Rada vlády pro BOZP se sešla na jubilejním 25. zasedání

Zdroj: 
V pátek 19. března 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) konalo jubilejní 25. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Rada).

Účastníci jednání, které řídil její předseda ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, mimo jiné schválili Výroční zprávu Rady za rok 2009, prodiskutovali plnění Národního akčního programu na období 2009 až 2010 a odsouhlasili opatření k přípravě programu na další dva roky.

Českou technologickou platformu bezpečnosti průmyslu představil na zasedání tajemník této platformy Robert Chlebiš. Jedná se o oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy a asociace uživatelů a spotřebitelů podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní i mezinárodní úrovni. Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn seznámil přítomné s přípravou hodnocení systému inspekce práce v České republice ze strany orgánů Evropské komise. Inspekce se má uskutečnit v červnu 2010. V tom samém měsíci se bude konat další zasedání Rady vlády pro BOZP.

Dlouhodobě se Rada zabývá například stávajícím systémem úrazového pojištění a prosazuje větší investice do prevence v oblasti BOZP. Stálý výbor Rady pro sociální a zdravotní problematiku kvůli tomu navázal kontakt s příslušným senátním výborem a bude v iniciativě pokračovat i v budoucnu.

Rada vlády pro BOZP je stálým poradním orgánem Vlády České republiky, který byl zřízen usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003. V Radě jsou kromě ministra práce a sociálních věcí také zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství a mládeže, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, zaměstnanců a zaměstnavatelů a nezávislí odborníci. Podrobný seznam členů naleznete na http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/files/clenove_rady_bozp_0709.pdf. Pracovními orgány Rady jsou čtyři stálé výbory, a to pro technickou bezpečnost, pro legislativu, pro vzdělávání a výzkum a pro sociální a zdravotní problematiku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail