Policy Brief VÚBP - Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP 

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti BOZP a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP.

Evropa může v roce 2040 vypadat úplně jinak. Očekává se, že přechod EU k oběhovému hospodářství přinese významné změny ve světě práce. Evropská komise přijala nový akční plán pro oběhové hospodářství (CEAP) v březnu 2020. Jde o jeden z hlavních stavebních kamenů Zelené dohody pro Evropu, nové evropské agendy pro udržitelný růst. Přechod EU na oběhové hospodářství sníží tlak na přírodní zdroje a vytvoří udržitelný růst a pracovní místa. Je také nezbytným předpokladem pro dosažení cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti.

Pro Českou republiku je podstatný dokument Akční plán Cirkulární Česko 2040 pro období 2022–2027, který byl schválen vládou ČR dne 21. června 2023. Jde o implementační dokument Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 schváleného usnesením vlády č. 1151 ze dne 13. 12. 2021. Strategické dokumenty pro cirkulární ekonomiku zdůrazňují oběhové hospodářství jako prioritu ČR se stanovením dlouhodobých cílů pro posílení principů oběhového hospodářství.

Oběhové hospodářství může být skutečně udržitelné pouze tehdy, pokud je prioritou zdraví a bezpečnost pracovníků, kteří se na něm podílejí. Rozšíření činností v oblasti recyklace, oprav a opětovného použití je pro přechod na oběhové hospodářství klíčové, ale také velmi rizikové. Ohrožování zdraví a bezpečnosti pracovníků, kteří umožňují opětovné využití zdrojů, může mít nejen zničující důsledky pro jednotlivce, ale může vystavit celou naši společnost zdravotním a bezpečnostním rizikům.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail