Dětská výtvarná soutěž seznámí žáky s tématem ochrany zdraví člověka nejen při práci s digitálními technologiemi v oblasti BOZP

Zdroj: 

Dne 8. ledna 2024 odstartovala výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů ve věku 6–16 let.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvýšit povědomí o výhodách spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Digitalizace nabízí potenciál pro inovativní a dynamický rozvoj na pracovišti, ale představuje také nové problémy. Zaváděním nových technologií se mění i nebezpečí a rizika, kterým jsou zaměstnanci při práci vystaveni, a zaměstnavatelé na to musí být v předstihu připraveni. Je zapotřebí využít potenciálu těchto technologií a zároveň ochránit zaměstnance před novými nebo měnícími se riziky, které tyto technologie s sebou přinášejí. Většina diskuzí o digitalizaci zmiňuje kvantitu pracovních míst, a nikoli jejich kvalitu, která ale musí být do těchto diskuzí zahrnuta také. Zde je důležitým aspektem právě BOZP.

V pořadí již několikátou soutěž zaměřenou na specifické téma zdraví či bezpečnosti znovu pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Záštitu nad soutěží již tradičně převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je zároveň jejím spoluorganizátorem. Zadání soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Soutěžní příspěvky mohou účastníci zasílat organizátorovi do 31. března 2024.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail