Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2019

Zdroj: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje soutěž o titul PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ roku 2019.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci, a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

Podmínky soutěže:

  • Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
  • Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
  • Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48
100 42  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2019. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Podrobnější informace k soutěži Podnik podporující zdraví jsou uveřejněny na webové stránce www.podnikpodporujicizdravi.cz. Výsledky soutěže budou publikovány také v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz.

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

PhDr. Ludmila Kožená
OS hygieny práce
tel. 267 082 731, ludmila.kozena@szu.cz

Mgr. Kateřina Bátrlová
OS hygieny práce
tel. 267 082 731, katerina.batrlova@szu.cz

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415, jarmila.kubinova@szu.cz (mbrozova@szu.cz)

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961, klara.jokesova@mzcr.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail