Ministr předal osvědčení „Bezpečný podnik“

Zdroj: 
Ve středu 26. května 2010 předali ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“ zástupcům 8 společností.

Jedna z těchto společností, a to Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, ocenění získala již popáté. Bezpečným podnikem je tak nepřetržitě 15 let.

V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 56 společností. Shodně pro ně platí, že změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vyjadřují svým zapojením příslib usilovat o to i v budoucnu. Osvědčení se uděluje každý rok, a to společnostem, které splnily podmínky programu „Bezpečný podnik“.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ obdržely tyto společnosti: Dřevozpracující družstvo, Hettich ČR k.s., HF-Czechforge s.r.o., ELLA-CS, s.r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., Teplárny Brno, a.s., SMO a.s., SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Je tedy zřejmé, že i v době ekonomické krize společnosti chápou, jak je důležité starat se o bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je také jednou ze základních priorit Evropské unie. Jde o nepřetržitý proces, který musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která vznikají v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a na podmínky práce, které výrazně ovlivňuje uplatňování nových technologií.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce považují prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ za prioritní a chtějí ho podporovat i v následujících letech. Podle obou institucí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci stejně důležitým hlediskem při řízení podniku jako jsou například ekonomické priority. Systematická péče o danou oblast je jako nedílná součást státní politiky zakotvena také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail