Doprovod dcery do lázní. Zaměstnavatel brání

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na základě doporučení lékaře jsem vezl svoji dvouletou dceru do lázní na léčbu v trvání 6 týdnů. Z místa bydliště je to cca 270 km. V zaměstnání jsem odevzdal potvrzení s razítkem a podpisem lékaře tohoto zařízení k proplacení pracovního volna, na které mám podle mého názoru nárok podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v tomto případě doprovod dcery na léčení. Zaměstnavatel mi ale sdělil, že na toto placené pracovní volno nárok nemám, neboť jsem vezl i svoji manželku (matku dítěte), která je na rodičovské dovolené a zůstane s dcerou na léčení. Svoje tvrzení odůvodnil tím, že můj doprovod nebyl nezbytný. Podotýkám, že manželka není natolik zdatná řidička, aby jela po dálnici cca 270 km sama s dcerou vzadu v dětské sedačce. Navíc bylo potřeba s sebou vést nutná objemná zavazadla. Nemám v úmyslu vymáhat na zaměstnavateli něco, co mi nenáleží. Ale ani já nechci být zkrácen na svých právech. Mám nárok na placené pracovní volno k doprovodu dcery do léčebných lázní i na cestu zpět po vykonané léčbě, když jsem v obou případech vezl i manželku na rodičovské dovolené? O placené pracovní volno jsem žádal pouze já, tedy jako jediný z rodinných příslušníků.

Máte nárok. Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření, ošetření nebo léčení je důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Podle bodu 8 přílohy k tomuto nařízení vlády platí, že „Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Z uvedeného vyplývá, že zákon vylučuje nárok pouze v případě, když byste čerpal ošetřovné. Vzhledem k tomu, že jste nebyl na ošetřovném, nárok Vám přísluší. Žádný zákon a ani výše citované nařízení vlády nestanoví, že pokud je žena na rodičovské dovolené, musí veškerý doprovod dítěte zajišťovat ona. Z Vašeho dotazu vyplývá, že ani jej zajistit nemůže, když není natolik zdatná řidička, aby dítě k léčení dovezla. To by mělo být pro zaměstnavatele dostatečným argumentem, že doprovod Vaší dcery na léčení nebylo možno provést jinak a že Váš doprovod byl nezbytný. Pokud by Vám zaměstnavatel i přesto nechtěl vyhovět, obraťte se na oblastní inspektorát práce, zaměstnavatelé jejich právní názor většinou respektují.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail