Krácení odměn z důvodu neplnění normy

Zdroj: 

Zaměstnavatel stanovil normu na každou práci, kterou děláme. Normu nám ale nechce sdělit, jen na konci měsíce řekne, jaké jsme měli za celý měsíc plnění, a kdo má plnění menší než 100 %, tak je krácen na prémiích. Má právo nám normy nesdělovat? Pokud nám je nesdělí, může nás krátit na prémiích?

O normování práce hovoří § 300 zákoníku práce (ZP), kde se uvádí:

(1) Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce.

(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky podle odstavce 1, popřípadě norma spotřeby práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny před zahájením práce.

(3) Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.

Zaměstnanci mají právo na informace podle § 108 ZP. Dále podle § 276 ZP platí, že zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 mají právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přestože jsou odměny (prémie) nenárokovou složkou mzdy, z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o normách práce. Jinak je, logicky vzato, ani nemohou plnit. A pokud si stanovil v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, že za splnění normy zaměstnanci získají prémie, musí se tím řídit a musí to být prokazatelné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail