Inspekce práce uložila v roce 2009 pokuty za téměř 60 milionů Kč

Zdroj: 
Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč.

Zhruba 1 000 pokut z celkového počtu za cca 20,1 milionů Kč se týkalo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V oblasti pracovněprávní inspekce práce uložila zhruba 810 pokut v celkové výši cca 36,6 milionů Kč.

Nejvíce kontrol (5 292) inspektoři v roce 2009 provedli v malých a středních podnicích, kde se zaměřili na systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovní podmínky. Nejvíce pokut v celkové částce přesahující 16 milionů Kč si však vyžádaly kontroly na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP. Z roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí SÚIP například vyplývá, že jedním z nejrizikovějších pracovišť jsou „staveniště“ a zaměstnavatelé nejsou dostatečně informovaní a neznají potřebnou legislativu.

Kontrolní činnost SÚIP v loňském roce zahrnovala 14 oblastí. Inspektoři prověřovali mimo jiné bezpečnost práce ve stavebnictví, ochranu zaměstnanců při údržbě a opravách pozemních komunikací, dodržování pracovněprávn ích předpisů u zaměstnavatelů poskytujících stravovací a ubytovací služby nebo organizování pracovního režimu řidičů s ohledem na dobu přestávek mezi směnami a přestávek v týdnu. Přes 50 podniků prošlo kontrolou v rámci programu „Bezpečný podnik“.

Program „Bezpečný podnik“ představuje jeden z úkolů Národní politiky BOZP. Jejím cílem je mimo jiné zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To má vést ke snížení pracovní úrazovosti a s tím souvisejících nákladů. V roce 2009 obdrželo toto osvědčení 19 zaměstnavatelů. Více informací o programu a držitelích osvědčení naleznete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7732/20102009.pdf.

V roce 2010 se kontroly zvlášť zaměří na zaměstnávání zdravotně postižených lidí. V této oblasti dochází k častému porušování předpisů. Zpřísnit zaměstnávání handicapovaných by měla novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Více se dočtete na http://www.bozpinfo.cz/akce-seminare/tiskove_zpravy/mpsv100205.html.

SÚIP vykonává kontrolní a poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Sídlí v Opavě a spadá pod něj 8 oblastních inspektorátů práce. Řídí ho Ministerstvo práce a sociálních věcí. Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce najdete na http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=7&v_id_name=doc1&v_wdt=2.

Informace o kontrolách SÚIP v roce 2009 najdete v tabulce na straně č. 2 tiskové zprávy ZDE.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail