Starý pracovní úraz, invalidní důchod a pobírání renty

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Od  r. 1976 jsem po těžkém pracovním úrazu a pobírám z rozhodnutí soudu regres a invalidní důchod (jsem držitelem průkazu ZTP/P, rok mého nar. 1947). Platilo tehdy (r. 1977), že po dosažení důchodového věku musí ještě 5 let zaměstnavatel vyplácet náhradu? Došlo od té doby ke změně v zákoně? V letošním roce mi automaticky přešel invalidní důchod do starobního a to ve stejné výši. Mám za to, že starobní důchod by měl být vypočítán z důchodu invalidního společně s regresní náhradou, kterou dosud pobírám. Končí vyměřením starobního důchodu povinnost mého zaměstnavatele vyplácet regres? Písemně jsem vznesl námitku k České správě sociálního zabezpečení v Praze ve věci výše starobního důchodu, následně jsem písemně požádal u obvodní správy sociálního zabezpečení o starobní důchod s přihlédnutím k dosavadnímu vyplácenému regresu. Pokud mi bude regres vyplácen dál, budu muset po jeho skončení znovu žádat ČSSZ (OSSZ) o nový přepočet starobního důchodu?

Z Vašeho dotazu usuzujeme, že jste utrpěl v r 1976 pracovní úraz a pobíráte náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. rentu), kterou zřejmě nazýváte regresem. Podle současné platné právní úpravy zákoníkem práce (§ 371) náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Tím také končí povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu (rentu).

Pokud jste podal v rámci námitkového řízení námitku proti stanovení výše starobního důchodu, doporučujeme vám vyčkat výsledku řízení. Pro vaši informaci uvádíme, že v případě žádosti o přepočet výše důchodu Česká správa sociálního zabezpečení posoudí výši starobního důchodu, který vznikl přeměnou z invalidního důchodu a výši starobního důchodu podle žádosti o přepočet důchodu a poskytne ten důchod, který je vyšší.

Pro výši důchodu by měla význam skutečnost, že jste pobíral rentu, jen v případě, že jste v době pobírání renty pracoval a měl výdělek, ke kterému se výše renty připočte.

Vzhledem k tomu, že neuvádíte všechny potřebné údaje ke konkrétnímu posouzení, doporučujeme vám obrátit se na nejbližší OSSZ, resp. na ČSSZ, s dotazem o vysvětlení. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail