se propojení fyzické i psychické složky pracovní síly v interakci „člověk-stroj“ nebo zintenzivnění prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba... nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé zastižitelnosti zaměstnanců a z toho plynoucí nedostatek času na odpočinek při stírání hranic mezi pracovním a osobním životem, ale také chybějící systémy...Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce

 10. Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

  Poslední aktualizace: 06.02.2009 - 11:18

  Sb., stavební zákon Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon Je bezpečnostním předpisem dle § 102 odst. 1 a 2 a výkladu pojmů v § 349 zákoníku práceZ 262/2006 Sb. povinnosti stavebníka - § 152 povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru...., zákoník práce Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce § 102 1) příjímání opatření k předcházení rizikům 2) tj. opatření z právních a ostatních předpisů (viz § 349 odst. 1) 3) vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 4) neodstranitelná... Úvod Úvod Je uvedeno vzájemné spolupůsobení a ovlivnění zákonů, a stavební zákon jako bezpečnostní předpis. Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce § 6 odst. 1 písm. e) působnost inspektorátu se... Téma týdne reviduje vzájemné spolupůsobení právních předpisů a rozdělení účastníků výstavby z hlediska inspekce práce. ... Napsal uživatel admin dne 6. Únor 2009 - 11:18. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovištěstavební zákonzákon o inspekci prácezákoník práce...? 09.02.2021 - Opatření MZ v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění 04.02.2021 - Světový den boje proti rakovině 2021: prevence rizik rozvoje nádorových onemocnění při...Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail