Pracovní úraz při vaření kávy

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Jsme dopravní firma provozující mezinárodní kamionovou přepravu. Náš řidič si při zahraniční pracovní cestě v době 24hodinového odpočinku vařil kávu ve varné konvici v kabině vozidla a opařil se. Z důvodů opaření je v pracovní neschopnosti více než pět dní. Jsme jako firma povinni tento úraz hlásit na oblastní inspektorát práce? Prosím o radu, zda je tento případ možné ošetřit vnitřním předpisem, kde by byl uveden zákaz používání varné konvice a plynových hořáků v kabině řidiče.

Povinnost ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím je uložena zaměstnavateli ustanovením § 105 odst. 4 zákoníku práce. Oznamovací povinnosti podléhají pracovní úrazy, pokud jimi byla způsobena pracovní neschopnost převyšující 3 dny. Podrobnosti kdy, komu a jakou formou má zaměstnavatel pracovní úraz oznámit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Podle § 6 citovaného nařízení „zašle zaměstnavatel záznam o úrazu za uplynulý měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce mj. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce …“.

Odpověď na druhou část vašeho dotazu je spíše názorem. Zaměstnavatel je při úpravě poměrů na pracovišti (a tím kabina kamionu zřejmě je) omezován toliko právními předpisy - úprava vnitřním předpisem nesmí být přísnější, než co povoluje zákon. Může tedy užívání varné konvice v kabině kamionu zakázat, když hrozí nebezpečí, že se zaměstnanec při použití konvice opaří. Pak ovšem, ad absurdum, může zaměstnavatel zakázat např. i používání kapesního nožíku, kterým by si zaměstnanec v době 24hodinového „odpočinku“ v podmínkách kabiny kamionu chtěl ukrojit krajíc chleba, neboť je nebezpečí, že se řízne.

Autor článku: 

Komentáře

Ohlášení pracovního úrazu

21.03.2012 - 11:47 Milan Píša
Povinnost zaměstnavatele ohlásit pracovní úraz podle odst.4 § 105 ZP se vzahuje na všechny pracovní úrazy, stejně jako přijímat opatření proti opakování pracovních úrazu podle odst.5 § 105 ZP. Kdy a na které orgány je pak stanoveno v NV č. 201/2010 Sb. Nemusí jít jen o úrazy s pracovní neschopnosti délší než 3 kalendářní dny, kdy musí být vyhotoven záznam o pracovním úrazu, ale může jit o pracovní úraz jiného zaměstnavatele, o podezření na spáchání trestného činu nebo o úraz způsobeny vyhrazeným technickým zařízením podléhajícím dozoru TI ČR. Oblastnímu inspektorátu práce se ohlašují pracovní úrazy s trvající hospitalizaci více než 5 dnů, nebo je-li zřejmé z povahy zranění že hospitalizace bude trvat více než 5 dnů. Každý pracovní úraz zaměstnance je zaměstnavatel povinen ohlásit zdravotní pojišťovně postíženého zaměstnance.

Tohle má být pracovní uraz?

26.03.2012 - 12:20 Pan Jan
Tohle má být pracovní uraz? nesouhlasím.

Re:

29.03.2012 - 14:59 Rostislav Sigmund
co víte, třeba si sám sobě dělá asistenku/sekretářku a má to v pracovní náplni

Pánové prosím Vás.....

04.04.2012 - 23:28 Václav Syrový
Pánové prosím Vás, doporučuji před započetím řešení postupů co se má dělat nebo nemá dělat při pracovním úrazu a po něm přečíst si ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,Zákoníku práce v platném znění. Cituji: "Oddíl 5 Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu §380 (1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. (2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. (3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. (4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu." A potom by ten kdo je u společnosti pověřen zjišťováním příčin úrazů odpovědět na několik otázek v definici pracovního úrazu: 1. došlo úrazem k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance?- k poškození zdraví došlo, 2. došlo k němu nezávisle na jeho vůli? - pravděpodobně ano, 3.došlo k poškození zdraví krátkodobým působením zevních vlivů? - pravděbodobně ano, 4. došlo k poškození zdraví náhlým působením zevních vlivů? - pravděpodobně ano, 5.došlo k poškození zdraví násilným působením zevních vlivů? pravděpodobně ano 6.došlo k poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi?????? A zde by měla nastoupit OZO a vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele a vyjádřit se, jaké má řidič pracovní úkoly a co je a co není v přímé souvislosti s nimi. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

úraz

11.04.2012 - 17:08 Aleš Wollmuth
Dobrý den, osobně bych jej jako úraz považoval. Uvařit si kávu, čaj, apod. já beru za běžnou součást jak osobního, tak pracovního života. Pokud navíc nebylo používání konvice zakázáno, asi bych to dál neřešil. Neřešil bych to ani zákazem použivání rychlovarné konvice v kabině (je-li k tomu určená výrobcem). Podle mě, by se tento zákaz stejně nedodržoval (dělat papír pro papír je na nic). Nedovedu si totiž dost dobře představit, že si to budou vaří venku (déšť, sníh, mráz,...). Zakázal bych pouze vařiče s otevřeným ohněm (plynové, lihové,...). Je důležité se však zaměřit na prevenci, tedy zajistit, aby se incident neopakoval - něco proti převrácení (držák, podložka, apod.)

Pracovní úraz při vaření kávy

15.04.2012 - 13:03 Michal Slabý
Pokud jsem si přečetl dotaz dobře a chápu jej dobře, tak toto pracovní úraz není. Je sice pravda, že existuje § 380, jak popisuje pan V.S., ale k němu si musím vzít §§ 273 a 274, kde je vysvětleno, co je plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněném pracovních úkolů. V dotazu se jasně píše, že šlo o činnost v době 24hodinového čerpání odpočinku. To samé, jako je odpočinek mezi směnami u 'klasických' zaměstnanců. Pak je bezpředmětné, zda si vařil kávu nebo cokoliv jiného. Pokud by to bylo v době bezpečnostní přestávky, pak by to pracovní úraz 'možná' byl, protože - cituji část § 274 v přímé souvislosti: "úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele". S tím bych problém neměl. 'Možná' jsem dal do uvozovek proto, že stravování je výjimka z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů v § 274. Diskuze by tedy mohla být, zda-li je vaření si vody na kávu již stravování či nikoliv. Osobně tedy tvrdím, že činnost v době 24hodinového odpočinku (mezi směnami jízdy) není ani plnění pracovních úkolů, ani přímá souvislost s plněním pracovních úkolů. Pak to podle již zmiňovaného § 380 pracovní úraz není. Co se plynových spotřebičů v kabinách vozů týče, tak ty jednoznačně zakazuji ve vnitřních předpisech pro dopravu. Důvodem je rychlé odčerpávání vzduchu v kabině, zejména v zimě, kdy je vše zavřeno, aby nebyla zima, a tím riziko omdlení a udušení, nebo zvrhnutí spotřebiče a požární riziko.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail