pracovní úrazy

21.03.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
19.03.2012
Zdroj:
Na minulé Téma týdne navazuje tento příspěvek, který se podrobněji zabývá pracovní úrazovostí v lesnictví.
16.03.2012
Zdroj:
K pracovnímu úrazu došlo při náklonu jízdní soupravy návěsu s tahačem s následným pádem soupravy na levý bok. Pracovník se zranil o dveře kabiny.
12.03.2012
Manuální těžba dřeva patří mezi značně rizikové práce. Dodržování bezpečných pracovních postupů uvedených v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. je jedním ze základních předpokladů, jak riziko práce při těžbě dřeva minimalizovat.
27.02.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.
21.02.2012
Zdroj:
Pracovník se zdržoval v ohroženém prostoru stroje, byl zasažen břemenem do hlavy a odhozen na stěnu výkopu. Utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděniny.
30.01.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
26.01.2012
Zdroj:
Pracovní manipuloval s velkoplošnými laminovými deskami, podcenil jejich hmotnost a došlo k jeho přiražení k podlaze.
16.01.2012
Zdroj:
Účastníci konference "Předpoklady funkčního úrazového pojištění zaměstnanců v ČR", která se konala 10.1. v Senátu, vyjádřili nesouhlas s novelou zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., jehož účinnost je plánována na 1.1.2013.
23.12.2011
Zdroj:
Pracovník prováděl práci na lisu, ke které nebyl pověřen, a přivodil si úraz.
16.12.2011
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce je připraven vykazovat data o pracovních úrazech podle číselníků ESAW (European Statistics on Accidents at Work). V informačním systému orgánů české inspekce práce došlo k úpravě a doplnění položek zápisu o pracovním úrazu v souladu s metodikou ESAW.
01.12.2011
Zdroj:
Kampaň vyhlášená Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) ve spolupráci s oblastními inspektoráty práce se uskutečnila v průběhu 1. pololetí roku 2011.
29.11.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel zpracoval místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, který byl však v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným od výrobce. Zaměstnanec porušil místní bezpečnostní předpis u zaměstnavatele a způsobil si zranění ruky.
28.11.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
21.11.2011
Zdroj:
Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 stoupl proti roku předcházejícímu o 18 případů. Nejvíce vzrostl počet smrtelných PÚ ve stavebnictví, v dopravě a skladování a také v zemědělství, lesnictví, rybářství.
11.11.2011
Zdroj:
Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii je Státní úřad inspekce práce zapojen také do širších celoevropských vazeb v rámci problematiky bezpečnosti práce a ochrany pracovních vztahů a podmínek.
31.10.2011
Ročně více než šest tisíc mladých lidí má v prvním zaměstnání špatnou a zcela zbytečnou zkušenost. Utrpí pracovní úraz, který si vyžádá pracovní neschopnost delší než tři dny. Neznalost a nezažitost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovní nezkušenost, špatně odhadnutá a podceněná rizika mají za následek jak zdravotní tak i ekonomické újmy. Zaměření na mládež a její výchovu je důležité především proto, že budou v blízké budoucnosti tvořit značnou část pracovní síly a navíc u této skupiny je výskyt úrazů více než dvojnásobný proti jiným skupinám. Výskyt pracovních úrazů nejmladší věkové kategorie zaměstnanců je možné výrazně ovlivnit především prevencí a realizací souboru účinných protiúrazových opatření. Nejúčinnějším nástrojem je kvalitní výchova a vzdělávání (proces celoživotního učení) v oblasti BOZP. Snížení pracovní úrazovosti zaměstnaných mladých lidí je výzvou nejen pro uchování jejich zdraví, ale také pro snížení každoroční, zbytečné dvou miliardové ekonomické ztráty.
27.10.2011
Zdroj:
Zaměstnanec chtěl uvolnit zaklíněnou lednici na dopravníku. Skončil v tubusu recyklační linky se zraněním hlavy a krku.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail