Je odpovědnost zaměstnavatele za BOZP bezpodmínečná?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Lenka Scheu.

Zajímalo by mě, zda a případně jak může zaměstnavatel přenést odpovědnost za úkoly v BOZP a PO na jinou osobu. Zaměstnanec je odpovědný maximálně do výše 4,5násobku platu, ale setkala jsem se s využitím nástroje tzv. odpovědného zástupce, kdy je se zaměstnancem uzavřena smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce. Vždy jsem měla zato, že odpovědný zástupce zaštiťuje zaměstnavateli provádění služeb, je-li k nim potřeba určitá odbornost, a nikoli převzetí odpovědnosti za povinnosti uložené zaměstnavateli na úseku BOZP a PO. 

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je podle § 101 zákoníku práce základní povinností každého  zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím k rizikům možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. Odpovědnost za bezpečnost práce přebírá na svém pracovišti nebo pracovním úseku vedoucí zaměstnanec, který má dle § 302 písm. c) zákoníku práce povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný také za vlastní zajištění požadavků na BOZP na konkrétním pracovišti, a to i v případě, že je ve firmě zajištěna odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO). Někdy je možné setkat se s názorem, že není možné odpovědnost za BOZP převést ze zaměstnavatele, potažmo vedoucího zaměstnance, na OZO, nicméně je možné to ošetřit smluvní dohodou, která se ale vztahuje pouze na odpovědnost za případné sankce. Avšak trestní odpovědnost na OZO převést nelze, tu vždy nese vedoucí pracovník.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail