Zúčastněte se odborné diskuse k nově navrhované právní úpravě úrazového pojištění

Dne 17. května 2012 od 9.30 do 13.00 hodin se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční první kulatý stůl na téma „Úrazové pojištění zaměstnanců v České republice - klíčové a dosud neřešené problémy“.

Kulatý stůl se koná v souvislosti s připravovanými změnami v úrazovém pojištění a uvažovaným zrušením zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve smyslu  Usnesení Vlády ČR č. 180 ze dne 21. března 2012.

Vzhledem k blízkosti termínu, který byl operativně zvolen s ohledem na současné organizačně technické podmínky ve Sněmovně PČR, je nutné potvrdit účast do 15. května 2012 na kontakty uvedené v přiložené pozvánce, v jednotlivých případech nejpozději však do 16. května 2012 do 10 hodin.

Proč jsme se rozhodli uspořádat odbornou diskuzi k problematice úrazového pojištění 

Dvacet let usiluje odborná veřejnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v naší zemi o zavedení funkčního systému úrazového pojištění. Právní úprava, platná a účinná od roku 1993, měla být provizorním řešením, než se podaří zavést systém, který bude zajišťovat nejen výběr a vyplácení pojistného, ale bude současně uplatňovat zásady a nástroje osvědčené v praxi úrazových pojišťoven v zahraničí (např. v Německu nebo Rakousku), zejména motivaci k BOZP, účinnou podporu prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, sice řadu zásad a nástrojů k ovlivňování úrovně BOZP stanovil, ale jeho účinnost byla opakovaně pro nepřipravenost systému odložena, naposledy do 1. 1. 2013.

V průběhu loňského roku připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely zákona č. 266/2006 Sb., která měla především reagovat na změny, ke kterým v mezidobí od přijetí tohoto zákona došlo. Předložený návrh novely však obsahoval zásadní změny, které by byly závažným zhoršením podmínek jak pro zaměstnavatele, tak především pro zaměstnance, a současně rušil motivační nástroje k prevenci BOZP. Je tedy pochopitelné, že takto navrhovaná právní úprava narazila nejen na odpor sociálních partnerů a odborníků, ale v konečné fázi nebyla doporučena ani Legislativní radou vlády. K vyjádření nesouhlasu přispěly i závěry konference „Předpoklady funkčního úrazového pojištění zaměstnanců v České republice“, uspořádané za účasti 153 zainteresovaných subjektů a odborníků z praxe, 10. ledna 2012 v Senátu Parlamentu ČR, pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Zdeňka Škromacha (o konferenci jsme vás informovali v tomto článku - pozn. redakce). Výsledné závěry konference byly doručeny na Úřad vlády ČR – panu premiérovi Petru Nečasovi a paní vicepremiérce a předsedkyni Legislativní rady vlády Karolíně Peake.

Dne 21. března 2012 svým usnesením č. 180 vláda předložený návrh novely zákona č. 266/2006 Sb. zamítla. Současně uložila ministrovi práce a sociálních věcí a ministrovi financí do 21. května 2012 předložit návrh zákona, kterým se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zruší, a do 21. září 2012 předložit návrh nové právní úpravy, která převede úrazové pojištění do komerce, s možností účasti více pojišťoven, a s využitím zkušeností z právní úpravy a provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

Celý legislativní proces by měl probíhat ve zkrácených lhůtách, návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb. a změnách souvisejících právních předpisů, včetně zákoníku práce, byl 4. května 2012 MPSV odeslán vládě. Rada vlády pro BOZP, zejména na základě podnětů jejích pracovních orgánů, se stále opakovaně problematikou úrazového zabývá, jelikož systém úrazového pojištění by měl být, ve smyslu Národní politiky BOZP, přijaté usnesením vlády č. 198 z 23. července 2008, jedním z pilířů systému BOZP v České republice. http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/rada_bozp.php

Opakovaně se zavedení funkčního systému úrazového pojištění odsunuje jako nesplněná priorita dvouletých národních akčních programů BOZP. Současně nelze uplatnit řadu účinných podpůrných opatření v oblasti prevence rizik, podpory preventivní pracovně lékařské péče, výzkumu, vzdělávání, osvěty a propagace, a zejména opatření směřujících na pomoc malým a středním podnikům a OSVČ. Současně nelze přijímat  žádná konkrétní opatření k motivaci zaměstnavatelů a zaměstnanců, a už vůbec není řešena účinná forma rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání, která by je včas a efektivně vracela zpět do pracovního procesu.

Důvodem nenaplňování výše uvedených národních dokumentů v oblasti BOZP, kterými měla být realizována řada deklarovaných opatření, jsou chybějící finanční prostředky, které jako „přebytek“ úrazového pojištění mizí ve výši téměř 2 miliard Kč každoročně ve státním rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že celý zahájený legislativní proces bude probíhat velmi rychle, nabízí se po zkušenostech z předchozího vývoje vážná obava, zda a jak bude připravovaná právní úprava uplatňovat v komerčním pojištění výše uvedené požadavky na prevenci a rehabilitaci, a jak bude v systému soukromého pojištění zohledňován vliv na celkové zvyšování úrovně BOZP v České republice.

Obracíme se tedy na vás všechny, kteří máte zkušenosti z praxe a nejlépe dokážete pojmenovat problémy, které je třeba v oblasti prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce řešit, abyste svými názory vstoupili do odborné diskuze a pomohli nám prosadit zásadní požadavky BOZP do nové právní úpravy úrazového pojištění, ale současně i do Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, který nyní začínáme připravovat.

Jménem svých kolegů ve Stálém výboru pro sociální a zdravotní problematiku a dalších kolegů z Rady vlády pro BOZP děkuji předsedkyni podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Ing. Vladimíře Lesenské, která, i díky své dlouholeté praxi ve stavebnictví, s pochopením a odhodlaně přistoupila ke spolupráci s tím, že po předchozí konferenci v Senátu tímto prvním kulatým stolem zahájíme otevřenou odbornou diskuzi na půdě Poslanecké sněmovny PČR, kde se o konečné podobě právní úpravy úrazového pojištění bude rozhodovat. Těšíme se na vaši aktivní účast.

Autor článku: 

Komentáře

Co se připravuje

15.05.2012 - 09:51 Tomáš Neugebauer
http://ekonomika.idnes.cz/urazove-pojisteni-firem-nabidne-vice-pojistoven-f6t-/ekoakcie.aspx?c=A120514_204330_ekoakcie_brm Připravovaný návrh neznám. Bude-li se však podobat tomu, co ministerstvo navrhlo před lety, je to ten NEJOPTIMÁLNĚJŠÍ návrh, který jsem četl.

Co již proběhlo

15.05.2012 - 11:11 Tomáš Neugebauer
http://www.youtube.com/watch?v=E3YLBFK0qHc&feature=relmfu Zvláště v úvodu velmi zajímavé informace. Zajímavý je též příspěvek p. Agulára. Za zmíňku též stojí upozornění na porovnání jedtlivých řečníků, vzláště p. Horáčka.

Bohužel se nemohu zúčastnit.

16.05.2012 - 08:30 Václav Syrový
Zdravím paní Bělohlávkovou. Bohužel se nemohu zůčastnit. Věřím, že kolegové kteří se zůčastní budou mít podnětné návrhy a že zákon nakonec bude přínosem. Když jsem začínal v BOZP ( l970 jako profík a 1960 jako odborář) měl jsem učitele a nadřízeného, který pracoval v BOZP ještě před druhou sv. válkou ( v SHD), potom pracoval na báňském hejtmanství a znal podrobně postup v úrazovém pojištění, které si platili něco zaměstnanci, a zbytek zaměstnavatel do brtrské pokladny. Každý závod měl nějaký ukazatel úrazovosti a v případě jeho překročení platil zvýšené pojistné (malus), v případě nenaplnění tohoto ukazatele platil méně ( bonus). V případech odstranění nějaké rizikové operace, místa nebo stroje a zřízení dostal závod z bratrské pokladny příspěvek ( něco jako dotaci z EU nebo od státu) a systém fungoval naprosto spolehlivě. Bohužel zákon 266 tyto parametry nenaplňuje tak jak jsem jej četl. Novely jsem nečetl. Ale důležité už aby byl, doladit se může vždycky dodatečně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail