V roce 2009 byla průměrná míra registrované nezaměstnanosti 8 %

Zdroj: 
V loňském roce se podle údajů Českého statistického úřadu snížila celková zaměstnanost ve všech sférách národního hospodářství České republiky o 1,4 %. Celkem pracovalo 4 943,3 tisíce lidí, což bylo oproti roku 2008 o 68,2 tisíce méně.

Nepříznivý vývoj zaměstnanosti v roce 2009 výrazně ovlivnila světová hospodářská krize. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2009 vzrostla oproti předchozímu roku o 2,6 p.b. na 8,0 %. V prosinci 2009 činila 9,2 %. To také vedlo ke zvýšení výdajů na výplatu podpor v nezaměstnanosti. V loňském roce je celkem pobíralo v průměru 188,1 tisíce nezaměstnaných, tj. o 78,7 tisíce více než v roce 2008. Úřady práce na dávkách vyplatily 15,1 miliardy Kč, o 8 miliard Kč více než v předchozím roce.

Snižování zaměstnanosti se nejvíce dotklo zpracovatelského průmyslu, kde ubylo 135,8 tisíc pracovníků. Naopak sektor služeb zaznamenal nárůst o 60,9 tisíce pracujících osob. Přibylo podnikatelů, zejména těch, kteří nezaměstnávají další pracovníky. Jejich počet se zvýšil o 17,9 tisíc na 827,3 tisíce. K poklesu naopak došlo u počtu cizinců pracujících v České republice v postavení zaměstnanců. Ke konci roku 2009 jich zde pracovalo 230,7 tisíce, což představuje meziroční pokles o 53,8 tisíce pracovníků. Další 87,8 tisíc cizích státních příslušníků, o 10,6 tisíc více, pracovalo na základě živnostenských oprávnění vydávaných MPO. Celková zaměstnanost se v roce 2009 snížila ve všech regionech s výjimkou Prahy a Středočeského kraje. Největší pokles zaměstnaných byl ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Úbytek pracujících lidí se projevil v míře nezaměstnanosti. Kromě října rostl po celý rok 2009 počet uchazečů o zaměstnání. Na konci prosince evidovaly úřady práce 539,1 tisíce uchazečů, což bylo o 186,9 tisíce více než ve stejném období předchozího roku. Výrazně klesl počet volných pracovních míst. Ke konci roku 2009 jich bylo pouze 30,9 tisíce, tj. o 60,3 tisíce méně než v prosinci 2008. Počet uchazečů na 1 volné místo meziročně narostl z 2,3 na 9,6. V prosinci na jedno místo připadalo dokonce 17,4 uchazeče. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla k 31. prosinci 2009 v okresech Jeseník (16,9 %), Most (16,4 %), Hodonín (15,9 %), Bruntál a Znojmo (oba 15,4 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha (3,7 %), Praha-západ (4,0 %) a Mladá Boleslav (4,7 %).

Skupiny, kterým úřady práce věnují zvýšenou pozornost, tj. lidé se zdravotním postižením, starší 50 let a mladí do 25 let tvořili na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 12,6 %, 26,8 % a 18,1 %. Zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) mezi všemi lidmi bez práce se sice meziročně snížilo z 28,8 % na 23 %, ale jejich počet se o 22 % zvýšil. Mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce přibylo lidí se základním vzděláním či vyučením.

Krize se v oblastech zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice projevovala po celý rok 2009, k jejímu zmírnění došlo až ke konci roku. Výsledky o produkci, tržbách a domácí i zahraniční poptávce v prvních měsících tohoto roku naznačují příznivější vývoj v odvětví průmyslu. Očekává se, že v roce 2010 se bude ekonomická situace zlepšovat a s určitým zpožděním i situace na trhu práce

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail