Zpráva z mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR"

Zdroj: 
Ve dnech 24. – 25. 11. 2015 se v rámci individuálního projektu Státního úřadu inspekce práce "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR" (reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11) konala v Praze v prostorách hotelu Kampa – Stará zbrojnice mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce".

Konference byla financována z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Konference se kromě zástupců Státního úřadu inspekce práce zúčastnili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky, partnera projektu Úřadu práce ČR, Ministerstva vnitra - odbor azylové a migrační politiky, Hospodářské komory ČR, Finančního ředitelství ČR, Generálního ředitelství cel, zástupci odborových svazů, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a další.

Cílem mezinárodní konference bylo nejen ohlédnutí za více než čtyřmi lety realizace individuálního projektu a jeho výsledky, ale také seznámení účastníků konference s problematikou nelegálního zaměstnávání v ČR a na Slovensku a předání zkušeností z provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. Představeny pak byly všechny aktivity projektu, dále byly analyzovány konkrétní výsledky těchto aktivit, probrány a diskutovány byly měnící se trendy v oblasti nehlášené a nelegální práce, zmíněna byla také efektivní spolupráce s ostatními orgány veřejné správy a ze strany zástupců oblastních inspektorátů práce byla nastíněna specifika výskytu nelegální práce a boje s tímto patologickým jevem v jednotlivých regionech České republiky.

V rámci konference byla dále hodnocena efektivita preventivních a represivních nástrojů používaných orgány inspekce práce a úřady práce. Prezentován byl také vývoj judikatury v této oblasti a současný postoj správního soudnictví k této problematice. Jako velmi podnětná se ukázala komparace slovenské a české právní úpravy v oblasti nelegální práce, jakož i příklady dobré praxe prezentované kolegy ze slovenské inspekce práce. S ohledem na vývoj trendů a stále sofistikovanější způsoby obcházení zákona ze strany nepoctivých zaměstnavatelů byla akcentována také potřeba některých legislativních změn pro efektivnější potírání nelegální a nehlášené práce.

V průběhu konference zaznělo celkem 12 příspěvků. Kromě příspěvků zaměřených na představení projektu a provádění kontrol, proběhla například prezentace p. Mgr. Miroslavy Skičkové z Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky na téma „Kontrola nelegálného zamestnavania v Slovenskéj republike“, prezentace p. JUDr. Jiřího Vaňáska na téma „Priority kontrolní činnosti inspekce práce z pohledu MPSV“, p. JUDr. Jaroslava Státníka na téma „Kam kráčí nelegální zaměstnávání…“.

Konference potvrdila nejen důležitost provádění kontrol nelegálního zaměstnávání, ale také nutnost prevence a osvěty mezi uchazeči o zaměstnání a důležitost poskytování poradenství široké veřejnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Výsledky z oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání pak již byly předány také Ministerstvu práce a sociálních věcí a jsou součástí tiskové zprávy MPSV.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail