MPSV

04.01.2011
Zdroj:
V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
02.12.2010
Zdroj:
Úřady práce včera oslavily 20 let své existence. Při této příležitosti se v Brně sešli ředitelé jednotlivých úřadů i další hosté, probíhá zde bude dvoudenní odborná konference.
23.11.2010
Zdroj:
Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje pomocí tabulek a grafů sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2009.
05.11.2010
Region hlavního města Prahy je z hlediska nezaměstnanosti zcela specifický. Na první pohled se 4procentní míra nezaměstnanosti jeví jako zanedbatelná vzhledem k celorepublikovému průměru a zvláště pak vzhledem k některým okresům, postiženým daleko vyšší mírou nezaměstnanosti. Co ta 4 % (míra nezaměstnanosti k 30.9.2010) představují v reálu?
15.10.2010
Zdroj:
V průběhu září míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,5 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl na 500 481 a počet volných pracovních míst na 35 100.
16.09.2010
Zdroj:
V průběhu srpna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,6 %. Počet uchazečů o zaměstnání poklesl proti předchozímu měsíci o 3,8 tis. na 501,5 tis., ve srovnání se srpnem 2009 je vyšší již pouze o 7,7 tis. (největší meziroční nárůst byl zaznamenán v listopadu 2009, a to o 188,6 tis.)
01.09.2010
Zdroj:
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 – 2012 zahrnuje opatření směřující k naplňování cílů Národní politiky BOZP a strategie Společenství. Úzce navazuje na národní program pro předchozí léta 2009 – 2010 a stanoví základní prioritní opatření v oblasti BOZP a další termínovaná opatření pro toto období, která jsou pro další vývoj v této oblasti nejvíce naléhavá.
19.08.2010
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vůbec poprvé v historii vydalo příručku k veřejné službě – „Obec a veřejná služba“, která je určena pro lidi v hmotné nouzi a jako metodická pomůcka bude sloužit pro obce poskytující veřejnou službu.
17.08.2010
Zdroj:
Míra evidované nezaměstnanosti se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila o 0,2 procentního bodu na 8,7 %. V meziročním srovnání je vyšší již pouze o 0,3 %, ještě v prosinci 2009 tento rozdíl činil 3,2 %.
10.08.2010
Zdroj:
„Práce na odklízení následků povodní v postižených oblastech pokračují, je ale potřeba zajistit také okamžitou pomoc těm, kterým živel v mnohých případech vzal střechu nad hlavou i veškeré prostředky. Jsou to stovky osobních příběhů – lidských tragédií, těmto lidem je nyní nezbytně nutné poskytnout neprodleně prostředky na zajištění nejzákladnějších potřeb,“ říká Jaromír Drábek.
23.07.2010
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v roce 2009 zaměřovalo v rámci boje proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců, tj. občanů tzv. třetích zemí (mimo EU/EHP a Švýcarska), zejména na přísnější kontroly zaměstnavatelů, zaměstnanců a agentur práce.
15.07.2010
Zdroj:
Ke 30. červnu 2010 bylo bez práce 500 500 lidí. To je o 14 279 méně než ke konci května 2010, meziročně přibylo 36 945 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra registrované nezaměstnanosti klesla na 8,5 %. Byla tak o 0,2 p.b. nižší než v květnu 2010 a o 0,5 p.b. vyšší než v červnu 2009.
10.06.2010
Zdroj:
K 31. květnu 2010 bylo bez práce 514 779 lidí. To je o 25 349 méně než ke konci dubna 2010, meziročně přibylo 57 218 nezaměstnaných.
27.05.2010
Zdroj:
Ve středu 26. května 2010 předali ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“ zástupcům 8 společností.
18.05.2010
Zdroj:
Karviná odříznutá od zbytku světa, Bohumín podle aktuálních zpráv čeká stoletou vodu, s povodněmi se potýká i řada dalších míst v České republice. V důsledku živelní pohromy se mohou někteří občané ČR dostat do tíživé životní situace, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší potřebné informace z pracovněprávní a sociální oblasti.
14.05.2010
Zdroj:
V loňském roce se podle údajů Českého statistického úřadu snížila celková zaměstnanost ve všech sférách národního hospodářství České republiky o 1,4 %. Celkem pracovalo 4 943,3 tisíce lidí, což bylo oproti roku 2008 o 68,2 tisíce méně.
23.04.2010
Zdroj:
Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč.
13.04.2010
Zdroj:
K 31. březnu 2010 bylo bez práce 572 824 lidí. To je o 10 311 méně než ke konci února 2010, meziročně přibylo 123 912 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,7 %. Byla tak o 0,2 p.b. nižší než v únoru 2010, meziročně vzrostla o 2,0 p.b.
30.03.2010
Zdroj:
V pátek 19. března 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) konalo jubilejní 25. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Rada).
19.03.2010
Zdroj:
Úřady práce v loňském roce zkontrolovaly 674 zprostředkovatelů zaměstnání a uložily jim 153 pokut v celkové výši 22 330 881 Kč. Nejvíce pokut rozdali inspektoři Úřadu práce v Plzni, a to za víc než 12 milionů Kč. Milionové sankce za porušení předpisů dostaly agentury také od Úřadů práce v Písku a v Praze.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail